Írás, helyesírás gyakorló feladatok 3. osztály

Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1522
MS-1522

Munkafüzet

3. évfolyam, 15. kiadás (2020. 02. 26.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 202x284 mm
terjedelem: 108 oldal
1 140 Ft
969 Ft (10 példánytól, 15% csoportkedvezménnyel)
Kosárba
A munkafüzet bőséges feladatot kínál az alapvető helyesírási ismeretek gyakorlásához, valamint az íráskészség fejlesztéséhez a tanult szófajok körében.
Az ismeretek felelevenítéséhez igényesen válogatott irodalmi szövegrészletek adnak mintát. A kisdiákok ezek olvasásakor a teljes művek megismeréséhez is kedvet kaphatnak.
Kapcsolódó kiadványok
Anyanyelvünk 3. -  MS-1305
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 1. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1520U
Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. - Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez. MS-2602
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. - Harmadikos gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2507
Mese és valóság - Olvasókönyv harmadik osztályosoknak, a NAT2012-höz is ajánlott MS-1300K
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - I. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1508
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - II. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1509
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Első félév3
Bevezető3
Ismétlés4
A mondatfajták11
A felkiáltó mondat11
A felszólító mondat13
Az óhajtó mondat15
A szófajok18
A főnév19
A főnév fajtái20
A köznév és a tulajdonnév20
Milyen toldalékot kap a főnév?27
Az egyes és többes számú főnév27
A ragos főnevek28
A -t ragos főnév28
A -ban, -ben, -ba, -be ragos főnév30
A -ból, -ből, -tól, től, -ról, -ről ragos főnév31
A főnév helyesírása33
Hosszú magánhangzók a főnevekben33
Az -ó, -ő a főnevek végén34
Az -u, -ú, -ü, -ű a főnevek végén35
A hosszú mássalhangzók a főnevekben38
A j és az ly a főnevekben40
A kiejtéstől eltérő írásmód a főnevekben43
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű főnevek44
Az összetett főnév45
A névelő48
A névutó50
Második félév52
A melléknév52
A magánhangzók a melléknevekben55
A mássalhangzók a melléknevekben58
A melléknév toldalékai60
A melléknév fokozása62
Az ige jelentése65
A cselekvést kifejező igék66
A történést kifejező igék67
A létezést kifejező igék68
Az ige helyesírása69
A magánhangzók az igékben69
A mássalhangzók az igékben71
A mássalhangzó eltérő kiejtése az igékben75
Mikor írunk j-t, mikor ly-t az igékben?76
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék79
A személyes névmás81
Az ige ragozása82
Az ige ideje86
A jelen idejű ige86
A múlt idejű ige87
Az ige jövő ideje89
Az igekötős ige92
Az igekötő az ige előtt áll92
Az igekötő az ige után áll94
Az igekötő és az ige között más szó van95
Gyakorlás98
Helyesírási szójegyzék105
A találós kérdések megfejtése106
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Süni a nevem. Harmadik osztályban ismét kirándulásra hívlak benneteket Meseerdőbe! Hosszú utunk tavasztól őszig tart majd, melynek során barátaim, az erdei állatok a róluk szóló vidám versek, mesék és ismeretterjesztő szövegek segítségével ismertetnek meg benneteket a szófajokkal, és azok helyesírásával. Új vonalrendszerben gyakorolhatjátok a kis- és nagybetűk kapcsolási módjait. Munkátok eredményes lesz, ha sétánk során pontosan és figyelmesen dolgoztok. Tartsatok velünk!