Kémia munkafüzet 9. osztály

Kémia 9.  A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete kilencedik osztályosoknak MS-2816
MS-2816

Munkafüzet - Általános kémiai ismeretek

9. évfolyam, 12. kiadás (2013. 07. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 80 oldal
980 Ft
784 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült MS-2616 tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet. Tartalmazza a középszintű és emelt szintű érettségihez szükséges általános kémiai ismeretek begyakorlására szánt feladatokat.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 9.  - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve MS-2616
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve MS-2620
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak MS-2820
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Atomszerkezeti ismeretek4
Az atommodellek4
Az atom felépítése5
A radioaktivitás és jelentősége6
Az atomenergia7
Az elektronburok szerkezete7
Az elektronhéjak kiépülése9
Atomszerkezeti ismeretek összefoglalása10
Kémiai kötések, anyagi halmazok12
Az elsőrendű kémiai kötések12
A fémes kötés12
A kovalens kötés13
A molekulák térbeli alakja, a kovalens kötés polaritása15
Ionok képződése atomokból, az ionkötés18
A másodrendű kötések21
Anyagi halmazok, halmazállapotok22
Avogadro törvénye22
A folyadékok, az oldatok25
Az oldódás26
Az oldatok töménysége28
Szilárd anyagok29
Kristályrácstípusok30
Kolloidok32
Kémiai kötések, anyagi halmazok összefoglalása33
Kémiai reakciók35
A kémiai átalakulások35
Kémiai számítások (sztöchiometria)36
A kémiai reakciók energiaváltozásai (reakcióhő)38
A kémiai reakciók feltételei40
A reakciósebesség és befolyásolása41
A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók42
Az egyensúlyi állapot befolyásolása43
Protonátmenettel járó reakciók44
A víz disszociációja, a kémhatás46
Közömbösítés48
Elektronátmenettel járó reakciók49
Oxidációs állapot és az oxidációs szám50
A redoxireakciók mint oxidációsszámváltozással járó reakciók51
Kémiai reakciók összefoglalása52
Elektrokémiai alapismeretek56
Galvánelemek56
Elektródpotenciál58
A redoxireakciók irányának meghatározása59
Az elektrolízis60
Az elektrolízis mennyiségi törvényei (Faraday törvényei)62
Elektrokémiai alapismeretek összefoglalása64
Számítási feladatokat kedvelőknek66


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali