Nyelvtan 4. osztály (NAT2020)

Nyelvtan 4. (NAT2020) A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány (egy kötetben) MS-1642U
MS-1642U
4. évfolyam, 1. kiadás (2023. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2020
1 840 Ft
1 472 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A kiadvány a NAT2020 kerettantervében megjelent óraszámcsökkenés miatt 2023-ban átdolgozásra került a korábbi két féléves kötet helyett egy kötetben.
Kapcsolódó kiadványok
Nyelvtan gyakorló 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1650U
Olvasókönyv 4. (NAT2020) - Az integrált tankönyvcsalád negyedikes olvasókönyve, 2023 októbertől a NAT2020 szerint átdolgozva. MS-1641
Fogalmazás 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott kiadvány MS-1647U
Hétköznapi szövegértés 4. o. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674
Szövegértés 3-4. - Szövegértés gyakorló munkafüzet változatos szövegtípusokkal MS-2547
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1125
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1126
Környezetünk titkai 4. (NAT2020) - A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott negyedikes kötete MS-1432U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Szavak4
Mondatok6
Gyakorlás8
Névelők10
Névutók, névutós szókapcsolatok14
Névutók17
Közös nevek, saját nevek18
Tulajdonságot jelentő szavak22
Megnevezésből tulajdonság26
Összetett szavak30
Gyakorlás34
Mennyiséget kifejező szavak38
Pontos számok, mennyiségek42
Számjegyek és számot jelölő szavak44
Az egész töredékét kifejező szavak46
Élőlények, tárgyak sorban elfoglalt helye48
A keltezés és a dátumok írása50
A számot jelölő szavak helyesírása52
Megközelítő számok, mennyiségek54
A sok és a kevés fokozása56
A számok, mennyiségek toldalékai58
Gyakorlás60
Nevek, tulajdonságok, számok helyett névmások62
Cselekvést, történést kifejező szavak66
A cselekvő személye70
A személyneveket helyettesítő szavak toldalékai74
A cselekvések, történések ideje76
Jelen idejű cselekvések, történések80
Múlt idejű cselekvések, történések82
A múlt idejű szóalakok helyesírása84
Jövő idejű cselekvések, történések86
Gyakorlás88
A cselekvést, történést módosító szócskák94
Gyakorlás100
Tanév végi összefoglalás104
Helyesírási szójegyzék108