A Mozaik a legnagyobb magyar tulajdonú tankönyvkiadó, amely szellemiségének, kiadványainak taneszközeinek, programjainak köszönhetően régóta meghatározó szereplője a hazai közoktatásnak.

A rendszerváltást követően az alkotóműhelyek számára is megnyíltak a lehetőségek.
A jogi szabályozásnak, a piaci szabadságnak köszönhetően jöhetett létre a szegedi székhelyű Mozaik Oktatási Stúdió (ma: Mozaik Kiadó) is, amely kezdetben tankönyvi kiegészítőket, a tananyag megértését elősegítő, az érettségi vizsgára való felkészülést hatékonyabbá tevő kiadványokat készített.

A Mozaik Kiadó 1990-es fennállása óta kiemelt figyelmet fordít a pedagógus-továbbképzésre is: évente körülbelül 500 rendezvényt szervez; ezek közül az egyik legjelentősebb esemény a minden évben megrendezett Mozaik Módszertani Nap. Ezenkívül felkarolta jó néhány módszertani folyóirat szerkesztését, kiadását annak érdekében, hogy az önképzést fontosnak tartó pedagógusok számára tanulmányokat jelentessen meg.

1993-tól az iskolák belátásuk szerint választhattak tanulóik számára tankönyveket, munkatankönyveket, munkafüzeteket stb. A Mozaik is igyekezett megfelelni a pedagógusok és a diákok elvárásainak, ezért új kiadványok fejlesztésébe, kiadásába kezdett: útjára indított több - a mai napig közkedvelt - tankönyvcsaládot.

A kiadó 1995-ben Kolozsváron megkereste, majd Szegedre hívta Deák Ferenc grafikusművészt, aki a Mozaik művészeti vezetője lett.

" - Sokan meglepőnek tartják, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire határozott arcélt és grafikai színvonalat sikerült közösen kialakítanunk a Mozaik Kiadónál. Remélem, az olvasók is úgy találják, hogy a Mozaik-könyvek ízlésesek és első pillantásra felismerhetők."

(Hollósi Zsolt beszélgetése Deák Ferenc grafikusművésszel.
Tiszatáj, 2001. december)


A tankönyvek Deák Ferenc közreműködésének köszönhetően művészi színvonalúakká váltak, amit bizonyít, hogy 1996-tól özönlöttek az elismerések: a kiadó néhány év leforgása alatt minden hazai díjat elnyert. A díjak sorához nagyban hozzájárult a könyvtervezői tudatosság. A kiadó pontosan azt a minőséget, képi világot szerette volna viszont látni, amelyet Deák Ferenccel együtt megtervezett, ezért szükségszerűnek látta a könyvnyomtatás felügyeletét. 2001-ben lehetősége nyílt a gyulai Dürer Nyomda megvételére, amelynek teljes gépparkját lecserélte, s Magyarország legkorszerűbb tankönyvgyártó üzemévé fejlesztette. A tudatosságnak meg is lett az eredménye, a kiadó kiemelkedőt alkotott: a Sokszínű matematika című tankönyvcsalád 9. osztályos kötete nemcsak szakmailag, hanem grafikailag is magas színvonalat képviselt, s ezt a legrangosabb díjak igazolják: Szép Magyar Könyv 2001 Díj; Szép Magyar Könyv 2001 MKB Különdíj; Budapesti Könyvfesztivál 2002 Budai Díj; HUNDIDAC 2003 Arany Díj.

E mellett jelentős a 2006-ban teljessé vált Természetről tizenéveseknek című sorozat, amelyet a kiadó 10 évig fejlesztett. Magában foglalja az 5. osztályos diákok számára a természetismeretet, a felsőbb évesek számára a biológia-, a földrajz- , a kémia-, és a mai napig piacvezető fizikakönyveket.

A kiadó törekvése, hogy a természettudományi tankönyvcsaládokhoz hasonlóan a humán tantárgyakhoz készített kiadványai is elkísérjék a diákokat egészen az érettségiig, tehát lefedjék mind az általános, mind pedig a középiskolai oktatást.

A Mozaik több mint tíz évig dolgozott együtt a nemzetközileg is elismert, szegedi születésű, Kossuth-díjas grafikusművésszel, Kass Jánossal (1927-2010), aki az alsó tagozatos olvasókönyvekhez készített zseniális illusztrációkat. 2005-től megjelent a művész több albuma is, amelyek külön-külön is kimagasló szellemi értéket képviselnek. A háromszáz számozott példányban megjelentetett Triptichon című album Kass János három nevezetes illusztrációsorozatát tartalmazza. A kötet elnyerte a legrangosabb hazai díjat, a Szép Magyar Könyv Verseny 2005 Miniszterelnöki Különdíját.

A kiadó igyekszik felkarolni és segíteni a gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos kezdeményezéseket, tevékenységeket. Együttműködik a Csizmazia Közhasznú Alapítvánnyal, amely küldetésének tekinti, hogy ápolja a 2000-ben elhunyt szegedi biológus, természetbúvár, múzeumpedagógus, természetrajzíró, Csizmazia György szellemi hagyatékát. A Mozaik Kiadó 2005/2006-ban szerepet vállalt abban, hogy elkészüljön Fekete István - Tüskevár című művének újabb filmes változata, melyet Balogh György rendezett, Tutajos szerepét pedig a Sorstalanság című film főszereplője, Nagy Marcell alakította.

A 2009-es év rangos elismeréseket hozott a kiadó számára: az Európai Tankönyvkiadók Szövetsége a negyedik osztályos környezetismeret munkatankönyvet Európa Legjobb Tankönyve Ezüst-díjjal, az ötödik osztályos rajz munkatankönyvet pedig Bronz-díjjal jutalmazta.

A könyvkiadás mellett, illetve azzal összhangban a kiadó folyamatosan fejleszti digitális kiadványait, ezek közül a legjelentősebbek a mozaBook, a mozaWeb és a mozaNapló.

Az iskolákkal való hatékony együttműködés érdekében a Mozaik az egész országot behálózó területi szakreferens-szolgálatot tart fenn.