Magyar nyelv szakiskola 9. osztály

Anyanyelv szakképzősöknek 9. Tankönyv az alapvető magyar nyelvi ismeretek elsajátításához MS-2189
MS-2189
9. évfolyam, 7. kiadás (2013. 07. 09.)
 
 
kód: MS-2189
ára: 1 090 Ft
méret: B5, 72 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet oldott stílusban, könnyen érthető magyarázatokkal, feladatokkal tárgyalja az évfolyam anyanyelvi ismereteit.

A legalapvetőbb nyelvi ismeretek mellett a kommunikációs és szövegalkotási készségek elsajátításához is nagy segítséget nyújt, amelyre az iskola mellett az élet számos területén is szükség van.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
AKCIÓ! A 2019. augusztus 1. és december 31. között aktivált kódokkal most 4 éves DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Miértek és hogyanok7
Miért és hogyan kell nyelvtant tanulni?7
Hogyan kell hatásosan kommunikálni?8
Miért fontos a helyesírás?9
Hogyan tudsz érvényesülni?10
Miért és hogyan olvasunk?11
Az általános iskolai ismeretek áttekintése13
A hangok és a betűk13
Helyesírásunk alapelvei16
A szó alakja, jelentése, szerkezete18
A magyar szófajok rendszere20
Mondatok, mondatfajták24
Mondatrészek, szószerkezetek26
Fogalmazási ismeretek28
Gyakorlati nyelvtan I. nyelvhelyesség31
A szóbeli kifejezés31
A kiejtés szerinti írásmód32
A szóelemző írásmód I.33
A szóelemző írásmód II.34
A hagyományos írásmód36
Az egyszerűsítő írásmód38
Az írásjelekről39
A kezdőbetűkről40
Az egybe-, a külön- és a kötőjeles írásról42
Gyakorlati nyelvtan II. szövegalkotás45
A szóválasztás45
A szövegszerkesztés46
Az emlékezetbe vésés és az előadás47
Szóbeli kommunikáció a magánéletben50
Írásbeli kommunikáció a magánéletben52
Kommunikáció az iskolában55
Kommunikáció a nyilvánosság előtt59
Tanév végi ismétlés63
Hangok - betűk, szóelemek, szavak63
Mondatok, szövegek65
Kislexikon66


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali