Matematika tankönyv 9. osztály

Sokszínű matematika 9.  A többszörösen díjazott sorozat 9. osztályos matematika tankönyve MS-2309
MS-2309

Tankönyv

9. évfolyam, 17. kiadás (2018. 06. 14.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 260 oldal
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Díjak
Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.
Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kombinatorika, halmazok10
1. Számoljuk össze!10
2. Halmazok16
3. Halmazműveletek21
4. Halmazok elemszáma, logikai szita27
5. Számegyenesek, intervallumok31
Algebra és számelmélet34
1. Betűk használata a matematikában34
2. Hatványozás38
3. Hatványozás egész kitevőre42
4. A számok normál alakja45
5. Egész kifejezések (polinomok)48
6. Nevezetes szorzatok50
7. A szorzattá alakítás módszerei56
8. Műveletek algebrai törtekkel58
9. Oszthatóság64
10. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös70
11. Számrendszerek73
Függvények78
1. A derékszögű koordináta-rendszer, ponthalmazok78
2. Lineáris függvények82
3. Az abszolútérték-függvény86
4. A másodfokú függvény92
5. A négyzetgyökfüggvény96
6. Lineáris törtfüggvények100
7. Az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény106
8. További példák függvényekre (emelt szintű tananyag)110
9. A függvénytranszformációk rendszerezése114
Háromszögek, négyszögek, sokszögek118
1. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete118
2. Néhány alapvető geometriai fogalom (emlékeztető)119
3. A háromszögekről (emlékeztető)123
4. Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között125
5. Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között126
6. A négyszögekről (emlékeztető)129
7. A sokszögekről133
8. Nevezetes ponthalmazok135
9. A háromszög beírt köre139
10. A háromszög köré írt kör141
11. Thalész tétele és néhány alkalmazása143
12. Érintőnégyszögek, érintősokszögek (emelt szintű tananyag)147
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek150
1. Az egyenlet, azonosság fogalma150
2. Az egyenlet megoldásának grafikus módszere154
3. Egyenletmegoldás az értelmezési tartomány és az értékkészlet vizsgálatával156
4. Egyenlet megoldása szorzattá alakítással159
5. Megoldás lebontogatással, mérlegelvvel163
6. Egyenlőtlenségek167
7. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek172
8. Paraméteres egyenletek (emelt szintű tananyag)178
9. Egyenletekkel megoldható feladatok I.181
10. Egyenletekkel megoldható feladatok II.185
11. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek189
12. Egyenletrendszerekkel megoldható feladatok194
13. Lineáris többismeretlenes egyenletrendszerek (emelt szintű tananyag)199
Egybevágósági transzformációk204
1. A geometriai transzformáció fogalma, példák geometriai transzformációkra204
2. Tengelyes tükrözés a síkban206
3. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok209
4. Középpontos tükrözés a síkban213
5. Középpontosan szimmetrikus alakzatok216
6. A középpontos tükrözés alkalmazásai219
7. Pont körüli forgatás a síkban224
8. A pont körüli forgatás alkalmazásai I.227
9. A pont körüli forgatás alkalmazásai II.232
10. Párhuzamos eltolás. Vektorok234
11. Műveletek vektorokkal239
12. Alakzatok egybevágósága244
Statisztika248
1. Az adatok ábrázolása248
2. Az adatok jellemzése251
A kiadvány bevezetője
A könyv jelrendszere és kiemelései segítenek a tananyag elsajátításában. - A kidolgozott példák gondolatmenete mintát ad a módszerek, eljárások megértéséhez és a további feladatok megoldásához. - A legfontosabb definíciókat és tételeket színes kiemelés jelzi. - A tananyag apró betűvel szedett részei és a bordó színnel megjelölt kidolgozott mintapéldák a mélyebb megértést segítik. Ezek az ismeretek szükségesek az emelt szintű érettségihez. - A margón ábrák, az adott lecke főbb vázlatpontjai, ismétlő, magyarázó részek, valamint matematikatörténeti érdekességek találhatók.

A mintapéldák és a kitűzött feladatok nehézségét három különböző színnel jelöltük: Sárga: elemi szintű gyakorló feladatok, amelyek megoldása, begyakorlása nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz. Kék: a középszintű érettséginek megfelelő színvonalú feladatok. Bordó: az emelt szintű érettségire való felkészülést segítő problémák, feladatok. Ezek a színkódok megfelelnek a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika feladatgyűjteményeiben alkalmazott jelöléseknek. A feladatgyűjtemény-sorozat több mint 3000, a gyakorláshoz, az órai munkához és az érettségi felkészüléshez is alkalmas feladatot tartalmaz.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali