Matematika tankönyv 5. osztály

Sokszínű matematika 5. tk. A többszörösen díjazott sorozat 5. osztályos matematika tankönyve. A tanulók tapasztalataira építő tankönyv segíti az otthoni tanulást is. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2305U
MS-2305U
5. évfolyam, 11. kiadás (2023. 06. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 272 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 480 Ft
1 984 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

 • A matematikai „felfedeztetés” és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki.
 • Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok.
 • Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése.
 • Változatos matematikai (például valószínűségi) játékokkal színesíti az anyag feldolgozását.
 • Kapcsolódó kiadványok
  Sokszínű matematika 5. mf. - A többszörösen díjazott sorozat 5. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2315U
  Sokszínű matematika 5. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2724U
  Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2265U
  Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2266U
  Helyesírás gyakorló 5. osztály - Az ötödikes helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2575U
  Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2381U
  Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860U
  MATEMATIKA Összefoglaló feladatgy. 10-14 éveseknek - A legnépszerűbb matematika összefoglaló feladatgyűjtemény. Több mint 3000 feladat 5-8. osztályosoknak MS-2204
  A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

  * A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
  Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  A természetes számok9
  1. A halmazok10
  2. A természetes számok14
  3. A tízes számrendszer16
  4. A kettes számrendszer (emelt szint)21
  5. A római számírás (emelt szint)24
  6. A számegyenes26
  7. A számok összehasonlítása28
  8. A számok kerekítése31
  9. A természetes számok összeadása34
  10. A természetes számok kivonása37
  11. A természetes számok szorzása41
  12. Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel44
  13. A szorzat változásai46
  14. Többjegyű számok szorzása48
  15. A természetes számok osztása50
  16. A hányados változásai54
  17. Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel56
  18. Osztás többjegyű osztóval58
  19. Osztó és többszörös60
  20. A műveletek sorrendje62
  21. Vegyes feladatok65
  Geometriai alapismeretek67
  1. Ponthalmazok68
  2. Az egyenes és részei71
  3. Egyenesek kölcsönös helyzete74
  4. Síkok78
  5. Síkbeli alakzatok, sokszögek80
  6. A kör84
  7. A testek88
  8. Vegyes feladatok91
  Mérés, statisztika93
  1. A mérés mint összehasonlítás94
  2. A hosszúság98
  3. A tömeg101
  4. A mértékegységek tízes rendszere103
  5. Az idő104
  6. Diagramok106
  7. Az átlag110
  8. Valószínűségi játékok113
  9. Vegyes feladatok115
  A szögek117
  1. A szög fogalma, fajtái118
  2. A szögek mérése és rajzolása122
  3. Vegyes feladatok129
  A törtszámok131
  1. A tört értelmezése132
  2. A törtek összehasonlítása 1 egésszel, vegyes számok139
  3. Törtek bővítése és egyszerűsítése141
  4. A törtek helye a számegyenesen144
  5. A törtek összehasonlítása146
  6. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása150
  7. Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása154
  8. Tört szorzása természetes számmal159
  9. Tört osztása természetes számmal162
  10. Vegyes feladatok164
  A téglalap167
  1. A téglalap tulajdonságai168
  2. A kerület172
  3. A terület mérése176
  4. A téglalap területe180
  5. Vegyes feladatok184
  A téglatest187
  1. A téglatest188
  2. A testek ábrázolása (kiegészítő anyag)192
  3. A téglatest hálói194
  4. A téglatest felszíne198
  5. A térfogat (űrtartalom) mérése202
  6. A téglatest térfogata204
  7. Vegyes feladatok208
  A tizedes törtek211
  1. A tizedes tört fogalma212
  2. A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen214
  3. A tizedes törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása216
  4. A tizedes törtek kerekítése219
  5. A tizedes törtek összeadása és kivonása222
  6. A tizedes törtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel226
  7. A tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal229
  8. A törtszámok tizedes tört alakja232
  9. Vegyes feladatok235
  Az egész számok239
  1. A negatív egész számok240
  2. A számok ellentettje, abszolút értéke243
  3. Az egész számok összeadása246
  4. Az egész számok kivonása251
  5. Vegyes feladatok256
  Helymeghatározás259
  1. Tájékozódás a környezetünkben260
  2. Helymeghatározás a síkon262
  3. Grafikonok265
  4. Vegyes feladatok268
  Az új szakszavak jegyzéke270
  A kiadvány bevezetője
  Az 1-12. évfolyamot átfogó Sokszínű matematika tankönyvcsalád gyermekközeli, játékos és gyakorlatias módon tartalmazza a kerettantervnek megfelelő tananyagot. A tankönyvek fontos jellemzője a bőséges feladatanyag, amely mind az órai munkához, mind a házi feladathoz elegendő gyakorlási lehetőséget kínál. A munkafüzettel és az összefoglaló matematika- feladatgyűjteménnyel együtt kiválóan alkalmazhatóak a matematikai képességek - köztük az eddig elhanyagolt kombinatorikai gondolkodási képesség - fejlesztésére is. Az egyes témák az életből vett matematikai problémák felvetésével indulnak, amelyek megoldása során a tanuló szinte önállóan fogalmazhatja meg az új ismereteket, szabályokat.