A természettudományos tárgyak óraszámai az iskola helyi tantervében

Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Kérjük, adja meg, hogy az Önök intézményében az új kerettantervek alapján készülő — 2013. szeptem-
bertől felmenő rendszerben bevezetendő — helyi tantervben milyen óraszámot fognak biztosítani az alábbi tantárgyaknak. Az adatokat kizárólag statisztikai szempontból szeretnénk felhasználni annak érdekében, hogy az iskolák többségének megfelelő tankönyvek készüljenek.

Óraszámok:
  5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Természetismeret    
Biológia-egészségtan    
Fizika    
Kémia    
Földrajz    
Természettudományos gyakorlatok
Matematika
Iskola adatai:
OM-kód*:
(Tag)intézmény*:
Intézmény neve:
Település/cím:

*: Az OM-kód megadásával rendszerünk automatikusan kitölti a további mezőket.

Kapcsolat (nem kötelező):
Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali