Magyar nyelv tankönyv 8. osztály

Anyanyelv felsősöknek 8. Könyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához közérthető stílusban MS-2188
MS-2188

Tankönyv

8. évfolyam, 13. kiadás (2017. 07. 21.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 104 oldal
1 580 Ft
1 264 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
A kötet a NAT 2007 alapján készült. A tankönyv érdekesen, közérthetően dolgozza fel a magyarnyelv-tananyagot. A kerettantervi követelmények változása ellenére tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Anyanyelv felsősöknek 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2788
Anyanyelv felsősöknek 8. - Munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához (NAT2007) MS-2588
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Az összetett mondat6
Beköszöntő5
Mi az összetett mondat?7
Az összetett mondat fajtái9
Az alárendelő összetett mondat10
Az alanyi mellékmondat13
Az állítmányi mellékmondat14
A tárgyi mellékmondat16
Az idézés18
A határozói mellékmondat20
A jelzői mellékmondat25
Sajátos jelentéstartalmú mondatok27
A feltételes mellékmondat28
A hasonlító mellékmondat30
A mellérendelő összetett mondat fajtái32
A kapcsolatos mondat33
Az ellentétes mondat34
A választó mondat36
A következtető mondat37
A magyarázó mondat39
A többszörösen összetett mondat41
Az összetett mondat áttekintése43
Kommunikációs ismeretek46
Kommunikáció - tömegkommunikáció47
Tömegtájékoztatás és befogadás49
Tájékoztatás a médiában I.51
Tájékoztatás a médiában II.54
Véleményközlés a médiában56
Befolyásolás a médiában58
Kommunikáció kisebb körben60
Az ügyintézés kommunikációja I.62
Az ügyintézés kommunikációja II.64
A nyelv élete66
A nyelv és a nyelviség67
A világ nyelvei és a magyar nyelv69
Hogyan osztályozhatók a nyelvek?72
A nyelvrokonság kérdései73
Nyelvünk élete a kezdetektől napjainkig76
Változás és állandóság77
Nyelvünk története79
Milyen a mai magyar nyelv?84
Tanév végi ismétlés86
A világ nyelvei és a magyar nyelv87
A kommunikáció88
A mondat és fajtái89
Szavak és szófajok91
Hangok és betűk93
Helyesírás, nyelvhelyesség95
Kislexikon97
A kiadvány bevezetője
Elérkeztél az általános iskola végéhez. Hamarosan eldől, hol fogsz továbbtanulni. Elengedhetetlen hát, hogy nagyon komolyan vedd a munkát, hiszen fontos anyagrészeket kell még elsajátítanod. Az eddigiektől eltérően ezúttal nem szentelünk külön fejezetet az év eleji ismétlésnek, de a nélkülözhetetlen összefoglaló táblázatokat megtalálod a tankönyv végén. Ezenkívül nem árt elővenni a régebbieket, hogy felidézhesd a tudnivalókat, vagy pótolhasd belőlük, amit elfelejtettél. Taneszközeidet már jól ismered: a tankönyv beosztását követi a munkafüzet és a tudásszintmérő. Ha a feladatok megoldása gondot okoz, segít a tankönyv. Remélem, egyre gyakrabban használod A magyar helyesírás szabályai című segédkönyvet, valamint a Magyar szólások és közmondások gyűjteményét. Haszonnal forgathatod a Magyar értelmező szótárt, a Magyar szókincstárat, a lexikonokat. Ezeket megtalálhatod az iskolai könyvtárban. Nem vész kárba az ott eltöltött idő! Járj oda rendszeresen, javadra válik a sok böngészés! Az említetteken kívül - mint tudod - számtalan információ található az általad is kedvelt interneten. Élj bátran ezzel a modern lehetőséggel! A jó eredmény eléréséhez továbbra is vedd komolyan a tankönyv útmutatásait (Emlékeztető, Új kérdés, Tanulnivaló stb.), forgasd gyakran a Kislexikont! Előbb mindig a szóbeli leckét tanuld meg, utána végezd el az írásbeli feladatokat, és soha ne hagyd el az önellenőrzést! Légy mindenben igényes, alapos, pontos!