Nyelvtan tankönyv 3. osztály (NAT2020)

Nyelvtan 3. (NAT2020) A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány (egy kötetben) MS-1632U
MS-1632U
3. évfolyam, 1. kiadás (2022. 08. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2020
1 580 Ft
1 264 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
A kiadvány a NAT2020 kerettantervében megjelent óraszámcsökkenés miatt 2022-ben átdolgozásra került a korábbi két féléves kötet helyett egy kötetben.
Kapcsolódó kiadványok
Nyelvtan gyakorló 3. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1638U
Olvasókönyv 3. (NAT2020-as melléklettel) - Az Integrált tankönyvcsalád harmadik osztályos olvasókönyve, a NAT2020-as mellékletet tartalmazza MS-1631
Olvasás munkafüzet 3. (NAT2020) - Harmadik osztályos olvasás gyakorló munkafüzet az MS-1631 olvasókönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1634
Fogalmazás 3. - Fogalmazás munkatankönyv harmadikosoknak, NAT2020 kerettantervéhez is ajánlott MS-1637
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668
Szövegértés 3-4. - Szövegértés gyakorló munkafüzet változatos szövegtípusokkal MS-2547
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Hangok, betűk4
A szavak6
Szótő, toldalék8
A mondatok10
A mondatfajták12
A kijelentő mondat14
A kérdő mondat16
A felszólító mondat18
A felkiáltó mondat20
Az óhajtó mondat22
Összefoglalás24
A szavak jelentése26
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve30
Rokon értelmű megnevezések34
Ellentétes jelentésű megnevezések36
Közös nevek és saját nevek38
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok közös neve40
Élőlények, élettelen dolgok saját neve42
Személynevek44
Állatnevek46
Helynevek48
Intézmények neve50
Alkotások címe52
Gyakorlás54
Toldalékos megnevezések I. (-ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel)58
Toldalékos megnevezések II. (-ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről)62
Többes számú megnevezések64
A -t toldalékos megnevezések68
Összefoglalás72
Cselekvést, történést, létezést kifejező szavak76
Cselekvést jelentő szavak80
Történést jelentő szavak82
Létezést kifejező szavak84
Rokon értelmű cselekvések, történések86
Ellentétes jelentésű cselekvések, történések88
Gyakorlás90
Élőlények, élettelen dolgok tulajdonságai94
Rokon értelmű tulajdonságok96
Ellentétes jelentésű tulajdonságok98
Gyakorlás100
A tulajdonságok fokozása102
Gyakorlás104
Tanév végi ismétlés108
Helyesírási szójegyzék110
Szómagyarázatok111