Nyelvtan munkafüzet 5. osztály

Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 5. Munkafüzet az anyanyelvi ismeretek elsajátításához MS-2538
MS-2538

Munkafüzet

5. évfolyam, 16. kiadás (2011. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2538
ára: 1 060 Ft
méret: A4, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés3
Hogyan kell a magyar nyelvtant tanulni?3
Ismételjünk!4
Mit tudunk a szövegről?4
Mit tudunk a mondatról?6
Mit tudunk a szavakról?8
Hangtani és helyesírási ismeretek12
A hang és a betű12
Az ábécé és a betűrend13
Hogyan keletkeznek a beszédhangok?14
Milyenek lehetnek a magánhangzók?14
A hangrend és az illeszkedés15
Hosszan vagy röviden? A magánhangzók időtartama17
Mire jó a helyesírás? A kiejtés elve18
Milyenek lehetnek a mássalhangzók19
Rövid vagy hosszú a mássalhangzó? A kiejtés és az egyszerűsítés elve20
A szótagolás és az elválasztás22
A mássalhangzók egymásra hatása. A szóelemzés elve24
A rövidülés és a részleges hasonulás24
Az összeolvadás és az írásban jelöletlen teljes hasonulás26
Az írásban jelölt teljes hasonulás28
Ugyanaz a hang, más betű. A hagyomány elve31
Könnyű vagy nehéz a magyar helyesírás? Helyesírási alapelveink áttekintése34
Összefoglalás39
Amit a hangokról, a betűkről és a helyesírásról tanultunk39
Szótani ismeretek44
Mi szó, mi nem szó?44
Egy vagy több jelentés?46
Ha az alak azonos47
Ha a hangzás hasonló49
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak51
Hangutánzás, hangulatfestés szavakkal54
Szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, találós kérdés56
Képes beszéd a mindennapi közlésben és az irodalomban58
Szellemesség, közhely, nyelvi humor, diáknyelv62
A szónak is van szerkezete65
A toldalék fajtái67
Toldalékos és összetett szó69
Összefoglalás72
Amit a szavak alakjáról és jelentéséről tanultunk72
Amit a szavak szerkezetéről tanultunk77
Kommunikáljunk!82
Miért beszél az ember?82
Mi(re jó) a helyesejtés?83
Helyzetek és megoldások88
Fogalmazzunk!91
Miért ír az ember?91
Mondatkapcsolások és -variációk91
Fogalmazások és variációk94
Ismételjünk!99
Mit tanultunk a beszédről és az írásról?99
Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?99
Mit tanultunk a helyesírási alapelvekről?102
Mit tanultunk a szó alakjáról és jelentéséről?105
Mit tanultunk a szó szerkezetéről?109


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali