Nyelvtan gyakorló feladatok 3. osztály

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. Harmadikos gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2507
MS-2507

Munkafüzet

3. évfolyam, 12. kiadás (2020. 06. 04.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 420 Ft
1 136 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.

A kiadvány NAT2020-as átdolgozása MS-2507U kiadói kóddal érhető el.

Mester Kata kedves illusztrációinak, valamint a változatos feladattípusoknak köszönhetően a tanulók játékosan sajátíthatják el a 3. osztályos anyanyelv tananyagot. A gyakorlókönyv anyaga épít a korábban tanultakra, illetve biztosítja az új anyag minél jobb bevésését. A feladatok között találhatunk például szójátékot, betűrejtvényt, illetve társasjátékot. A gyakorlókönyv a kulcskompetenciák fejlesztésére, az egyéni, páros, illetve kooperatív munkára, valamint differenciált foglalkoztatásra is többféle lehetőséget biztosít.

Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. - Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez. MS-2602
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1522
Anyanyelvünk 3. -  MS-1305
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - I. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1508
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1509
Mese és valóság - Olvasókönyv harmadik osztályosoknak, a NAT2012-höz is ajánlott MS-1300K
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Helyesírás versben (Szalai Borbála)4
Ismétlés5
Mit tanultunk a nyelvről, a szövegről?5
Mit tanultunk a mondatokról?6
Mit tanultunk a szavakról?8
Hogyan szótagoljuk, hogyan választjuk el a szavakat?10
Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?11
Miért van szükség betűrendre (ábécérendre)?12
A szöveg13
Szövegalkotás szóban és írásban13
A mondat16
A mondatfajták16
A kijelentő mondat16
A kérdő mondat17
Gyakoroljunk!18
A felkiáltó mondat19
Az óhajtó mondat20
A felszólító mondat21
Gyakoroljunk!22
Gyakoroljuk a mondatok helyesírását!25
Tagolatlan írás szavakra, mondatokra tagolása27
Szövegvár28
A szavak29
Mit jelentenek a szavak?29
Játék a szavakkal32
A szófajok33
A főnév33
A köznév és a tulajdonnév33
Az egyes és többes számú főnév36
A toldalékos főnév37
A -t ragos főnév38
A -ba, -be és a -ban, -ben ragos főnév41
A -ból, -ből; -tól, -től és a -ról, -ről ragos főnév43
Az -ó, -ő, az -u, -ú és az -ü, -ű a főnevek végén45
A j és az ly a főnevekben46
Az összetett főnév47
Gyakoroljunk!48
Játsszunk!50
Gyakoroljuk a főnevek helyesírását!52
Az ige56
Cselekvés, történés56
Az ige létezést is jelent58
Hogyan lesz a szóból -ul, -ül és -ít toldalékos ige?59
A j és az ly az igékben61
Az ige ragozása62
Az ige ideje63
Igeragozás az igeidőkben67
Az igekötős igék és helyesírásuk68
Gyakoroljunk!71
Játék az igékkel75
Gyakoroljuk az igék helyesírását!76
A melléknév78
Melléknév a szövegben78
Írd és használd helyesen a mellékneveket!80
Gyakoroljunk!81
Gyakoroljuk a melléknevek helyesírását!84
Rendszerezzünk!85
Mit tanultunk a szófajokról?85
A helyesírás gyakorlása91
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Mindannyian, akik magyar anyanyelvűek vagytok, ezen a nyelven tanultok az iskolában. Vajon gondolkodtatok-e azon, hogy számunkra miért a magyar nyelv a legszebb? Erre magatoknak kell válaszolnotok! A munkafüzet feladatainak megoldásakor a magyar nyelv helyes használatát, a helyesírásra vonatkozó ismereteket gyakorolhatjátok. Sok a rajzos, játékos jellegű feladat. Találkoztok fejtörőkkel, rejtvényekkel is. Ezeket -gal jelöltük. Dolgozhattok párokban és csoportokban is. A nyelvtani, helyesírási feladatokat legtöbbször szépirodalmi művek részleteinek a segítségével kell elvégeznetek. Előfordul, hogy a költők eltérnek a jelenlegi helyesírási szabályoktól a vers ritmusának kedvéért. Azért, hogy ne zavarjon benneteket a helyesírásban a versek költői írásmódja, külön jelöljük, hogyan kell helyesen írnunk ezeket a szavakat. Ha megtetszik egy-egy részlet vagy a teljes vers, keressétek meg hozzá a könyveket a könyvtárban, és olvassátok el ott is a művet! Fogadjátok meg a következő jó tanácsokat! Mindig olvassátok el, hogy mi a feladat! Egyszerre csak egy utasításnak tegyetek eleget! (Ha kell, olvassátok el újra a feladatot!) A helyesírási feladatok ellenőrzéséhez ajánlom A magyar helyesírás szabályai című könyvet. Emellett használhattok a nyelvi feladatok megoldásához más könyvet, pl.: a Képes diákszótárt is. Dolgozzatok örömmel, lelkesedéssel, szeressétek a magyar nyelvet! Fogadjátok meg Kölcsey Ferenc szavait: ?Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!?