Kémia munkafüzet 10. osztály

Kémia 10. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak MS-2820
MS-2820

Munkafüzet - Szerves kémia

10. évfolyam, 16. kiadás (2018. 07. 16.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
980 Ft
784 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült MS-2620 tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet. Tartalmazza a középszintű és emelt szintű érettségihez szükséges szerves kémiai ismeretek begyakorlására szánt feladatokat.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 10. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve MS-2620
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés a szerves kémiába4
A szerves kémia kialakulása, tárgya4
A szénatom kűlönleges tulajdonságai, a szénvegyületek nagy száma4
A szénvegyületek csoportosítása5
A szénvegyületek kémiai analízise6
Az elemi összetétel vizsg. tanulókísérl.7
Összefoglalás8
A szénhidrogének10
A szénhidrogének összetétele és csop.10
Telített szénhidrogének11
A metán11
Egyéb telített szénhidrogének12
Az izoméria14
A telített szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai15
A földgáz és a kőolaj17
Alkánok összefoglalása18
Telítetlen szénhidrogének20
Az etén (etilén)20
Egyéb alkének (olefinek)21
Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének23
A butadién és az izoprén23
A kaucsuk és a gumi24
Az alkinek25
Az etin (acetilén)25
Aromás szénhidrogének26
A benzol26
Egyéb aromás szénhidrogének28
A szénhidrogének összefoglalása28
Egy funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek32
Halogéntartalmú szénvegyületek32
A halogéntartalmú szénvegyületek reakciói34
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének35
Oxigéntartalmú szénvegyületek36
Egy oxigénatomos funkciós csoportok36
Az alkoholok37
Az etanol (etil-alkohol)38
Egyéb fontos alkoholok40
A fenolok41
Az éterek, éterképződés42
A dietil-éter ("éter")43
Az aldehidek44
Fontosabb aldehidek45
A ketonok46
Összetett funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek48
A karbonsavak48
Fontosabb alkánsavak49
Egyéb fontos karbonsavak51
Az észterek53
Kis és nagy szénatomszámü észterek54
Gliceridek (zsírok és olajok)55
Mosószerek56
Az oxigéntartalmú szénvegyületek összefoglalása58
Nitrogéntartalmú szénvegyületek62
Az aminok62
Nitrogéntartalmú heterociklusok63
Az amidok65
Az amidcsoport kimutatása (tanulókís.)67
A nitrogéntartalmú szénvegyületek összefoglalása68
A legfontosabb természetes szénvegyületek71
A szénhidrátok71
A szőlőcukor72
Fontosabb monoszacharidok74
A diszacharidok (Kettős szénhidrátok)75
A poliszacharidok76
A szénhidrátok összefoglalása78
Az aminosavak80
A fehérjék konstitüciója81
A nukleinsavak83
A műanyagok85
Természetes alapanyagú műanyagok85
Mesterséges alapanyagú műanyagok87
A műanyagok összefoglalása89
Számítási feladatokat kedvelőknek90


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali