Ajánlott tankönyvcsomagok alsósoknak

Javasolt összeállításaink (alapcsomagok) megkönnyítik az alsó tagozatos diákok taneszközeinek kiválasztását. A legszükségesebb alsós tankönyvek mellett a gyakorló és fejlesztő munkafüzetek, foglalkoztató kiadványok változatos feladatokkal segítik a tanultak rögzítését, a gyermekek képességeinek fejlődését. A kiadványok jól használhatók az otthoni gyakorláshoz, tanórákon és az iskolai délutáni foglalkozásokon is.

1. OSZTÁLY - Alapcsomag a tananyag elsajátításához

ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1. - A Sokszínű anyanyelv sorozat vidám, gyerekbarát ábécés olvasókönyve elsősöknek. Az új, 7. bővített kiadás már tartalmazza a NAT2020-ban előírt új törzsanyagot is. MS-1611U
Olvasás munkafüzet 1. - Vidám, rajzos munkafüzet a kibővített ábécés olvasókönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1614U
2 880 Ft
1 680 Ft
Sokszínű matematika 1. - I. félév - Matematika munkatankönyv első osztályosoknak. A biztos tudás megalapozásához (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1711U
Sokszínű matematika 1. - II. félév - Matematika munkatankönyv első osztályosoknak. A biztos tudás megalapozásához (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1712U
1 740 Ft
1 740 Ft

1. OSZTÁLY - Alapcsomag gyakorláshoz

Számolófüzet 1. - Matematika gyakorló munkafüzet első osztályosoknak. Bőséges feladatmennyiséget tartalmaz a gyakorláshoz (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1713U
Írás gyakorló 1. - Játékos írás gyakorló munkafüzet első osztályosoknak, vidám rajzokkal MS-1661V
1 640 Ft
1 480 Ft
Szövegértés gyakorló 1. - Játékos szövegértés gyakorló munkafüzet első osztályosoknak, vidám rajzokkal MS-1662U
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 1. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1520U
1 480 Ft
1 780 Ft

1. OSZTÁLY - Egyéb gyakorlók

Hétköznapi szövegértés 1. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk. Digitális megoldásokkal MS-1671
Heti gyakorló 1. osztály I. félév - Matek + magyar - Egy kötetben tartalmazza a matematika és magyar gyakorlófeladatokat, a heti ütemezése a központi tankönyvekhez igazodik, de bármely tankönyvhöz jól használható MS-1131
Heti gyakorló 1. osztály I. félév - Matek + magyar - Egy kötetben tartalmazza a matematika és magyar gyakorlófeladatokat, a heti ütemezése a központi tankönyvekhez igazodik, de bármely tankönyvhöz jól használható MS-1131
1 780 Ft
1 680 Ft
1 680 Ft
Betűvető - Olvasás, írás, szövegértés fejl. 1. o. - Munkafüzet az olvasás, írás, szövegértés fejlesztéséhez MS-1617V
Matematika gyakorló 1. - Játékos matematika gyakorló munkafüzet első osztályosoknak, vidám rajzos feladatokkal. A SZÉP MAGYAR KÖNYV versenyen oklevelet nyert MS-1663U
Sakk mf. 1. kötet - A SAKK-LOGIKA programcsomag Sakk munkafüzetének 1. kötete az alsós diákok képességfejlesztéséhez MS-1901U
1 680 Ft
1 680 Ft
1 580 Ft
Logika mf. 1. kötet - A SAKK-LOGIKA programcsomag Logika munkafüzetének 1. kötete az alsós diákok képességfejlesztéséhez MS-1902U
DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás - Feladatok a számfogalom fejlesztéséhez, a manipulatív számolás megfelelő alapozásához MS-9330V
1 580 Ft
1 380 Ft

2. OSZTÁLY - Alapcsomag a tananyag elsajátításához

Olvasókönyv 2. (NAT2020) - A Sokszínű magyar nyelv sorozat másodikos kötete a NAT2020 alapján bővítve MS-1621U
Olvasás munkafüzet 2. - Második osztályos olvasás gyakorló munkafüzet a bővített MS-1621U olvasókönyvhöz MS-1624U
Nyelvtan 2. - I. félév - Nyelvtan munkatankönyv második osztályosoknak, NAT2020-hoz is ajánlott MS-1622
2 880 Ft
1 680 Ft
1 440 Ft
Nyelvtan 2. - II. félév - Nyelvtan munkatankönyv második osztályosoknak, NAT2020-hoz is ajánlott MS-1623
Sokszínű matematika 2. - I. félév - Matematika munkatankönyv második osztályosoknak. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1721U
Sokszínű matematika 2. - II. félév - Matematika munkatankönyv második osztályosoknak. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1722U
1 440 Ft
1 740 Ft
1 740 Ft

2. OSZTÁLY - Alapcsomag gyakorláshoz

Számolófüzet 2. - Matematika gyakorló munkafüzet második osztályosoknak. Bőséges feladatmennyiséget tartalmaz a gyakorláshoz MS-1723U
DINÓSULI Matek gyak. 2. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a másodikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1121
DINÓSULI Matek gyak. 2. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a másodikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1122
1 640 Ft
1 580 Ft
1 580 Ft
Nyelvtan gyakorló 2. - Színes nyelvtan gyakorló munkafüzet második osztályosoknak MS-1627
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 2. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1521U
1 680 Ft
1 780 Ft

2. OSZTÁLY - Egyéb gyakorlók

Heti gyakorló 2. osztály I. félév - Matek + magyar - Egy kötetben tartalmazza a matematika és magyar gyakorlófeladatokat, a heti ütemezése a központi tankönyvekhez igazodik, de bármely tankönyvhöz jól használható MS-1133
Heti gyakorló 2. osztály II. félév - Matek + magyar - Egy kötetben tartalmazza a matematika és magyar gyakorlófeladatokat, a heti ütemezése a központi tankönyvekhez igazodik, de bármely tankönyvhöz jól használható MS-1134
Matematika gyakorló 2. - Játékos matematika gyakorló munkafüzet 2. osztályosoknak, vidám rajzokkal MS-1664U
1 680 Ft
1 680 Ft
1 680 Ft
Varázsképek - Szorzásgyakorló mf. - Több mint 1000 hiányos szorzás feladat, színezéssel, önellenőrzési lehetőséggel MS-1551
Varázsképek - Összeadás/kivonás gy. mf. - Több száz összeadás és kivonás feladat a 100-as számkörben, önellenőrzési lehetőséggel MS-1553U
1 440 Ft
1 440 Ft
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2. - Másodikos gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez. (NAT2020) MS-2506U
Nyelvtanoda 2. mf. - Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére - Anyanyelvi készségek fejlesztése játékos rejtvényekkel, feladatokkal, színes, vidám rajzokkal MS-1536U
1 880 Ft
1 680 Ft

3. OSZTÁLY - Alapcsomag a tananyag elsajátításához

Környezetünk titkai 3. (NAT2020) - A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott kötete MS-1431U
Olvasókönyv 3. - Az Integrált tankönyvcsalád harmadik osztályos olvasókönyve, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1631
Olvasás munkafüzet 3. (NAT2020) - Harmadik osztályos olvasás gyakorló munkafüzet az MS-1631 olvasókönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1634
1 980 Ft
2 880 Ft
1 680 Ft
Fogalmazás 3. (NAT2020) - Fogalmazás munkatankönyv harmadikosoknak, NAT2020 kerettantervéhez is ajánlott MS-1637
Sokszínű matematika 3. - I. félév - Matematika munkatankönyv harmadik osztályosoknak. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1731
Sokszínű matematika 3. - II. félév - Matematika munkatankönyv harmadik osztályosoknak. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-1732
1 680 Ft
1 740 Ft
1 740 Ft

3. OSZTÁLY - Alapcsomag gyakorláshoz

Számolófüzet 3. - Matematika gyakorló munkafüzet harmadik osztályosoknak. Bőséges feladatmennyiséget tartalmaz a gyakorláshoz MS-1733
DINÓSULI Matek gyak. 3. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1123
DINÓSULI Matek gyak. 3. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a harmadikos tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1124
1 640 Ft
1 580 Ft
1 580 Ft
Nyelvtan gyakorló 3. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1638U
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1522
Szövegértés 3-4. - Szövegértés gyakorló munkafüzet változatos szövegtípusokkal MS-2547
1 680 Ft
1 780 Ft
1 940 Ft

3. OSZTÁLY - Egyéb gyakorlók

Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668
Varázsképek - Szorzásgyakorló mf. - Több mint 1000 hiányos szorzás feladat, színezéssel, önellenőrzési lehetőséggel MS-1551
Varázsképek - Osztásgyakorló mf. - Közel 1000 hiányos osztás feladat, színezéssel, önellenőrzési lehetőséggel MS-1552
1 780 Ft
1 440 Ft
1 440 Ft
Varázsképek - Összeadás/kivonás gy. mf. - Több száz összeadás és kivonás feladat a 100-as számkörben, önellenőrzési lehetőséggel MS-1553U
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. mf. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott gyakorló munkafüzet MS-2507U
1 440 Ft
1 880 Ft

4. OSZTÁLY - Alapcsomag a tananyag elsajátításához

Környezetünk titkai 4. (NAT2020) - A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott negyedikes kötete MS-1432U
Olvasókönyv 4. (NAT2020) - Az integrált tankönyvcsalád negyedikes olvasókönyve, 2023 októbertől a NAT2020 szerint átdolgozva. MS-1641
Olvasás munkafüzet 4. (NAT2020) - Negyedikes olvasás gyakorló munkafüzet az olvasókönyv szövegeinek feldolgozásához MS-1644
1 980 Ft
2 880 Ft
1 680 Ft
Nyelvtan 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány (egy kötetben) MS-1642U
Fogalmazás 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott kiadvány MS-1647U
1 840 Ft
1 680 Ft
Sokszínű matematika 4. - I. félév - Matematika munkatankönyv negyedik osztályosoknak MS-1741
Sokszínű matematika 4. - II. félév - Matematika munkatankönyv negyedik osztályosoknak MS-1742
1 740 Ft
1 740 Ft

4. OSZTÁLY - Alapcsomag gyakorláshoz

DINÓSULI Matek gyak. 4. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1125
DINÓSULI Matek gyak. 4. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1126
Számolófüzet 4. - Matematika gyakorló munkafüzet negyedik osztályosoknak. Bőséges feladatmennyiséget tartalmaz a gyakorláshoz MS-1743
1 580 Ft
1 580 Ft
1 640 Ft
Nyelvtan gyakorló 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1650U
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523
Szövegértés 3-4. - Szövegértés gyakorló munkafüzet változatos szövegtípusokkal MS-2547
1 680 Ft
1 780 Ft
1 940 Ft

4. OSZTÁLY - Egyéb gyakorlók

Hétköznapi szövegértés 4. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668
Varázsképek - Szorzásgyakorló mf. - Több mint 1000 hiányos szorzás feladat, színezéssel, önellenőrzési lehetőséggel MS-1551
1 780 Ft
1 780 Ft
1 440 Ft
Varázsképek - Osztásgyakorló mf. - Közel 1000 hiányos osztás feladat, színezéssel, önellenőrzési lehetőséggel MS-1552
Varázsképek - Összeadás/kivonás gy. mf. - Több száz összeadás és kivonás feladat a 100-as számkörben, önellenőrzési lehetőséggel MS-1553U
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. mf. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott gyakorló munkafüzet MS-2508U
1 440 Ft
1 440 Ft
1 880 Ft