Magyar nyelv tankönyv 5. osztály

Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 5. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához MS-2108
MS-2108

Tankönyv

5. évfolyam, 17. kiadás (2011. 08. 19.)
 
 
kód: MS-2108
ára: 780 Ft
méret: B5, 88 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
AKCIÓ! A 2019. augusztus 1. és december 31. között aktivált kódokkal most 4 éves DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó3
Bevezetés4
Miért kell anyanyelvünket tanulni?4
Hogyan kell a magyar nyelvtant tanulni?5
Hangtani és helyesírási ismeretek6
1. A hang és a betű6
2. Az ábécé és a betűrend8
3. Hogyan keletkeznek a beszédhangok?9
4. Milyenek lehetnek a magánhangzók?10
5. A hangrend és az illeszkedés12
6. Hosszan vagy röviden? A magánhangzók időtartama14
7. Mire jó a helyesírás? A kiejtés elve15
8. Milyenek lehetnek a mássalhangzók?20
9. Rövid és hosszú mássalhangzók. A kiejtés és az egyszerűsítés elve21
10. A szótagolás és az elválasztás22
11. A mássalhangzók egymásra hatása. A szóelemzés elve24
12. A rövidülés és a részleges hasonulás25
13. Az összeolvadás és az írásban jelöletlen teljes hasonulás26
14. Az írásban jelölt teljes hasonulás28
15. Ugyanaz a hang, más betű. A hagyomány elve30
16. Amit a hangokról, a betűkről és a helyesírásról tanultunk33
Szótani ismeretek37
17. Mi szó, mi nem szó? A szó hangalakja és jelentése37
18. Egy vagy több jelentés41
19. Ha az alak azonos42
20. Ha a hangzás hasonló45
21. Rokon értelmű szavak46
22. Ellentétes jelentésű szavak48
23. Hangutánzás, hangulatfestés szavakkal49
24. Szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, találós kérdés52
25. Képes beszéd a mindennapi közlésben és az irodalomban56
26. Szellemesség, közhely, nyelvi humor, diáknyelv57
27. A szónak is van szerkezete60
28. A toldalék fajtái62
29. Toldalékos és összetett szó65
30. Amit a szavak alakjáról és jelentéséről tanultunk66
31. Amit a szavak szerkezetéről tanultunk68
Kommunikáljunk!70
32. Miért beszél az ember?70
33. Mi(re jó) a helyesejtés?71
34. Helyzetek és megoldások73
Fogalmazzunk!75
35. Miért ír az ember?75
36. Fogalmazási ismeretek75
37. A fogalmazás lépései77
Ismételjünk!79
38. Mit tanultunk a kommunikációról, a beszédről és az írásról?79
39. Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?80
40. Mit tanultunk a helyesírási alapelvekről?80
41. Mit tanultunk a szó hangalakjáról és jelentéséről?81
42. Mit tanultunk a szó szerkezetéről?82
Függelék83
Kislexikon84


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali