Fizikai kísérletek, játékok

Fizikai kísérletek  MS-2406
MS-2406

Játékok elektronokkal, ionokkal

6-8. évfolyam, 1. kiadás
 
szerző:
 
kód: MS-2406
ára: 880 Ft
méret: B5, 128 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A játékos kísérleteket tartalmazó kis könyv az elektromos alapjelenségek megismerését segíti szórakoztató formában.
Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS5
1. KÍSÉRLETI ESZKÖZEINK6
a) Szigetelőanyagok6
b) Töltött testek6
c) Tartók7
d) Elektroszkópok8
2. ALAPKÍSÉRLETEK AZ ELEKTROSZKÓPPAL10
3. MI A GOMBOSTŰ SZEREPE?11
4. POZITÍV, NEGATÍV IONOK13
5. ELEKTROMOS SZÉL14
Az elektroszkóp töltése előjelének kísérleti meghatározása.16
6. IONFELHŐK A LEVEGŐBEN17
7. NÉHÁNY SZAKIRODALMI ADAT GÁZNEMŰ ANYAGOKRÓL19
8. LEVGŐBEN MOZGÓ POZITÍV IONOK ÉS NEGATÍV RÉSZECSKÉK ÁTLAGSEBESSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA21
9. AZ ELEKTROSZKÓP REJTÉLYESEN GYORS KISÜLÉSE22
10. TOVÁBBI KÍSÉRLETEK A LÁNGGAL25
11. SZIKRAKISÜLES MINT IONFORRÁS26
12. BŰVÉSZMUTATVÁNYOK IONOKKAL ÉS ELEKTRONOKKAL28
a) eszközeink 
b) Változtatható kapacitású síkkondenzátor készítése29
c) Kísérletek, bűvészmutatványok30
13. ÉRDEKES KÍSÉRLETEK KÖZÖNSÉGES KONDENZÁTORRAL35
a) Kísérleti eszközeink35
b) A kísérletek előkészítése35
c) Kísérletek36
d) A jelenségsorozat magyarázata37
14. AZ ELEKTROSZKÓP MINT POTENCIÁLMÉRŐ ESZKÖZ41
a) Az elektroszkóp skálázásra való előkészítése41
b) Az elektroszkóp skálázásnak potenciálmérésre való kiegészítése43
15. MEKKORA AZ A JELŰ ELEKTROSZKÓP KAPACITÁSA?45
16. MEKKORA AZ A JELŰ ELEKTROSZKÓPON LÉVŐ TÖLTÉS NAGYSÁGA?47
17. MAGÁNYOSAN ÁLLÓ VEZETŐ TEST KAPACITÁSÁNAK MEG-HATÁROZÁSA AZ A JELŰ ELEKTROSZKÓP SEGÍTSÉGÉVEL47
18. 1012 (BILLIÓ) OHM RENDŰ ELLENÁLLÁSOK MÉRÉSE ELEKTROSZKÓPPAL48
19. VÁLTOZATOS KÍSÉRLETEK AZ IONFELHŐKKEL, TÁRSASJÁTÉKOK50
a) Kísérletek két elektroszkóppal50
b) Kísérletek négy elektroszkóppal52
c) Dobókockás társasjáték ionokkal57
20. A LEVEGŐBEN MOZGÓ IONOK PÁLYÁJA. IONOPTIKA59
a) Néhány újabb kísérleti eszköz59
b) Az ionoptikai kísérleti berendezés61
c) A kép kettévágása és torzítása62
d) A kép kicsinyítése, nagyítása64
e) Meglepő képalkotás65
f) További következtetések a képek alakjából66
g) Képek létrehozása láng ionforrás helyett csúcskisüléssel68
21. NÉHÁNY ISMERETLEN VAGY KEVÉSSÉ ISMERT JELENSÉG. KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK69
a) A képrögzítőre vitt töltés tartóssága sorozatos kénporbeszórás alkalmával69
b) A képrögzítőn a képet létrehozó pozitív töltések időállósága71
c) A képrögzítőn kialakult képekkel kapcsolatos további kísérletek72
d) Az elektromos alapjelenségként ismert vonzás és a műanyagok76
22. A KÜLSŐ FÉNYELEKTROMOS JELENSÉG (KÜLSŐ FOTOEFFEKTUS) ÉS EGYSZERŰ KIMUTATÁSA80
23. EGY KIS BŰVÉSZKEDÉS A KÜLSŐ FOTOEFFEKTUSSAL88
24. TOVÁBBI KÍSÉRLET A FOTOKONDEZÁTORRAL A REJTÉLYEK TISZTÁZÁSÁRA90
a) A fotokondenzátor összeállítása90
b) Kísérletek92
25. AZ ELEKTRONOK ÁRAMLÁSI KÖZÉPSEBESSÉGE FÉMEKBEN93
26. LÁTHATÓ "IONFELHŐK" FOLYADÉKOKBAN96
a) A kísérleti berendezés összeállítása98
b) Alapkísérletek a 27 VA-os berendezéssel101
27. HASONLÓSÁG A FÉMEKBEN ÁRAMLÓ ELEKTRONOK ÉS A FOLYADÉKOKBAN ÁRAMLÓ IONOK JELENSÉGEI KÖZÖTT103
28. ÁLLANDÓ KERESZTMETSZETŰ FÉM VEZETŐBEN ÁRAMLÓ ELEKTRONOK MODELLEZÉSE IONVEZETŐKKEL104
29. KÉT SORBA KAPCSOLT, KÜLÖNBÖZŐ KERESZTMETSZETŰ VEZETŐBEN ÁRAMLÓ IONOK JELENSÉGE106
30. TOVÁBBI JELENSÉGEK AZ IONCSÓVÁK KÖRÉBŐL111
a) Kísérleti készletünk némi kiegészítése111
1. PONTSZERŰ, KIS KITERJEDÉSŰ ELEKTRÓDÁK112
2. KITERJEDT, KÜLÖNBÖZŐ ALAKÚ ELEKTRÓDÁK112
3. GYŰRŰ ALAKÚ ELEKTRÓDA113
b) Pontszerű elektróda elektromos tere113
c) Kísérletek két pontszerű elektróda erőterével115
31. FELADATOK AZ IONCSÓVÁK KÖRÉBŐL118
IRODALOM123
TARTALOMJEGYZÉK125


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali