Szakiskolai történelem

Történelem a szakiskolák számára 10. Történelem munkafüzet a tananyag elsajátításához MS-3044
MS-3044

Munkafüzet

10. évfolyam, 2. kiadás (2016. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 168x238 mm
terjedelem: 72 oldal
980 Ft
784 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.

A munkafüzet feladatai az I. világháborútól az ezredfordulóig vezetnek végig a történelem főbb eseményein.

Ugyan a hozzá tartozó tankönyvhöz készült, de a feladatsorok önállóan is használhatóak egy-egy anyagrész elmélyítésére.

Kapcsolódó kiadványok
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. Az első világháború és következményei4
1. Az első világháború kitörése: 19144
2. A háború első szakasza (1914?1915)5
3. Az első világháború második szakasza (1916?1918)6
4. Forradalom és diktatúra Oroszországban7
5. Az első világháborút lezáró békerendszer9
6. A béke következményei. Az új rend Kelet-Közép-Európában11
7. Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom13
8. A kommunista hatalomátvétel és a Tanácsköztársaság időszaka15
9. A Horthy-korszak kezdete és a trianoni békeszerződés16
II. A két világháború között19
10. Az Amerikai Egyesült Államok és a világgazdasági válság19
11. Szélsőbaloldali diktatúra a két világháború között. A Szovjetunió21
12. Németország a két világháború között22
13. A német terjeszkedési politika az 1930-as években24
14. A második világháború előzményei25
15. A trianoni békeszerződés következményei27
16. A Bethlen-konszolidáció. Magyarország a két világháború között29
17. Gazdaság és társadalom a két világháború közötti Magyarországon31
III. A második világháború és Magyarország33
18. A második világháború kirobbanása33
19. Új hadszínterek Nyugaton, Északon és Délen. A villámháború35
20. A keleti front megnyitása37
21. Fordulat a háború menetében. A szövetségesek győzelme38
22. Magyarország belépése a második világháborúba41
23. Magyarország hadba lépése a Szovjetunió ellen. A doni katasztrófa43
24. Magyarország a háborús fordulat éveiben44
25. Magyarország a német megszállás és a nyilas rémuralom korszakában45
IV. A háború utáni világ47
26. A háború utáni világ47
27. A kétpólusú világ konfliktusai48
28. A világ problémái az ezredfordulón50
V. Magyarország 1945?1991 között52
29. Magyarország újjáépítése. A demokratikus átalakulás52
30. A Magyar Kommunista Párt előretörése. A béke megkötése53
31. A kommunista egyeduralom55
32. A Rákosi-rendszer teljes kiépülése57
33. A Rákosi-rendszer válsága58
34. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdete60
35. A forradalom és szabadságharc bukása62
36. Az 1956 utáni megtorlás és a Kádár-korszak kezdete63
37. A kádári konszolidáció és a 70-es évek64
38. A rendszerváltás előzményei (1985?1988)65
39. A rendszerváltás (1989?1991)67
Év végi tudáspróba68


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali