Történelmi szöveggyűjtemény

Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század  MS-3606
MS-3606
12. évfolyam, 1. kiadás (2000. 06. 20.)
 
 
kód: MS-3606
ára: 1 480 Ft
méret: A5, 280 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A Keresni, kutatni, meglátni sorozat kötetei bármilyen középiskolában használhatók, de elsősorban gimnáziumok számára ajánljuk, mivel ott több a lehetőség a történelmi ismeretek részletesebb feldolgozására.

A tankönyvek lehetőségei korlátozottak a forrásszemelvények bemutatására, s ezt pótolja ez a szöveggyűjtemény.

Különböző véleményeket közöl a válogatás a nagy történelmi eseményekről, ezzel lehetőséget teremt az összehasonlításra, az árnyaltabb megítélésre, amelynek megtanítására a mai világunkban nagyobb szükség van, mint eddig bármikor.

Tartalomjegyzék
Az Olvasóhoz!5
EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
A breszt-litovszki békeszerződés7
A versailles-i békeszerződés11
A kisantant-szerződések18
A Briand-Kellogg paktum21
A szovjet emberek élete - egy magyar író szemével23
Az antikomintern paktum39
A müncheni egyezmény43
A német-szovjet megnemtámadási szerződés47
A háromhatalmi egyezmény51
Az Atlanti Charta53
Japán memorandum az USA-nak57
A teheráni értekezlet63
A jaltai konferencia határozataiból66
Churchill beszéde a fultoni egyetemen74
Részletek a Hosszú táviratból66
A Truman-doktrína85
A Palesztina felosztásáról szóló ENSZ-határozat89
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata92
Az Észak-atlanti Szerződés97
A koreai háborút lezáró fegyverszünet100
Hruscsov beszéde az SZKP XX. kongresszusán104
A vietnami háború befejezéséről szóló párizsi egyezmény119
MAGYAR TÖRTÉNELEM 
Tisza István levele Ferenc Józsefhez124
Az Osztrák-Magyar Monarchia kormányának ultimátuma Szerbiának126
A szerb kormány válasza a Monarchia ultimátuma130
A Sixtus-levél134
Visszavonulás (Shovoy Kálmán naplójából)136
A Magyar Nemzeti Tanács kiáltványa141
Kormány helyett Nemzeti Tanács145
A gyulafehérvári egyesülési határozatok147
Shovoy Kálmán a "szegedi gondolat" születéséről149
Az I. világháborút lezáró békeszerződés151
Numerus clausus158
Egészségügy, oktatás, kultúrfölény160
A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve171
Csalás, erőszak az 1935-ös országgyűlési választásokon178
Shovoy Kálmán a telepítési törvényről182
A zsidó lakosság jogait korlátozó törvények184
A magyar-kisantant megállapodás194
Az első bécsi döntés196
A második bécsi döntés198
Élmények, vélemények a második bécsi döntés következményeiről200
Magyar-jugoszláv barátsági szerződés211
A 2. magyar hadsereg helyzete a keleti fronton212
A Magyar Front kiáltványa217
Horthy Miklós kormányzó 1944. október 15-i proklamációja220
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja222
A magyar fegyverszüneti egyezmény227
Az 1945. évi demokratikus földosztás232
A csehszlovák kormány programja238
Nagy Imre a mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrehozásáról241
Petőházi Sándor az 1952-1953. évi állami begyűjtésről246
Nagy Imre miniszterelnöki expozéja251
Az írók memoranduma262
Az ifjúság 16 pontja266
Sorsdöntő napok 1956 őszén268
Irodalomjegyzék275


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali