Írás gyakorló feladatok 1. osztály

Írásgyakorló cserefüzet 1. - Piros füzet Az ABC-ház sorozat munkafüzete gyakorló- és képességfejlesztő feladatokkal MS-1490U
MS-1490U
1. évfolyam, 16. kiadás (2020. 07. 17.)
Mozaik Kiadó
méret: 146x202 mm
terjedelem: 64 oldal
tanterv: NAT 2012
1 240 Ft
992 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A kétkötetes írásgyakorló füzet hatékony segítséget nyújt a betűtanítás időszakában mind az iskolai, mind az otthoni gyakorláshoz. A piros és a kék cserefüzeteket felváltva lehet használni, így lehetőség van arra, hogy míg az egyik füzetben ellenőrizzük a gyerekek munkáját, addig a másik füzetben dolgozhatnak.
A füzetek felépítése is egyedi: az egyik oldalon az előírt betűk és szavak másolása, betűpótlás, tollbamondás kap helyet, a másik oldalon pedig változatos képességfejlesztő feladatok segítik a tanultak elmélyítését.
Kapcsolódó kiadványok
ABC-ház Ábécéskönyv 1. - A NAT2012 kerettantervhez készült ábécéskönyv. Helyesejtésre alapozott elemző-összetevő módszer MS-1100U
Mesék az ABC-házból - A NAT2012 kerettantervhez készült elsős olvasókönyv MS-1101U
Írásgyakorló cserefüzet 1. - Kék füzet - Az ABC-ház sorozat munkafüzete gyakorló- és képességfejlesztő feladatokkal MS-1491U
Beszéd, olvasás, írás 1. - Álló írás - Az ABC-ház sorozat munkafüzete az ábécéskönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1500U
Beszéd, olvasás 1. - Az ABC-ház sorozat munkafüzete az olvasókönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1502U
Írásmunkafüzet 1. - Álló írás - Az ABC-ház sorozat munkafüzete MS-1503U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Írásgyakorlás3
Útmutató3
Pálcikaemberkék4
Pontok összekötése5
Álló és fekvő egyenesek: I ?6
Ferde egyenesek: : V ^8
Az A betű10
Az I, Í betű. Alsó ívelés: U12
Az É betű. Ovális: O14
Az Á betű16
Az Ö, Ő betű. Félkör: C18
Gyakorlás: magánhangzók20
Az L betű22
A H betű24
Gyakorlás26
A K betű28
Az R betű30
Gyakorlás32
A Z betű34
A G betű36
Gyakorlás38
Az SZ betű40
A P betű42
A GY betű44
A J betű46
Gyakorlás48
Az F betű50
A TY betű52
Gyakorlás54
A DZ betű56
Az X betű58
A W, Y betű60
Gyakorlás62
A kiadvány bevezetője
Az Írásgyakorló legfontosabb feladata betűk és szavak íratása. Az előírt sorok megkönnyítik a tanító munkáját, egyszersmind lehetővé teszik a tanulók önálló tevékenységét. A piktogrammal jelölt díszítő sorokat az előírt minta, illetve saját elképzeléseik alapján tölthetik ki a gyerekek. Az ?OLVASS! RAJZOLJ!? gyakorlatainak segítségével felmérhető első osztályosaink szövegértő olvasása. A kiadvány betűsorrendje igazodik az ABC-ház tankönyvéhez. A benne található gyakorlatok fejlesztik a megfigyelőképességet s a kézügyességet; általuk az elsősök tájékozottabbá válnak mind a szavak hangokra bontásában, mind a tanult betűk felismerésében. A piros és a kék füzet egyaránt a nagybetűk tanulásának időszakában használható, vagyis az első félévben. Váltakozva, cserefüzetként alkalmazhatjuk őket. Ez lehetőséget teremt a tanítónak az írás javítására, illetve javíttatására; a hiányzó gyerekeknek pedig a pótlásra. Színük segíti a megkülönböztetésüket. Az ÍRÁSGYAKORLÓT mindig a betű megismerése után lehet használ(tat)ni az iskolában vagy otthon. Kiváló segédeszköz az ABC-házból tanulók számára.