Történelem tankönyv 10. osztály

Történelem a középiskolák számára 10. tk. A tizedikes történelem tankönyv forrásközpontú feladatsoraival észrevétlenül készít fel az érettségire MS-2672U
MS-2672U

Tankönyv

10. évfolyam, 2. kiadás (2017. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 264 oldal
tanterv: NAT 2012
2 990 Ft
2 392 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.

Az 1490-től 1849-ig tartó időszakot felölelő tankönyv a hangsúlyt a forrásokra, illetve az azokat feldolgoztató kérdésekre helyezi, amelyek segítségével a tanulók maguk tárják fel az összefüggéseket. Ezek a figyelmet a lényegre irányítják, így a szükséges ismeretek a tanulókban már ekkor megfogalmazódnak.

Ezeket már csak elmélyíteni kell, ami lehetővé teszi, hogy a leckeszövegek rövidek, könnyen tanulhatók legyenek. E folyamat során rendkívül eredményesen fejlődhetnek azok a készségek és képességek, amelyek az önálló tanuláshoz és a sikeres középszintű érettségihez szükségesek.

A könyv tartalmazza az érettségi anyagbeosztást és kiemeli az alapkövetelményeket.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem a középiskolák számára 9.  - A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2671U
Történelem a középiskolák számára 10. - A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2673U
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza CR-0062
Cartographia - Középiskolai történelmi atlasz - A nagy múltú Cartographia népszerű, szakmailag hiteles középiskolai történelmi atlasza CR-0082
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Útmutató a könyv használatához3
I. A kora újkor története6
A nagy földrajzi felfedezések6
Az Európán kívüli civilizációk és a gyarmatosítás10
A földrajzi felfedezések gazdasági hatásai14
A reformáció irányzatai18
A katolikus megújulás és a barokk24
Franciaország a 16–17. században28
Spanyolország32
A harmincéves háború36
Franciaország XIV. Lajos korában40
Anglia a kora újkorban44
Az alkotmányos monarchia kialakulása48
Az alkotmányos monarchia (Forráselemzés)52
Kelet-Európa és a Balkán a 16–17. században54
A tudományos világkép átalakulása58
Összefoglalás62
II. Magyarország a kora újkorban66
A központosított monarchia szétesése Magyarországon66
A mohácsi vész és az ország három részre szakadása70
A Magyar Királyság és a Török Hódoltság74
Az Erdélyi Fejedelemség a 16. században78
A végvárrendszer82
A várháborúk84
A reformáció és a katolikus megújulás88
A Bocskai-felkelés92
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora94
Rendi küzdelmek a 17. század második felében98
Gazdaság és társadalom a 16–17. században102
A török kiűzése és Magyarország új berendezkedése106
A Rákóczi-szabadságharc110
A szatmári béke (Forráselemzés)114
Összefoglalás118
III. A polgári átalakulás kora122
Hatalmi viszonyok Európában a 18. században122
A felvilágosodás124
A felvilágosult abszolutizmus128
Az USA kialakulása130
Az USA alkotmánya (Forráselemzés)134
Franciaország a 18. században138
A francia forradalom140
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (Forráselemzés)144
Az alkotmányos monarchia válsága148
A francia alkotmányok154
A napóleoni háborúk156
A Szent Szövetség Európája160
A mezőgazdaság forradalma162
Az iparosodás első szakasza164
Az iparosodás következményei168
Eszmék a 19. században172
A népek tavasza176
Latin-Amerika a 18–19. században180
Összefoglalás182
IV. A polgárosodás kezdetei Magyarországon186
A Magyar Korona országai a 18. században186
A magyar államszervezet működése188
Demográfiai és etnikai változások a 18. században192
Mária Terézia reformjai196
II. József reformjai200
A rendi nacionalizmus kora204
Gazdasági változások a 18–19. században206
Az átalakuló társadalom210
Kultúra és művelődés a 18–19. században216
Széchenyi István222
A reformkor226
A reformkor politikai csoportjai230
Kossuth Lajos232
A Kárpát-medence népeinek nemzeti ébredése236
A pozsonyi országgyűlés és a pesti forradalom240
Az áprilisi törvények (Forráselemzés)242
A Batthyány-kormány intézkedései246
Az 1848–1849-es szabadságharc248
Összefoglalás252
Függelék254
Habsburg uralkodók családfája254
Európai uralkodók családfája256
Francia uralkodók családfája258
Idegen szavak jegyzéke259
Fogalomjegyzék261
A kiadvány bevezetője
A középiskolai történelem tankönyvsorozat második kötete az 1490-től 1849-ig tartó időszakot öleli fel. Ha mar tanultál az első kötetből, nem sok változást fogsz tapasztalni, de ha most ismerkedsz a sorozattal, láthatod, hogy csak részben hasonlít más történelem tankönyvekre. Elsősorban abban más, hogy nagyon számít a te közreműködésedre, ugyanis ahelyett, hogy kész gondolatmeneteket sajátíttatna el veled, gondolkodtatni akar: megtanítani arra, hogyan lehet a forrásokból összegyűjtött információkat, a felismert összefüggéseket logikus gondolatmenetté fűzni. Ez kezdetben nehezebbnek tűnhet a hagyományos tanulásnál, hosszú távon azonban hasznosabb: így az ismereteid mellett azok a készségeid, képességeid is fejlődnek, amelyekre a sikeres érettségi vizsgához szükséged lesz.

A tananyag feldolgozásához sok kérdést teszünk fel. Ezek az iskolai munkában és az otthoni tanulásban is segítenek: ráirányítják a figyelmedet a lényegre, és alkalmasak arra is, hogy ellenőrizd a tudásodat. A forrásokban rengeteg új ismeretet találsz, a leckeszövegek azonban csak a lényeges adatokat, összefüggéseket közlik, ami lehetővé teszi, hogy azok rövidek legyenek, ugyanakkor segítséget nyújtsanak a tananyag megértéséhez, megtanulásához. Politikatörténeti, társadalom- és gazdaságtörténeti, kultúra- és életmódtörténeti leckékkel találkozol, amelyek a legújabb tudományos eredményekre épülnek. Fontos szerepük van a forrásfeldolgozásoknak, amelyek egy-egy anyagrész elmélyültebb vizsgálatara adnak lehetőséget. A tankönyvhöz munkafüzet is készült, amely a tudásod ellenőrzését és az érettségire való fölkészülésedet segíti.