Történelmi szöveggyűjtemény

Történelmi szöveggyűjtemény - XI-XVII. század  MS-3604
MS-3604
10. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-3604
ára: 1 480 Ft
méret: A5, 248 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A Keresni, kutatni, meglátni sorozat kötetei bármilyen középiskolában használhatók, de elsősorban gimnáziumok számára ajánljuk, mivel ott több a lehetőség a történelmi ismeretek részletesebb feldolgozására.

A tankönyvek lehetőségei korlátozottak a forrásszemelvények bemutatására, s ezt pótolja ez a szöveggyűjtemény.

Különböző véleményeket közöl a válogatás a nagy történelmi eseményekről, ezzel lehetőséget teremt az összehasonlításra, az árnyaltabb megítélésre, amelynek megtanítására a mai világunkban nagyobb szükség van, mint eddig bármikor.

Tartalomjegyzék
Az Olvasóhoz!5
EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
1. Donatio Constantini7
2. VII. Gergely a pápai hatalomról8
3. IV. Henrik felhívása VII. Gergely elmozdítása ügyében9
4. VII. Gergely pápa kiátkozza IV. Henriket11
5. A wormsi konkordátum12
6. II. Orbán pápa beszéde a clermont-i zsinaton14
7. Éhínség15
8. Műveletlen területek termővé tétele17
9. Német jogú falutelepítés Lengyelországban18
10. Értekezés a gazdálkodásról19
11. Lucca város kiváltságlevele22
12. A champagne-i posztósok szabályzata25
13. Kereskedőgilda27
14. A párizsi borkereskedés korlátozása29
15. Szerződés a chartres-i szerzetesek és az abonville-i nép között30
16. IX. Lajos oklevele32
17. X. Lajos rendelete a szolgaság megváltásáról32
18. A Magna Charta Libertatum-ból34
19. A nagy pestis37
20. A francia parasztság és a "Jacquerie"39
21. A százéves háboní - A poitiers-i csata43
22. Az 1356. évi Aranybulla45
23. A konstanzi zsinat bírósági tárgyalása Husz János ügyében47
24. A táboriták fellépésének kezdete54
25. A huszitizmus58
26. N. Machiavelli: A fejedelem61
27. Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése65
28. Luther Márton: Részletek a 95 tételből68
29. Luther Márton 1520-ban ut nagy reformáló- és vitairata70
30. Az augsburgi vallásbéke cikkelyeiből71
31. I. Szulejmán török szultán levele I. Ferenc királyhoz73
32. A lepantói tengeri csata75
33. A spanyol hatóságok álláspontja az eretnek mozgalommal szemben78
34. V. Károly rendelete a németalföldi eretnekek üldözéséről (Az ún. "véres parancs")79
35. Képrombolás Belgiumban82
36. A katolikus vallás betiltása Antwerpenben83
37. Orániai Vilmos meggyilkolása83
38. Az utrechti unió84
39. II. Henrik francia király halála87
40. A Bertalan-éj89
41. Franciaország IV. Henrik alatt - A nantes-i ediktum92
42. A királyi közigazgatás és az udvar Franciaországban a XVII. század elején96
43. Franciaország Richelieu idejében98
44. A parlamentek hatáskörét korlátozó ediktum103
45. De Voyer D'Argenson igazságügyi biztos jelentése104
46. Spanyolország hanyatlása a XVI. század végén és a XVII. század elején105
47. Morus Tamás a XVI. századi gazdasági változásokról109
48. A copyholderek panasza110
49. Egy XVI. század végi angol manufaktúra leírása113
50. A gyapjúvételből és eladásból származó hasznok és előnyök114
51. III. Pál pápa bullája VIII. Henrik kiközösítéséről116
52. Thomas Cromwell utasítása az angol papság számára117
53. A Hanza-kereskedők kiűzése Angliából119
54. A királyi hatalom Lengyelországban121
55. A vesztfáliai béke123
56. A münsteri békeszerződés127
57. IV. Iván levelei129
MAGYAR TÖRTÉNELEM 
1. Szent István intelmei Imre herceghez133
2. Szent Gellért püspök kis legendája136
3. Szent Gellért püspök nagy legendája138
4. Az Aranybulla140
5. I. (Nagy) Lajos törvénykönyve143
6. Werbőczy István Hármaskönyve148
7. Brodarics históriája a mohácsi vészről158
8. J. Cuspinianus a mohácsi csatáról166
9. Kemálpasazáde: Mohácsnáme168
10. Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinánd Királynak (Kőszeg, 1532. augusztus 28.)171
11. Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinánd királynak (Kőszeg, 1532. augusztus 30.)175
12. Tinódi Sebestyén: Krónika180
13. Vizsgálat Zrínyi Miklós ellen199
14. Az Erdélyi Fejedelemség megalakulása189
15. Wathay Ferenc Énekes könyve196
16. Békekötés Rudolf király és Bocskai István között199
17. A zsitvatoroki béke209
18. A bécsi békét megerősítő törvények213
19. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem jóváhagyja a.II. Ferdinánd magyar királlyal Nikolsburgban kötött békét227
20. Esterházy Miklós: Opinio II. Ferdinándhoz235
21. A vasvári béke244
Irodalomjegyzék244
Irodalomjegyzék 


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali