Magyar nyelv tankönyv 6. osztály

Anyanyelv felsősöknek 6. tk. NAT2012-höz készült könyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához MS-2186U
MS-2186U
6. évfolyam, 15. kiadás (2018. 06. 27.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 144 oldal
tanterv: NAT 2012
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A tankönyv érdekesen, közérthetően dolgozza fel a magyarnyelv-tananyagot. A NAT2012 kerettantervi követelményeinek figyelembevételével készült.
Kapcsolódó kiadványok
Anyanyelv felsősöknek 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2786U
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS6
Nyelv és kommunikáció 7
Hangtan és helyesírás8
A szó szerkezete és jelentése10
Mondatok, mondatfajták11
Szöveg és szövegértés12
SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS14
Szóbeli szövegek I.15
Szóbeli szövegek II.17
Beszédhelyzet, kommunikációs helyzet18
Beszédhelyzet, kommunikációs helyzet18
Kommunikációs gyakorlatok21
Írott szövegek értelmezése22
A szövegértést zavaró körülmények26
Az átfutástól a szöveg birtokba vételéig30
Amíg az ötletből szöveg lesz33
Rövidebb digitális szövegek35
BEVEZETÉS A JELEK VILÁGÁBA38
Jel és jelentés39
A nyelvi jel41
Szókincsünk rétegződése43
A beszélt nyelvi metafora46
AZ ALAPSZÓFAJOK48
A szófajok49
A szófajok49
A főnév50
A főnév helyes használata54
A melléknév59
A melléknév helyes használata61
A számnév64
A számnév helyes használata65
A névmás68
A személyes névmás69
A visszaható névmás72
A kölcsönös névmás74
A mutató névmás75
A kérdő névmás77
A vonatkozó névmás78
A határozatlan és az általános névmás81
A határozószó83
A névszók és a határozószók (Részösszefoglalás)86
Az ige89
Igemódok, igeidők92
Az általános és a határozott ragozás96
Az ige helyes használata99
A főnévi igenév103
A melléknévi igenév104
A határozói igenév106
Az igék és az igenevek (Részösszefoglalás)108
A VISZONYSZÓK110
A névelő111
A névutó113
Az igekötő114
A segédige116
A kötőszó117
A MONDATSZÓK120
A módosítószó121
A kapcsolatjelölő mondatszó122
Az indulatszó124
A viszonyszók és a mondatszók (Részösszefoglalás)125
TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS126
Jelek, nyelvi jelek, szókincs127
Szófajaink rendszere128
Helyesírás és nyelvhelyesség130
Szövegértés, szövegalkotás131
Függelék133
Kislexikon138
A kiadvány bevezetője
Örülök, hogy ismét találkozunk. Bizonyára nőttél, fejlődtél, okosodtál. Nem csoda, hiszen már hatodikos vagy, nem a legfiatalabb a felsősök között! Vegyük számba, mi vár rád az idén! A korábbinál nagyobb felelősséggel kell dolgoznod, hogy bátran szólalj meg, helyesen írj, hatásosan fogalmazz. A tanév során sok érdekes ismeret és izgalmas feladat vár rád. Fontos, hogy bízz magadban! Hidd el, a követelmények nem haladják meg a képességeidet! Ha valami mégis nehezebben megy, kérhetsz és kaphatsz segítséget. Taneszközeid újak, mégis ismerősek: lesz tanulásra serkentő tankönyved, azt követő munkafüzeted, tudásszintmérőd. Bizonyára használod A magyar helyesírás szabályai című segédkönyvet, ismered a közmondásokat és szólásokat tartalmazó kézikönyveket is. Jó hasznát veszed egy általános lexikonnak, értelmező szótárnak és a Magyar szókincstárnak. Megtalálhatod őket az iskolai könyvtárban. Látogass el oda gyakran, nem vész kárba az ott eltöltött idő! A nyomtatott anyagokon kívül érdemes rendszeresen igénybe venned az internet (világháló) nyújtotta lehetőségeket is. Ajó eredmény eléréséhez alkalmazd hatodikban is az eddig bevált módszereket! Vedd komolyan a tankönyv útmutatásait (Emlékeztető, Új kérdés, Tanulnivaló stb.), forgasd gyakran a kislexikont! Előbb mindig a szóbeli leckét tanuld meg, gyűjts valamennyi szófajhoz saját példákat, utána végezd el az írásbeli feladatokat! Soha ne hagyd el az önellenőrzést! Légy mindenben igényes, alapos, pontos!