Kémia tankönyv 9. osztály

Kémia 9.  A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve MS-2616
MS-2616

Általános kémiai ismeretek

9. évfolyam, 17. kiadás (2016. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 144 oldal
1 860 Ft
1 488 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült, de a Nat 2102-es kerettantervi igényeknek is megfeleltethető az általános kémiai ismeretanyag tekintetében.

A tankönyvhöz munkafüzet is kapcsolódik, melynek feladatai segítik a tananyag megértését, elmélyítését.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 9.  - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete kilencedik osztályosoknak MS-2816
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve MS-2620
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak MS-2820
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
Atomszerkezeti ismeretek9
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai10
Atommodellek11
Az atom felépítése15
A radioaktivitás és jelentősége18
Az atomenergia21
Az elektronburok szerkezete24
Az elektronhéjak kiépülése28
Összefoglalás30
Kémiai kötések, anyagi halmazok31
Az elsőrendű kötések32
A fémes kötés32
A kovalens kötés33
A molekulák térbeli alakja, a kovalens kötés polaritása37
Ionok képződése atomokból, az ionkötés40
A másodrendű kötések43
Anyagi halmazok, halmazállapotok46
A gázok46
Avogadro törvénye47
A folyadékok50
Az oldatok51
Az oldódás55
Az oldatok töménységének megadása58
A szilárd anyagok64
Kristályrácstípusok65
Az atomrács65
A fémrács66
A molekularács68
Az ionrács70
Kolloidkémiai alapfogalmak72
Kolloidok és heterogén rendszerek75
Összefoglalás78
Kémiai reakciók81
A kémiai átalakulások82
Kémiai számítások (sztöchiometria)84
A kémiai reakciók energiaváltozásai (reakcióhő)87
A kémiai reakciók feltételei91
A reakciósebesség és befolyásolása93
A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók97
Az egyensúlyi állapot befolyásolása99
Protonátmenettel járó reakciók102
A víz disszociációja, a kémhatás104
A közömbösítés107
A pH jelentősége az élő szervezetekben109
Elektronátmenettel járó reakciók112
Oxidációs állapot és az oxidációs szám114
A redoxireakciók, mint oxidációsszám-változással járó reakciók116
A szervetlen vegyületek elnevezése118
Összefoglalás120
Elektrokémiai alapismeretek121
Galvánelemek122
Elektródpotenciál127
A redoxireakciók irányának meghatározása129
Az elektrolízis133
Az elektrolízis mennyiségi törvényei136
Összefoglalás139
A szakszavak jegyzéke140
Az elemek hosszú periódusos rendszere142


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali