Nyelvtan tankönyv 3. osztály

Nyelvtan 3. - I. félév Nyelvtan munkatankönyv harmadik osztályosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1632
MS-1632

Munkatankönyv

3. évfolyam, 15. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
990 Ft
792 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.
 • Gyakorlati célokat szolgáló nyelvtani anyaga a beszédfejlesztés és a helyesírás-tanítás alapja.
 • Az olvasókönyv szövegeire történő utalás, és az azokban lévő nyelvtani ismeretek felfedeztetése az anyanyelvi integrációt teszi lehetővé.
 • Megjelennek a páros és csoportos munkaformák.
 • Kapcsolódó kiadványok
  Olvasókönyv 3. - Az Integrált tankönyvcsalád harmadik osztályos olvasókönyve, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1631
  Fogalmazás 3. - Fogalmazás munkatankönyv harmadikosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1637
  Nyelvtan 3. - II. félév - Nyelvtan munkatankönyv harmadik osztályosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1633
  Olvasás munkafüzet 3. - Harmadik osztályos olvasás gyakorló munkafüzet az olvasókönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1634
  Nyelvtan gyakorló 3. - Színes nyelvtan gyakorló munkafüzet harmadik osztályosoknak MS-1638
  Szövegértés 3. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2734
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Hangok, betűk4
  A szavak6
  A mondatok9
  A mondatfajták11
  A kijelentő mondat13
  A kérdő mondat16
  A felszólító mondat19
  A felkiáltó mondat22
  Az óhajtó mondat25
  Állítás, tagadás (kiegészítő anyag)28
  Összefoglalás30
  A szófajok33
  A főnév36
  Összetett főnevek (kiegészítő anyag)41
  Rokon értelmű főnevek44
  Ellentétes jelentésű főnevek47
  A főnév fajtái49
  A köznév51
  A tulajdonnév53
  Személynevek55
  Állatnevek (kiegészítő anyag)58
  Földrajzi nevek (kiegészítő anyag)60
  Égitestek neve (kiegészítő anyag)63
  Intézmények neve (kiegészítő anyag)65
  Alkotások címe (kiegészítő anyag)67
  Márkanevek (kiegészítő anyag)70
  Gyakorlás72
  Toldalékos főnevek I. (-ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel)75
  Toldalékos főnevek II. (-ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről)79
  Többes számú főnevek81
  T-toldalékos főnevek85
  Gyakorlás89
  Helyesírási szójegyzék93
  Szómagyarázatok95
  A kiadvány bevezetője
  Nagyon örülök, hogy ebben a tanévben is velem tartasz anyanyelvünk alaposabb megismerésében! Tavaly sok mindent megtanultunk a szavakról. Először tegyük próbára, hogy mire emlékszünk! Egy-két hét múlva ezt a tudásunkat bővítjük majd a leggyakoribb szófajok megismerésével. Később megtanuljuk azt is, hogy milyen sokféle lehetőség van mondataink megformálására. Izgatottan várom már a feladatokat és a játékokat! Kezdjük el!