Földrajz érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

Földrajz 11-12. fgy. Földrajz érettségi feladatgyűjtemény. Az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére, megoldásokkal MS-3150
MS-3150

Érettségi feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 4. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
Mozaik Kiadó
méret: 172x240 mm
terjedelem: 320 oldal
2 680 Ft
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
Kapcsolódó kiadványok
Ez az érettségire felkészítő kiadvány bővelkedik az olyan feladatokban, amelyek az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Földrajzi-környezeti tartalmakat hordozó információforrások értelmezésére, elemzésére sarkall. A feladattípusok között nyílt- és zártvégű gyakorlatok egyaránt megtalálhatók.
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó7
1. Térképi ismeretek8
Az 1. fejezet megoldása14
2. Kozmikus környezetünk16
A 2. fejezet megoldása28
3. A geoszférák földrajza32
3.1. A kőzetburok32
A 3.1. fejezet megoldása56
3.2. A levegőburok61
A 3.2. fejezet megoldása81
3.3. A vízburok86
A 3.3. fejezet megoldása104
3.4. A talaj107
A 3.4. fejezet megoldása112
4. A földrajzi övezetesség113
A 4. fejezet megoldása127
5. Népesség- és településföldrajz131
Az 5. fejezet megoldása145
6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe148
A 6. fejezet megoldása175
7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok180
A 7. fejezet megoldása185
8. Magyarország földrajza186
8.1. A Kárpát-medence és Magyarország természeti adottságai186
A 8.1. fejezet megoldása202
8.2. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői206
A 8.2. fejezet megoldása231
9. Európa regionális földrajza237
A 9. fejezet megoldása266
10. Európán kívüli földrészek földrajza274
Ázsia274
Ausztrália, Óceánia283
Afrika284
Amerika és a sarkvidékek289
A 10. fejezet megoldása297
11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai302
A 11. fejezet megoldása316
A kiadvány bevezetője
Feladatgyűjteményünkkel a földrajztanítás és -tanulás eredményességéhez, valamint az érettségi vizsgára való felkészüléshez szeretnénk segítséget nyújtani. A kötet témafelosztása és tartalma az új szemléletű földrajztanítás tantervi és érettségi követelményrendszerére épül. Nemcsak a tényszerű ismeretek felidézését igényli, hanem az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Széles körű lehetőséget nyújt a különböző földrajzi-környezeti tartalmakat hordozó információforrások értelmezésére, elemzésére. Szemelvények, képek, ábrák, adatsorok, diagramok, térképvázlatok stb. vizsgálatával ösztönöz a mindennapi életben tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatára, gyakorlatközpontú megközelítésére, az ismeretek alkalmazására. Segíti a földrajzhoz kapcsolódó kompetenciaterületek fejlesztését, mintát nyújt az ezeket szolgáló feladatokra.

A feladatgyűjtemény használatát javasoljuk a diákoknak: - tudásuk, tájékozottságuk folyamatos önellenőrzéséhez, korrigálásához; - a feladatmegoldásokhoz szükséges begyakorlottság, rutin elsajátításához; - a témazáró dolgozatokra történő felkészüléshez, a rendszerezésekhez, az ismeretek rögzítéséhez és alkalmazásához; - földrajzversenyekre való felkészüléshez; - a sikeres érettségi vizsgához; a tanároknak: - tanórai gyakorláshoz, ellenőrzéshez; - témazáró dolgozatok összeállításához; - a tanulók tudás- és képességszintjének méréséhez, értékeléséhez; - a bemutatott feladatok, ötletek alapján a helyi adottságokra ?hangszerelt? (osztályokra, egyénekre differenciált) feladatok, feladatsorok készítéséhez; - az érettségire való felkészítéshez. Reméljük, hogy a feladatgyűjtemény hozzájárul a tantárgy iránti motiváció megerősítéséhez és ahhoz, hogy minél többen tegyenek földrajzból eredményes érettségi vizsgát.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali