Magyar nyelv tankönyv 7. osztály

Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 7. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához MS-2110
MS-2110

Tankönyv

7. évfolyam, 17. kiadás (2015. 07. 16.)
 
 
kód: MS-2110
ára: 780 Ft
méret: B5, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Díjak
Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
AKCIÓ! A 2019. augusztus 1. és december 31. között aktivált kódokkal most 4 éves DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó3
Kommunikáljunk!4
A beszéd, a nyelv és a kommunikáció4
A magánéleti és a közéleti kommunikáció8
Kommunikáció az iskolában11
A könyv- és könyvtárhasználat12
A mondatok világa16
Hogyan osztályozzuk a mondatokat?16
Mondatok különféle szövegekben19
Amit a kommunikációról és a mondatok fajtáiról tanultunk21
Az egyszerű mondat22
Az egyszerű mondat fogalma és fajtái22
Az egyszerű mondat fő részei. Az alany és az állítmány24
Az egyszerű mondat bővítményei. A tárgy28
A szórend32
Amit az egyszerű mondatról tanultunk33
A határozók35
A határozók fogalma és kifejezőeszközei35
A helyféle határozók. A helyhatározó39
A képes helyhatározó42
Az időféle határozók. Az időhatározó43
A számhatározó45
A módféle határozók. A módhatározó46
Az eszközhatározó48
A fok- és mértékhatározó50
Az ok- és célhatározó52
A tekintethatározó54
Az állapotféle határozók. Az állapothatározó55
A számállapot-határozó56
A társhatározó57
Az eredethatározó59
Az eredményhatározó60
Egyéb határozók. Az állandó határozó61
A hasonlító határozó62
A részeshatározó63
Amit a határozókról tanultunk64
A jelzők67
A jelző fogalma és fajtái67
A minőségjelző69
A mennyiségjelző72
A birtokos jelző73
Az értelmező jelző76
Amit a jelzőkről tanultunk78
A szóalkotás79
Szókincsünk változik79
A szóösszetétel80
Az alárendelő szóösszetétel82
A mellérendelő szóösszetétel84
A szóképzés86
Milyen szófajokat képezhetünk igéből?87
Milyen szófajokat képezhetünk névszóból vagy más szófajból?89
Hogyan születhetnek még új szavak?91
Amit a szóalkotásról tanultunk93
Fogalmazzunk!94
Tanév végi ismétlés99
Mit tanultunk a kommunikációról?99
Mit tanultunk a mondatról és fajtáiról?100
Mit tanultunk az egyszerű mondat részeiről?100
Mit tanultunk a szószerkezetekről és fajtáikról?102
Függelék103
Lázár Ervin: A nyúl mint tolmács103
Szabó Magda: Ókút (részlet)105
Kassák Lajos: Angyalföld (részlet)105
Kislexikon106


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali