Nyelvtan gyakorló feladatok 4. osztály

Nyelvtan gyakorló 4. Színes nyelvtan gyakorló munkafüzet 4. osztályosoknak MS-1650
MS-1650
4. évfolyam, 8. kiadás (2018. 07. 25.)
 
 
kód: MS-1650
ára: 980 Ft
méret: C5, 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
 • Tele van ötlettel, szórakoztató feladatokkal ez a színes gyakorlófüzet.
 • Aki megoldja, sikerrel fogja venni a felső tagozat akadályait.
 • Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Előszó3
  A szavak4
  A mondatok10
  A névelők és a névutók14
  A melléknevek20
  A főnevek28
  A számnevek36
  A névmások44
  Az ige48
  Az igeidők54
  Az igeragozás58
  A kijelentő módú igék62
  A felszólító módú igék66
  A feltételes módú igék70
  Gyakorlás74
  Szóalkotás78
  A mondatok szerkezete86
  A tőmondat és a bővített mondat90
  Az állítmány és az alany94
  A kiadvány bevezetője
  Már nagyon sokat tudunk a magyar nyelvről. Ismerjük a szavak, mondatok alapvető szabályszerűségeit. Tovább mélyíthetjük tudásunkat a munkafüzet segítségével. A feladatok a begyakorlást, ismétlést segítik. Ha megoldjuk ezeket, akkor a szófajok felismerése, pontos megnevezése gyerekjátéknak fog tűnni. Emellett sok játékos feladat, rejtvényszerű gyakorlatsor teszi élvezetesebbé a nyelvtan tanulását. Ezek megoldásához a fantáziánkra, a gondolkodásunkra lesz szükség. A munkafüzet segít az otthoni önálló tanulásban, gyakorlásban. Remek lehetőséget kínál arra is, hogy a napközis foglalkozásokon a barátunkkal vagy társainkkal közösen dolgozzunk, játsszunk. Így egymást is jól segíthetjük, miközben a nyelvtan tanulásában is örömünket leljük.


  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali