Írásvetítő fólia

Történelem 5. fóliasorozat  MS-4035
MS-4035
5. évfolyam, 1. kiadás (2006. 06. 06.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 86 oldal
62 000 Ft
Kosárba
A didaktikusan felépített transzparenssorozat egy rugalmasan alkalmazható segédeszköz: élményszerű szemléltetésre, elmélyítésre, összehasonlításra, munkáltatásra, rendszerezésre és összefoglalásra is kiválóan alkalmas. A csomag a történelem és művészettörténet tantárgy őskorra és ókorra, illetve a magyar történelem kezdeteire vonatkozó tantervi követelményeit tartalmazza. Használható irodalomórán, de élményt nyújthat az érdeklődő kisiskolások számára is.
Kapcsolódó kiadványok
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Az időszámítás. Történelmi források. A régészet 
Az időszámítás egységei: napok, hónapok, évek 
Az időspirál és az időszalag 
A történelmi források 
A régész és munkatársai 
Fontosabb régészeti lelőhelyek 
2. A kezdetek: az őskori ember 
Az emberré válás útja 
Az őskori ember elterjedése 
Fontosabb őskori lelőhelyek 
Élet az őskőkorban 
Az újkőkori változások 
Az emberiség társadalmi-gazdasági fejlődése 
A háziasítás 
Eszközkészítés az őskorban 
Az őskori művészet 
3. A Tigris és az Eufrátesz vidékén: Mezopotámia 
Mezopotámia földrajzi elhelyezkedése 
Folyóközi hétköznapok 
Városnézés Mezopotámiában 
Ékírás és művészet 
4. a piramisok és a fáraók földjén: Egyiptom 
Az ókori Egyiptom legfontosabb emlékhelyei 
A Nílus ajándéka 
A társadalmi piramis: a fáraótól a rabszolgákig 
A piramisok 
Az egyiptomi művészet 
5. Mesés birodalmak: az ókori India és Kína 
India földrajza és népei 
A kasztrendszer 
Indiai épületek 
Világkép és vallás Indiában 
Kína a Csin-dinasztia idején 
Kína mezőgazdasága és nyelvi csoportjai 
Kínai "találmányok" 
A kínai világszemlélet és írás 
6. Kereskedők és hódítók (Fönícia, Asszíria, Perzsia). Az Ószövetség népe 
A Földközi-tenger ókori fuvarosa: Fönícia 
Hódító birodalmak: Asszíria és Perzsia 
Az Ószövetség népe 
Mózes és a Tízparancsolat 
7. A görög történelem hajnalán 
Hellász földjén 
Az Olümposz lakói 
Mükéné 
A görög gyarmatosítás 
8. Görög hadtörténet (görög-perzsa háborúk, Nagy Sándor) 
A görög-perzsa háborúk 
Dareiosz hadjáratai 
Xerxész hadjárata 
Nagy Sándor makedón birodalma 
9. A poliszok berendezkedése és élete 
A polisz szerkezete 
Az athéni államszervezet 
A spártai államszervezet 
Az athéni és a spártai társadalom 
10. Kultúra, tudomány és hétköznapok az ókori Hellászban 
Az ókori olimpiák 
A görög lakóház 
Athéné ünnepén Athénban 
Az ókori görög iskola 
A görög templom és az oszlopok 
Hellász remekei: szobrok és vázák 
Az ókori világ csodái 
11. Róma története a város alapításától a köztársaság válságáig 
Róma születése 
Róma társadalma 
A köztársaság hatalmi szerkezete 
A rabszolgafelkelések 
12. A hódító Róma (terjeszkedés, római-pun háborúk, a császárkori birodalom) 
Róma: a félsziget és a szigetek ura 
A második pun háború és Róma terjeszkedése 
Julius Caesar diadalmenete 
A római légiók 
Róma, a világbirodalom 
A Római Birodalom területi változásai 
13. Cézárok a birodalom élén. Pannónia provincia. A kereszténység 
"Ave, Caesar!" 
Pannónia provincia 
A kereszténység születése 
A kereszténység elterjedése a birodalomban 
A népvándorlás és a birodalom bukása 
Konstantinápoly 
14. A római kultúra. A "világ közepe" 
Róma forgataga 
Látogatóban egy előkelő házában 
Városnézés az ókori Rómában 
A római kultúra két pillére: az írás és az istenek 
A római építészet csodái 
A római szobrászat és festészet 
Görög és római mértékegységek 
15. A magyar történelem kezdetei 
Vendégségben az ősmagyaroknál 
Az Uráltól a Kárpátokig 
A Kárpát-medence és a honfoglalás 
A honfoglaláskori viselet 
A honfoglalás korának művészete 


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali