Nyelvtan munkafüzet 7. osztály

Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 7. Munkafüzet az anyanyelvi ismeretek elsajátításához MS-2540
MS-2540

Munkafüzet

7. évfolyam, 18. kiadás (2016. 07. 08.)
 
 
kód: MS-2540
ára: 1 060 Ft
méret: A4, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tanév eleji ismétlés3
Mit tudunk a hangról és a betűről?3
Mit tudunk a szavakról és a szófajokról?6
Kommunikáljunk!13
A beszéd, a nyelv és a kommunikáció13
A magánéleti és a közéleti kommunikáció15
Kommunikáció az iskolában16
A könyv- és könyvtárhasználat17
A mondatok világa18
Hogyan osztályozzuk a mondatokat?20
Mondatok különböző szövegekben24
Az egyszerű mondat28
Az egyszerű mondat fogalma és fajtái28
Az egyszerű mondat szerkezete29
Az egyszerű mondat fő részei. Az alany és az állítmány31
Az egyszerű mondat bővítményei. A tárgy37
A szószerkezet és a szórend44
A határozók47
A határozó fogalma és kifejezőeszközei47
A helyféle határozók48
A helyhatározó48
A képes helyhatározó52
Az időféle határozók53
Az időhatározó53
A számhatározó55
A módféle határozók56
A módhatározó56
Az eszközhatározó59
A fok- és mértékhatározó61
Az ok- és célhatározó62
A tekintethatározó64
Gyakorold a módféle határozók helyes használatát!65
Az állapotféle határozók67
Az állapot- és a számállapot-határozó67
A társhatározó69
Az eredet- és eredményhatározó72
Gyakorold az állapotféle határozók helyes használatát!73
Az állandó határozó és "társai"74
A határozók áttekintése. Gyakorold a határozók helyes használatát!76
A jelzők77
A jelző fogalma és fajtái77
A minőségjelző78
A mennyiségjelző81
A birtokos jelző83
Az értelmező jelző85
A szóalkotás86
Szókincsünk változik86
A szóösszetétel88
Az alárendelő szóösszetétel89
A mellérendelő szóösszetétel93
Gyakorlás95
A szóképzés97
Milyen szófajokat képezhetünk igéből?98
Milyen szófajokat képezhetünk névszóból?101
Hogyan születnek még új szavak?103
Fogalmazzunk!104
Tanév végi ismétlés108
Mit tanultunk a kommunikációról?108
Mit tanultunk a mondat fogalmáról és fajtáiról?108
Mit tanultunk az egyszerű mondat részeiről?109
Mit tanultunk a mondatrészekről és a szószerkezetekről?110
Mit tanultunk a szóalkotás módjairól?111


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali