elektronikus osztálynapló
A kiadónk által kifejlesztett elektronikus napló, a mozaNapló lehetővé teszi az iskola mindennapjai során felmerülő adatkezelési, szervezési és statisztikai feladatok számítógéppel történő elvégzését. A digitális napló alkalmazásával feleslegessé válik a hagyományos papíralapú naplók vezetése és jelentősen csökkenti a pedagógusok adminisztrációs terheit. Minden internetkapcsolattal rendelkező számítógépről elérhető, nem szükséges külön programot telepíteni. Használatához mindössze alapfokú internetkezelési ismeretek szükségesek.
demo napló indítása
A digitális osztálynapló a Mozaik Kiadó által üzemeltetett nagy sávszélességű szerveren fut, így azok az iskolák is igénybe vehetik amelyek nem rendelkeznek kiemelkedő számítógépes felszereltséggel vagy profi rendszergazdával.Biztonságos működését szakembereink biztosítják akik az elektronikus napló teljes adatbázisáról mindennap biztonsági mentést készítenek.
Sokoldaló digitális osztálynapló

Rugalmas és sokoldalú

A digitális osztálynapló a papíralapú naplókhoz hasonlóan haladási, hiányzási és értékelő naplóból áll, melyekbe naponta rögzíthetők az adatok. Vegyes tanulócsoportok, csoportbontások is létrehozhatók és a féléves/év végi osztályzás történhet tantárgyanként vagy tanulócsoportonként. A napközis foglalkozások időszakokra bonthatók, minden időszakra más-más foglalkozás is beírható.

A tanulók hiányzásának rögzítésekor a hiányzás tényén túl jelezhetjük a késéseket, felmentéseket, illetve az esetleges felszereléshiányt is, valamint a témazárókról, dolgozatokról hiányzó tanulókról is kimutatást kaphatunk.

Az elektronikus osztálynapló az értékeléskor lehetőséget biztosít különböző típusú osztályzatok (pl. témazáró) rögzítésére melyeket az átlagszámítás során más súllyal számít be a program. Az érdemjegyek módosíthatók, és megjegyzést is fűzhetünk hozzájuk.

Egyszerű digitális osztálynapló

Egyszerű adminisztráció

A diákok adatai a KIR-ből kerülnek a digitális naplóba, így azokat nem kell minden évben kitölteni. Nem kell beírni a következő heti órarendet sem, hiszen az elektronikus napló automatikusan elvégzi. A beépített órarendszerkesztő mellett az órarendek más programból is importálhatók.

A mozaNapló elkészíti a tanárok havi munkaidő-elszámolását, a helyettesítések elrendeléséhez kilistázza az adott órában ráérő tanárokat, kiemelve a szakosokat, illetve az adott osztályban más tantárgyat tanítókat. Lehetőséget biztosít felügyelet, óraösszevonás, időszakos helyettesítés és egyszeri óracserék rögzítésére is. A digitális osztálynapló kezeli a csengetési rendtől és az éves munkarendtől való eltéréseket. Az iskolai ünnepségekről, a központilag elrendelt osztályfőnöki órákról, kirándulásokról szabályos nyilvántartást vezet.

digitális osztálynapló statisztika

Statisztika? Nem gond!

Az elektronikus napló a tanév végén elkészíti az osztályok teljes tanulmányi és hiányzási statisztikáit. Az igazolt, igazolatlan hiányzásokon túl jelzi, hogy melyik tanuló milyen tárgyból lépte át a 10%-os, a 20%-os vagy a 30%-os hiányzási határt. Diákonként követhetjük az egyes igazolásfajták tantárgyankénti megoszlását. A tanulói statisztikai adatlapok, az egyesített tanulmányi-statisztika adatlapok és az összesített hiányzási statisztikák iskolára vagy egyes osztályokra bontva is lekérhetők. A digitális napló lehetőséget biztosít az összes statisztikai adatlap, a haladási, mulasztási és értékelő naplók, a helyettesítési lista, a túlóraelszámolás, a diákok ellenőrzője valamint a bizonyítványok kinyomtatására.

Kommunikáció a szülővel

Kommunikáció a szülővel

Az elektronikus osztálynapló segítségével a szülők naprakészen követhetik gyermekeik tanulmányi eredményeit, hiányzásait, magatartásuk és szorgalmuk értékelését. Amennyiben a szülők igénylik, a gyermeküket érintő összes bejegyzésről email-ben értesítőt kaphatnak. A tanárok előzetesen jelezhetik a témazárók, dolgozatok idejét, így a diákok és szüleik tájékozódhatnak a jövőbeli feladatokról.
Digitális napló a honlapon

Digitális napló a honlapon

Kiadónk iskolai honlapszolgáltatása a mozaPortál kifejezetten iskolai környezetre kialakított weboldal, mely a gyakorlatban jelenleg is működo struktúrával rendelkezik. Menürendszere az iskola igényeinek megfelelően alakítható és tetszőleges tartalommal tölthető fel. Az elektronikus osztálynapló az iskolai honlapszolgáltatással összekötve is megrendelhető. A mozaNapló ekkor a honlaphoz igazodó megjelenéssel annak részeként, kényelmesen az oldal menürendszeréből érhető el.
mozaPortál

Vélemények a mozaNaplóról

„2012 óta a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a MOZANAPLÓT, mint elektronikus naplót használja. A napló dinamikusan fejlődik az intézmény igényei szerint, s egyre hatékonyabban segíti munkánkat. A haladási és mulasztási naplón túl, segítségünkre van a statisztikák naprakész vezetésében, a munkaidő-nyilvántartások elkészítésében. A napló fejlesztői igyekeznek a többcélú intézményi működés elvárásainak megfelelni, ezzel is segíteni a naprakész működtetés átláthatóságát.”
Dr. Kalina Katalin intézményvezető, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda,Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
„A MozaNapló bevezetése mellett a pedagógusbarát felülete miatt döntöttünk. Könnyű lehívni a naplóból az osztályra vonatkozó adatokat, egyszerű a napló vezetése, jól használható a statisztikai felülete is. Megkönnyíti a napló alkalmazását a gyakorlatban, hogy mindig elérhető a weboldal, még félévkor és tanév végén is. Korábban más elektronikus naplóknál ezzel sok problémánk volt. A módosításokról, változásokról értesítést kapunk rendszerüzenet formájában. Az ügyfélszolgálat elérhető, a munkatársaik kedvesek és szolgálatkészek, akár lépésről lépésre haladva konkrét segítséget is adnak.”
Szabadiné Viszmeg Erzsébet igh., Kossuth Lajos Evangélikus Ált. Isk. és AMI, Soltvadkert
„Miért éppen a mozaNapló? Mert érdekeltté teheti kollégáit a pontos adminisztrációban, hiszen a beírt órák alapján az elektronikus napló készíti el a munkaidő-elszámolást, ezzel az adminisztrációs fegyelmet is növeli. Értesíti kollégáit minden, őket érintő változásról (helyettesítés, óracsere), illetve az éves munkatervben az adott napra megfogalmazott feladatairól. Összesíti az osztályok adatait, így nem kell külön időt eltölteniük az ,,októberi statisztika" elkészítésével, ebből excel-táblázatot tudnak készíteni, s ezt ki is tudják nyomtatni. Félévi értesítőt is tudnak nyomtatni, valamint felhívja a figyelmüket arra, (és egyben üzenetet küld az érintett szülőnek is), ha valamely tanulójuk hiányzása eléri egy tantárgy éves óraszámának 10-20-30%-át. Be lehet állítani a jegyek típusát (témazáró dolgozat, kisdolgozat, röpdolgozat, szóbeli felelet, házi feladat, órai munka, szorgalmi feladat), ezek súlyozását és színét.”
Szőllősy László igh., Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
„Egy féléves próbaüzem után immár harmadik tanévünket fogjuk kezdeni a mozaNaplóval. A szolgáltatáshoz nagyon kedvező áron jutunk hozzá a kezdetektől fogva. A napló megjelenésében, kezelhetőségében fogyasztóbarát, tökéletes lehetőséget biztosít a szülők, diákok és pedagógusok közötti információáramlás számára. A mozaNapló segítségével a sok különböző és fárasztó adminisztrációs munka egy felületen, gyorsan, könnyen megoldhatóvá vált.”
Vitárius Balázs igh., Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
„Osztályfőnökként nagyon könnyű segítségével az adminisztrációs tevékenység elvégzése, sokszínű statisztikája nagyon megkönnyíti a munkánkat. Az iskolai adminisztráció naprakész, bármilyen változás azonnal elkészíthető, akár órarendi, helyettesítési, illetve diákok adatainak módosításáról van szó. Az adataink biztonságban vannak, a tanév megkezdése gördülékenyebb, mert az adatok importálhatók és azokat nem kézzel kell beírni.”
Csák Eleonóra igh., Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola
„Mindig kéznél van, így nem kell ,,vadászni" a naplóra, így az adminisztráció az órák megtartása után, akár otthon is, nyugodt körülmények közt elvégezhető. A félévi és az év végi osztályozó értekezletek előtt megszűnt az ideges, naplók utáni rohangálás, mert egyszerre, egy időpontban minden tanár dolgozhat ugyanannak az osztálynak a naplójával. Az osztályfőnökök hálásak, hogy a statisztika nagy részét a MozaNapló elvégzi helyettük. Az idei tanévben MINDEN iskolai foglalkozásunkat a MozaNaplóban adminisztráljuk - ez a pedagógusok kérésére, NEM igazgatói ,,utasítás" ... kell ennél több?”
Jánosi Mónika igh., Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny
„Az első félévben a szülők még nem kaptak betekintést a rendszerbe. Ez megnyugtató volt kollégáim számára, hiszen az esetleges hibák csak köztünk maradtak, amelyeket természetesen rögtön korrigálni tudtunk. Az adminisztrációs terheket lényegesen könnyebbé teszik az előre rögzített adatok, mondatok, értékelési szempontok, valamint előre rögzített fogalmak, tevékenység-meghatározások. A pedagógusok és a szülők üzeneteket is válthatnak egymással, ehhez nem kell feltétlenül bejelentkezni a mozaNaplóba, hiszen az üzeneteket a szülők emailben is azonnal megkapják. Lezárt tanévek bármelyikét vissza tudjuk nyitni egyetlen gombnyomással. Természetesen új bejegyzéseket már nem tudunk tenni, viszont naplórészletek, munkaidő-nyilvántartási adatok pdf formátumban legenerálhatók és szükség esetén nyomtathatók. A mozaNapló kompatibilis a KIR rendszerrel, így minimálisra csökken az adminisztrációra fordítandó idő, nem beszélve arról, hogy az adatok átmásolása hiba nélkül elvégezhető. A mozaNapló az egyetlen elektronikus napló, amelyet megismertem, de a pedagógiai munkával szorosan összefüggő adminisztrációs feladatokra tökéletesen alkalmasnak találom.”
Bordás Pálné igh., Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola
„Az előző digitális naplóhoz képest a legfontosabb előny, hogy ahol internet kapcsolat elérhető, ott ugyanazok a funkciók érhetők el, mint az iskolából. A régi naplónkban nem tudtunk adminisztrálni iskolán kívül. Nem volt benne levelező rendszer, mely a mozaNaplóban a szülőkkel, kollégákkal való kapcsolattartás elsődleges eszközévé vált. A szülő látja, hogy gyermeke osztályában milyen tananyagot vettek aznap az egyes órákon, hiányzott-e vagy késett-e. A mozaNapló segít a statisztika elkészítésében, naprakész létszámadatokkal szolgálhatunk, minden, az iskolákban használatos adatot nyilván tudunk tartani benne. Természetes, hogy mint minden szofvernek, ennek is vannak ,,hibái", de ebben lényeges a különbség az előző naplóhoz képest: a szolgáltató nem hagy magára bennünket, folyamatosan segítenek email-ben, vagy telefonon ha elakadunk, hasznos információkkal látnak el bennünket a fejlesztésekről, sőt most a tanévváltáskor az előző tanév lezárásához és az új tanév megkezdéséhez kérés nélkül, időben küldtek egy összefoglaló segédletet. Ha kérésünk van új funkciót illetőleg, azt is igyekeznek megoldani. CSAK JÓT TUDOK RÓLA MONDANI!!! Mint tanár, ig.h. vagy akár szülő!! ”
Lóránd Éva igh., Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége

információs vonal

A mozaNaplóval kapcsolatos
kérdésekben forduljon telefonos
ügyfélszolgálatunkhoz a
+36-62-202-245 számon.

megrendelés

Amennyiben a digitális
osztálynapló felkeltette
érdeklődését és az iskolában ki
szeretnék próbálni, kérjük küldje
el megrendelését. megrendelés >>