Nyelvtan gyakorló feladatok 4. osztály

Nyelvtan gyakorló 4. Színes nyelvtan gyakorló munkafüzet 4. osztályosoknak MS-1650
MS-1650
4. évfolyam, (utánnyomás alatt)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 290 Ft
1 032 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.
 • Tele van ötlettel, szórakoztató feladatokkal ez a színes gyakorlófüzet.
 • Aki megoldja, sikerrel fogja venni a felső tagozat akadályait.
 • Kapcsolódó kiadványok
  Nyelvtan 4. - I. félév - Nyelvtan munkatankönyv 4. osztályosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1642
  Nyelvtan 4. - II. félév - Nyelvtan munkatankönyv 4. osztályosoknak, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1643
  Fogalmazás 4. - Fogalmazás munkatankönyv 4. osztályosoknak, az új kerettantervhez is ajánlott MS-1647
  Olvasókönyv 4. - Az integrált tankönyvcsalád negyedikes olvasókönyve, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1641
  Olvasás munkafüzet 4. - Negyedikes olvasás gyakorló munkafüzet az olvasókönyv szövegeinek feldolgozásához, NAT2012 kerettantervhez is ajánlott MS-1644
  Magyar nyelv 4. A. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2739A
  Magyar nyelv 4. B. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2739B
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Előszó3
  A szavak4
  A mondatok10
  A névelők és a névutók14
  A melléknevek20
  A főnevek28
  A számnevek36
  A névmások44
  Az ige48
  Az igeidők54
  Az igeragozás58
  A kijelentő módú igék62
  A felszólító módú igék66
  A feltételes módú igék70
  Gyakorlás74
  Szóalkotás78
  A mondatok szerkezete86
  A tőmondat és a bővített mondat90
  Az állítmány és az alany94
  A kiadvány bevezetője
  Már nagyon sokat tudunk a magyar nyelvről. Ismerjük a szavak, mondatok alapvető szabályszerűségeit. Tovább mélyíthetjük tudásunkat a munkafüzet segítségével. A feladatok a begyakorlást, ismétlést segítik. Ha megoldjuk ezeket, akkor a szófajok felismerése, pontos megnevezése gyerekjátéknak fog tűnni. Emellett sok játékos feladat, rejtvényszerű gyakorlatsor teszi élvezetesebbé a nyelvtan tanulását. Ezek megoldásához a fantáziánkra, a gondolkodásunkra lesz szükség. A munkafüzet segít az otthoni önálló tanulásban, gyakorlásban. Remek lehetőséget kínál arra is, hogy a napközis foglalkozásokon a barátunkkal vagy társainkkal közösen dolgozzunk, játsszunk. Így egymást is jól segíthetjük, miközben a nyelvtan tanulásában is örömünket leljük.