Anyanyelv tankönyv 3. osztály

Anyanyelvünk 3. MS-1305
MS-1305

Munkatankönyv

3. évfolyam, 6. kiadás (2006. 03. 22.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 152 oldal
980 Ft
784 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
 • A gyermekközpontú tankönyv épít a gyerekek kíváncsiságára, fantáziájára, és önálló gondolkodásra készteti őket.
 • Az alapvető nyelvtani ismeretek mellett a könyv nagy hangsúlyt fektet a helyesírás, a beszédtechnika és a szövegértés kialakítására.
 • Tartalomjegyzék
  Bevezetés3
  AZ IGE7
  Az ige cselekvést jelent8
  Az ige történést jelent12
  A létigék16
  Igék - változatosan19
  Ellentétes jelentésű igék22
  Az ige ragozása24
  Hányadik személy végzi a cselekvést?25
  Az igeidő29
  A jelen idő32
  A múlt idő36
  A jövő idő42
  Gyakorlás46
  Az igekötős igék49
  Hol állhat az igekötő?55
  Gyakorlás63
  Mit tudunk már az igékről65
  A FŐNÉV68
  A köznév és a tulajdonnév76
  A főnév egyes és többes száma87
  Főnevek a mondatokban90
  Milyen ragokat kaphatnak leggyakrabban?91
  Játsszunk a főnevekkel!103
  Mit tanultunk a főnevekről?107
  A MELLÉKNÉV111
  A melléknevek fokozása122
  Mit tanultunk a melléknevekről?127
  A SZÁMNÉV130
  Csoportosítsuk a határozott számneveket!134
  Mit tudunk már a számnevekről?140
  ISMÉTELJÜNK!143
  SZÓJEGYZÉK148


  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali