Olvasás, fogalmazás munkafüzet 4. osztály

Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. - I. félév Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd és az olvasás fejlesztéséhez MS-1510
MS-1510

Munkafüzet

4. évfolyam, 17. kiadás (2016. 09. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 080 Ft
864 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Kitárulkozó világ - Olvasókönyv negyedik osztályosoknak, az a NAT2012-höz is ajánlott MS-1400K
Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd és az olvasás fejlesztéséhez MS-1511
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523
Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. - Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez (NAT2012) MS-2603
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. - Negyedikes gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2508
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Szövegértelmezés3
Jó tanácsok3
Hogyan lettem olvasó? 4
Kellemes és hasznos tudományok5
Szereted a sajtot?6
*Vihar előtt a réten7
Apámmal szántottunk8
Mezítláb az első padban9
Virgonc11
Látogatás a könyvtárban12
Ott voltam a mesevilágban14
A két egyforma királyfi15
A mostahalány meg az édeslány16
A csillagszemű juhász17
*Népdalok: Gyere be, gyere be, gyönyörű kismadár! Két szál pünkösdrózsa. Lányom, lányom. Molnárlegény voltam én. Amott kerekedik18
A kisnyúl22
A hiéna és a hold22
A róka és a nyúl a kútnál23
A rátóti csikótojás24
A sovány ember kövér malaca26
Góbéságok: A vállalkozó kedvű. Jancsi. Sértés. Mondanék valamit27
A kőleves28
Anekdoták: Mátyás és Rozgonyi. Az ékes kaftán29
A medve bőre30
A bujdosó Rákóczi31
*A gunaras lány31
*Ejhaj, gyöngyvirág33
*Betegnek való virág33
Szent Anna tava34
Az olvasás tempójának fejlesztése: Jakab és a zab35
A népköltészetről tanultak összefoglalása és gyakorlása36
Az igazi szeretet. *Hogyan vártalak?38
Mindennapi kenyerünk39
Ági és én40
Tükörponty41
A vágta42
*Betlehemi királyok43
Te leszel az angyal44
Hóban45
A hógolyó46
*Az első vers47
*A mezei nyúl48
Az igazságtevő nyúl48
Bűntárgyalás50
Csoszogi, az öreg suszter51
*Mama52
*Ha volna apukám53
Hozzá nem jönnek soha 54
Beszéd- és olvasásgyakorlás55
Jó tanácsok (Az aláírás nélkül közölt szövegek: népi tréfák, viccek.)55
1. Gyorsolvasási gyakorlat. Szószerkezetek folyamatos olvasása. Közbeékelt szövegrészek elkülönítése. Ki miért horgászik? c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása56
2. Gyorsolvasási gyakorlat. Áthajló sorok olvasása a versben. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása. Tanulás. Ki az okosabb c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása57
3. Verses szöveg értelmezése. Közbeékelt szövegrészek elkülönítése. Mondat-és szövegfonetikai eszközök alkalmazása. A kerítés c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása. Gyorsolvasási gyakorlat 58
4. Gyorsolvasási gyakorlat. Szóláshívogató. Hogyan mondunk mesét? Csalimese c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása60
5. Gyorsolvasási gyakorlat. Szóláshívogató. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása. Két szekér a keskeny úton c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása61
6. Mondat jelentésének megváltoztatása tagolással. Szóból szólásmondás. A sorváltás gyakorlása. A sánta kutya meg a sánta macska c. mese kifejező olvasása v. elmondása63
7. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása. Szóláshívogató. Közbeékelt szövegrészek elkülönítése. Süket sógor c. párbeszéd kifejező olvasása v. elmondása64
8. Mondatvariánsok olvasása megfelelő hangsúlyozással és tagolással. Szóláshívogató. A változatos szóhasználat lehetőségei. A pecsenye c. anekdota kifejező olvasása v. elmondása 65
9. A mondat tagolása írásjeleinek megfelelően. Szóból szólás v. közmondás. A pösze lányok c. mese kifejező olvasása v. elmondása67
10. A szavak gyors fixálásának gyakorlása. Szóláshívogató. Kifejtetlen szöveg értelmezése. A sírás c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása68
11. A szavak gyors fixálásának gyakorlása. Szóláslánc - ismert szóképek néma olvasásának gyakorlása. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása. Utcán c. vers kifejező olvasása v. elmondása69
12. A mondattagolás gyakorlása. Szólások variálása. Felszólító mondatok megszólaltatása a közlő szándékának megfelelően. Lényegkeresés ismeretközlő szövegből. Kukoricapattogatás c. vers kifejező olvasása v. elmondása70
13. A közbevetések olvasásának gyakorlása. Versolvasás a sorok átrendezésével71
14. A mondat jelentésének megváltoztatása a szóhatárok eltolásával, különböző írásjelezéssel. Rokon jelentésű szólások tanulása. Szövegmondás szempontváltással: Az öreg utasember. Szituációs játék: vasúti menetjegy vásárlása72
15. A mondat megszólaltatása a különféle mondatzáró írásjeleknek megfelelően. A gyors fixáció gyakorlása szólásmondásokon. A néma olvasás gyakorlása azonos szavakból álló mondatokon. A labda c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása74
Versolvasás gyakorlása a sorok átrendezésével75
Beszédtornák - nyelvedzők76
Szövegalkotás77
Ismétlés77
Az értesítés78
A hirdetés80
A meghívó81
Mesealkotás82
Az elbeszélés ismereteinek bővítése83
Fölmérések84
Év eleji fölmérés hangos olvasással: Nyári emlék84
Év eleji fölmérés önálló szövegértelmezéssel: Fészekrablás85
Az olvasási tempó és a szövegértés fölmérése: A bolondfalviak malomba mennek86
Szótárok88
Rokon értelmű szavak, kifejezések88
A hangutánzó szók használata90
Szólások, közmondások magyarázata91