Nyelvtan tankönyv 3. osztály

Nyelvtan 3. - II. félév Nyelvtan munkatankönyv harmadik osztályosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1633
MS-1633

Munkatankönyv

3. évfolyam, 14. kiadás (2020. 06. 04.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 88 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
890 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
 • Gyakorlati célokat szolgáló nyelvtani anyaga a beszédfejlesztés és a helyesírás-tanítás alapja.
 • Az olvasókönyv szövegeire történő utalás, és az azokban lévő nyelvtani ismeretek felfedeztetése az anyanyelvi integrációt teszi lehetővé.
 • Megjelennek a páros és csoportos munkaformák.
 • Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Névelők3
  Névutók, névutós főnevek6
  A melléknév10
  A melléknevek toldalékai14
  A melléknév fokozása17
  A főnév és a melléknév közös neve: névszó (összefoglalás)20
  Az ige23
  Az ige felismerése27
  Cselekvést jelentő igék30
  Történést jelentő igék33
  Létezést kifejező igék36
  Rokon értelmű igék38
  Ellentétes jelentésű igék40
  Gyakorlás42
  A cselekvő személye44
  Az ige ragozása47
  Gyakorlás53
  Az igeidők55
  Az ige jelen ideje59
  Az ige múlt ideje62
  A múlt idejű igék helyesírása65
  Az ige jövő ideje67
  Gyakorlás70
  A leggyakoribb igekötők74
  Az igekötős igék helyesírása77
  Tanév végi ismétlés - mondatfajták80
  Tanév végi ismétlés - szófajok82
  Helyesírási szójegyzék85
  Szómagyarázatok87


  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali