Nyelvtan tankönyv 6. osztály

Anyanyelv felsősöknek 6. mf. Munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához (NAT2012) MS-2586U
MS-2586U
6. évfolyam, 17. kiadás (2017. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
1 380 Ft
1 104 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
A munkafüzet az Anyanyelv felsősöknek 6. tankönyv anyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Anyanyelv felsősöknek 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2786U
Anyanyelv felsősöknek 6. tk. - NAT2012-höz készült könyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához MS-2186U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS3
Nyelv és kommunikáció3
Hangtan és helyesírás4
A szó szerkezete és jelentése7
Mondatok, mondatfajták9
Szöveg és szövegértés10
SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS11
Szóbeli szövegek I.11
Szóbeli szövegek II.13
Kommunikáció, kommunikációs helyzet14
Kommunikációs gyakorlatok15
Írott szövegek értelmezése17
A szövegértést nehezítő körülmények19
Az átfutástól a szöveg birtokba vételéig21
Amíg az ötletből szöveg lesz23
Rövidebb digitális szövegek25
BEVEZETÉS A JELEK VILÁGÁBA27
Jel és jelentés27
A nyelvi jel30
Szókincsünk rétegződése31
A beszélt nyelvi metafora32
AZ ALAPSZÓFAJOK33
A szófajok33
A főnév35
A főnév helyes használata37
A melléknév40
A melléknév helyes használata42
A számnév45
A számnév helyes használata46
A névmás48
A személyes névmás49
A visszaható névmás52
A kölcsönös névmás53
A mutató névmás54
A kérdő névmás56
A vonatkozó névmás58
A határozatlan és az általános névmás60
A határozószó62
A névszók és a határozószók (Részösszefoglalás)64
Az ige67
Igemódok, igeidők69
Az általános és a határozott ragozás71
Az ige helyes használata73
A főnévi igenév78
A melléknévi igenév80
A határozói igenév82
Az igék és az igenevek (Részösszefoglalás)84
A VISZONYSZÓK87
A névelő87
A névutó88
Az igekötő91
A segédige93
A kötőszó94
A MONDATSZÓK96
A módosítószó96
A kapcsolatjelölő mondatszó97
Az indulatszó98
A viszonyszók és a mondatszók (Részösszefoglalás)99
TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS101
Jelek, nyelvi jelek, szókincs101
Szófajaink rendszere102
Szövegértés, szövegalkotás107
Függelék109