Magyar érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig Szövegalkotás és szövegértés a középiskolában. Elméleti alapozás és gyakorló feladatok. Korábbi követelményrendszerhez készült. MS-3243
MS-3243
11-12. évfolyam, 1. kiadás (2006. 04. 27.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 272 oldal
2 380 Ft
Kosárba

A kiadvány régebbi kiadású, nem az aktuális érettségi követelményekhez készült.

A könyv nagy segítséget nyújthat az iskolai szövegtípusok elméleti és gyakorlati elsajátításához, és az érettségire történő egyéni felkészüléshez.

A kötet második fejezete a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségire készít fel. (Az érettségi azóta követelményeiben és feladattípusaiban is módosult.) Segítséget nyújt a vizsgaszabályzat által meghatározott feladattípusok megoldásához: elméleti-módszertani alapozással, a tanulók által írt érettségi dolgozatok feladatainak elemzésével, valamint gyakorlófeladatokkal.

Kapcsolódó kiadványok
Útmutató - Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig - Segédanyag tanároknak és diákoknak, megoldásokkal. Korábbi követelményrendszerhez készült. MS-3244
Emelt szintű magyar érettségi feladatsorok - 16 teljes feladatsor emelt szintű magyar érettségire készülőknek. Korábbi követelményrendszerhez készült. MS-3242
Tartalomjegyzék
A SZÖVEG7
A szöveg fogalma és sajátosságai7
Néhány szó a szövegről7
Nyelv, beszéd, közlésfolyamat7
A szöveg; a szövegösszetartó erő8
Szövegfajták11
Összefoglaló kérdések, feladatok12
SZÖVEGALKOTÁS13
Az elbeszélés szerkesztése13
Az elbeszélő fogalmazás fogalma és sajátosságai13
Egy elbeszélő fogalmazás tanulságai13
Az elbeszélő fogalmazás vázlata14
A fogalmazáskészítés lépései16
1. A téma és a műfaj kiválasztása16
2. Az anyaggyűjtés és a válogatás16
3. A cím és a hangnem megválasztása16
4. A vázlatírás19
5. A kidolgozás20
Szerkesszünk elbeszélő fogalmazást!20
Témaválasztás, anyaggyűjtés, címválasztás, vázlat20
Vázlatkészítési gyakorlatok22
Alkossunk szöveget!23
A szöveg stílusa25
Javítsunk dolgozatot!28
Stílusgyakorlatok28
Összefoglaló kérdések30
A leíró fogalmazás szerkesztése31
A leíró fogalmazás és sajátosságai31
A leírás rendje32
A leírás stílusa33
Stílusgyakorlatok34
Szerkesszünk leíró fogalmazást!36
Anyagot gyűjtünk36
Címet választunk36
Egy kis stílusgyakorlat36
Elkészülnek a vázlatok37
Néhány leírás és tanulságai39
Összefoglaló kérdések42
Készítsenek leírást önállóan!43
A jellemzés szerkesztése43
A jellemzés fogalma és sajátosságai43
A jellemzés típusai és módszerei45
A jellemzés műfaja az iskolában46
Személy jellemzése46
Az irodalmi hős jellemzése48
Csoportos jellemzés50
Szerkesztési és stílusgyakorlatok50
Összefoglaló kérdések51
AZ ELEMZŐ-MEGGYŐZŐ KÖZLÉSFAJTA52
Az elemző-meggyőző közlésfajta fogalma és sajátosságai52
Az értekezés (az elemző-meggyőző közlésfajta) műfajai53
Az értekező fogalmazás58
Az értekező fogalmazás jegyei és módszerei58
Az értekező fogalmazás szerkezete60
Műelemzés, műértelmezés61
Az értekező fogalmazás típusai62
Az értekező fogalmazás szerkesztése63
A téma és cím kiválasztása63
Anyaggyűjtés64
Vázlatkészítés66
Kidolgozás67
Stílushibák, stílusgyakorlatok67
Összefoglaló kérdések71
ÉRTEKEZZÜNK!72
Értekezés (műelemzés, műértelmezés) megadott szempont szerint72
A "kezdő" értekezők jellegzetes hibái73
Tartalmi hibák73
Nyelvtani hibák77
Szerkesztési hibák79
Milyen a jó dolgozat?80
Értekezés (műelemzés, műértelmezés) több szempont szerint84
A lírai alkotások komplex elemzése, értelmezése90
Egy kis műfajelmélet91
A lírai alkotások komplex elemzésének szempontjai92
Jó, ha tudjuk!98
A komplex verselemzés szerkesztése100
A novella- és regényelemzés103
A novella- és regényelemzés szempontjai104
Az epikai művek elemzésének vezérelve109
Jó, ha tudjuk!109
A novellaelemzés szerkesztése110
Hibajavítás114
A drámai művek elemzése, értelmezése117
A drámai művek elemzésének szempontjai117
Jó, ha tudjuk!122
A drámai mű elemzése122
Az írói (költői) pályaszakasz (pálya) elemzése126
A korszakhatár kérdései127
Az írói, költői pályaszakasz elemzésének szempontjai128
A pályaszakasz elemzésének szerkesztése130
Az áttekintő elemzés műfajának megismerése134
Néhány szó az áttekintő elemzésről134
Az irodalomtörténeti korszakot (stílusirányzatot) áttekintő elemzés szempontjai135
1. Gazdasági, társadalmi, politikai, ideológiai háttér135
2. A korszak irodalmának kulturális gyökerei: hagyomány, átvétel, ötvöződés, eredetiség135
3. A korszak (stílusirányzat) legjellemzőbb vonásai136
4. A korszak alkotói137
5. A korszak meghatározó folyóiratai, társaságai137
Az áttekintő elemzés szerkesztése138
FELKÉSZÜLÉS AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 
AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA143
Az érettségi vizsgák rendszere143
Az érettségire való felkészülés általános kérdései143
FELKÉSZÜLÉS A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA144
Szövegértés144
A szövegértés tényezői144
Az ismeretközlő szövegek megértésének célja, módszere145
A szövegértési feladatok megoldása146
A szövegértés ellenőrzésének kérdéstípusai148
a) A felismerést ellenőrző kérdések148
b) A fogalmi megértést ellenőrző kérdések148
c) A szöveg megértését ellenőrző kérdések149
d) A véleményalkotást ellenőrző kérdések149
Szövegalkotás150
Az érvelés151
Műfaj? Szövegfajta? Módszer?151
Az érvek típusai151
Az érvek elrendezése153
Az érvelés gyakorlata153
Egy mű értelmezése159
A lírai alkotások értelmezése megadott szempont (szempontok) szerint159
Egy mű értelmezése160
Novellaértelmezés megadott szempont (szempontok) szerint162
Egy mű értelmezése163
A drámai művek értelmezése megadott szempontok szerint167
Egy mű értelmezése168
Az összehasonlító elemzés170
Az összehasonlító elemzés műfaja170
Az összehasonlító elemzés lehetséges szempontjai171
Az összehasonlító elemzés szerkesztése175
FELKÉSZÜLÉS AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA182
Felkészülés a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor feladatainak megoldására183
Kérdések és válaszok183
A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor megoldásának néhány tanulsága184
Felkészülés az "egy mű értelmezése" feladatának megoldására187
Egy mű értelmezése187
Felkészülés a "reflektálás egy jelenségre" c. feladat megoldására190
Mi is az a reflektálás (reflexió)?190
A reflektálás módszere191
Reflektálás egy jelenségre191
Felkészülés a "gyakorlati írásbeliség" feladatának megoldására196
A gyakorlati írásművek fogalmának értelmezése és közös jellemzői196
Magánszemély levelei, írásai hivataloknak, közintézményeknek197
A beadvány197
A kérvény199
A pályázat200
A fellebbezés201
Az önéletrajz203
Hivatalok, intézmények levelei, ügyiratai205
A jegyzőkönyv205
Az újságírás (publicisztika) műfajai207
A hír208
A tudósítás208
A riport209
Az interjú210
Az ismertetés és a recenzió211
A számítógépes műfajok212
A honlap213
Az internetes körlevél215
A blog217
Tanácsok az érettségi vizsgára219
MELLÉKLETEK 
AZ ÉRTEKEZŐ FOGALMAZÁS VÁLFAJAI221
ÉRTEKEZŐ FOGALMAZÁSOK222
1. sz. melléklet 
Értekezés megadott szempont szerint222
2. sz. melléklet 
Komplex verselemzés223
3. sz. melléklet 
Novellaelemzés225
4. sz. melléklet 
Egy lírai mű értelmezése226
5. sz. melléklet 
Egy "egyperces" novella értelmezése229
VÁLOGATÁS A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK DOLGOZATAIBÓL232
6. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint, 2005 - érvelés232
7. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint, 2005 - egy mű értelmezése234
8. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint, 2005 - összehasonlító elemzés236
9. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint, 2005 - egy mű értelmezése238
10. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint, 2005 - reflektálás egy jelenségre239
11. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint, 2005 - gyakorlati írásbeliség240
GYAKORLÓ FELADATOK242
A középszintű érettségi vizsga gyakorló feladatai242
12. sz. melléklet 
Szövegértés242
13. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - érvelés245
14. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - egy epikai mű (novella) értelmezése245
15. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - egy lírai mű értelmezése246
16. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - összehasonlító elemzés246
Az emelt szintű érettségi vizsga gyakorló feladatai247
17. sz. melléklet 
Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor247
18. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint - egy mű értelmezése249
19. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint - reflektálás egy jelenségre250
20. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint - gyakorlati írásbeliség251
A GYAKORLÓ FELADATOK MEGOLDÁSAI252
A középszintű érettségi feladatsor megoldásai252
21. sz. melléklet 
Középszintű érettségi - szövegértés252
22. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - érvelés255
23. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - egy epikai mű (novella) értelmezése256
24. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - egy lírai mű értelmezése257
25. sz. melléklet 
Szövegalkotás, középszint - összehasonlító elemzés258
Az emelt szintű érettségi feladatsor megoldásai259
26. sz. melléklet 
Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor259
27. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint - egy mű értelmezése261
28. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint - reflektálás egy jelenségre262
29. sz. melléklet 
Szövegalkotás, emelt szint - gyakorlati írásbeliség263
30. sz. melléklet 
A példaszövegeket író tanulók névjegyzéke264