Nyelvtan tankönyv 4. osztály

Nyelvtan 4. - I. félév Nyelvtan munkatankönyv 4. osztályosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1642
MS-1642

Munkatankönyv

4. évfolyam, 14. kiadás (2020. 08. 25.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 80 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
890 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok

Nyelvtan munkatankönyv 4. I. félév

 • A szófaji tudnivalók tanulását érdekessé, játékossá teszi a gyerekek számára.
 • Az előzetes ismeretek alkalmazására folyamatosan visszatér, az új ismereteket azokhoz kapcsolja.
 • Az ismeretek bemutatásában alapos.
 • A példaszövegek a nyelvtani tudnivalók mellett kultúrtörténeti ismereteket nyújtanak.
 • Nagyon hangsúlyos a helyesírás tanítása. Minden leckében bőséges helyesírási gyakorlat található, a munkafüzet végén lévő szójegyzék lehetőséget ad az önellenőrzésre, további gyakorlásra.
 • A nyelvtani szabályok megfogalmazása egyértelmű, jól érthető.
 • A megértést, a bevésődést humoros illusztrációk is segítik.
 • Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Szia!3
  Szavak4
  Mondatok6
  Gyakorlás8
  Névelők10
  Névutók12
  Melléknevek14
  Főnevek18
  Díjak, kitüntetések neve21
  Gyakorlás22
  Számnevek26
  A számnév26
  Határozott számnevek30
  A határozott számnevek fajtái: A tőszámnév32
  A határozott számnevek fajtái: A törtszámnév34
  A határozott számnevek fajtái: A sorszámnév36
  A keltezés és a dátumok írása38
  A határozott számnevek helyesírása40
  Határozatlan számnevek42
  Toldalékos határozatlan számnevek45
  A számnevek toldalékai46
  Gyakorlás48
  Névmások50
  Névmások50
  Személyes névmás52
  A személyes névmások toldalékai54
  Mutató névmás56
  A mutató névmások toldalékai58
  Kérdő névmás60
  A kérdő névmások toldalékai62
  Gyakorlás64
  Az ige66
  Igeidők68
  Igeragozás72
  Gyakorlás74
  Helyesírási szójegyzék77
  Kislexikon79
  A kiadvány bevezetője
  Az előző években már nagyon sok mindent megtanultunk a magyar nyelvről. Tudjuk, hogy a hangok és a betűk szavakat, a szavak pedig mondatokat alkotnak; az egymáshoz kapcsolódó mondatok szöveggé állnak össze. Ebben a tanévben átismételjük, majd kibővítjük ismereteinket. Tanulunk újabb szófajokról is, és megismerjük a szóalkotás módjait. Végül pedig megtudjuk, hogy mik a mondat fő részei. Sokszor lesz lehetőségünk játékra, versenyre is. Szerintem nagyon izgalmasnak ígérkeznek a nyelvtanórák! Ugye, emlékszel a magyar ábécére? A táblázat alapján mondd el, hogy mit tanultunk a hangokról és a betűkről!


  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali