Erkölcstan 7. osztály

Embertan, erkölcstan 7.  MS-2447
MS-2447

Tankönyv

7. évfolyam, 17. kiadás (2018. 07. 16.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 64 oldal
1 080 Ft
864 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
A könyvbeli feladatok megoldása során a diákok gyakran találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek őszinte erkölcsi állásfoglalásra késztetik őket.
Ezenkívül lehetőséget nyújtanak olyan emberi és erkölcsi kérdések megvitatására, amelyekről más órákon nem biztos, hogy szó esik.
Kapcsolódó kiadványok
Embertan, erkölcstan 4. -  MS-2444
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Első félév6
1. Az emberi élet szakaszai6
2. Egészségesen élni8
3. Érzékek és érzelmek10
4. Értelmi képességek12
5. Nyelv és kommunikáció14
6. Mindennapi szerepek16
7. A tehetség18
8. Az alkotás öröme20
9. A sikeres élet22
10. Érték és értékelés24
11. Helyes és helytelen26
12. Jó és rossz28
13. A lelkiismeret30
Második félév32
14. Az erények32
15. Cél és megvalósítás34
16. A családi élet36
17. A barátság38
18. Bizalom és hűség40
19. Őszinteség és hazugság42
20. Engedelmesség és tekintély44
21. Rokonszenv és ellenszenv46
22. Alkalmazkodás és önállóság48
23. Gyávaság és bátorság50
24. Egymás szemében52
25. A közösségek54
26. A munka56
27. Kultúra és művelődés58
28. Évzáró60
Jegyzetek62