Nyelvtan gyakorló feladatok 3. osztály

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3. (NAT2020) A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott gyakorló munkafüzet MS-2507U
MS-2507U
3. évfolyam, (utánnyomás alatt)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2020
1 880 Ft
1 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány a NAT2020 kerettantervének óraszámcsökkenése miatt 2022-ben átdolgozásra került.

Mester Kata kedves illusztrációinak, valamint a változatos feladattípusoknak köszönhetően a tanulók játékosan sajátíthatják el a 3. osztályos anyanyelv tananyagot. A gyakorlókönyv anyaga épít a korábban tanultakra, illetve biztosítja az új anyag minél jobb bevésését. A feladatok között találhatunk például szójátékot, betűrejtvényt, illetve társasjátékot. A gyakorlókönyv a kulcskompetenciák fejlesztésére, az egyéni, páros, illetve kooperatív munkára, valamint differenciált foglalkoztatásra is többféle lehetőséget biztosít.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Gyerekek!3
Helyesírás versben (Szalai Borbála)4
ISMÉTLÉS5
Mit tanultunk a nyelvről, a szövegről?5
Mit tanultunk a mondatokról?6
Mit tanultunk a szavakról?8
Hogyan szótagoljuk, hogyan választjuk el a szavakat?10
Mit tanultunk a hangokról és a betűkről?11
Miért van szükség betűrendre (ábécérendre)?12
A SZÖVEG13
Szövegalkotás szóban és írásban13
A MONDAT16
A mondatfajták16
A kijelentő mondat16
A kérdő mondat17
Gyakoroljunk!18
A felkiáltó mondat19
Az óhajtó mondat20
A felszólító mondat21
Gyakoroljunk!25
Gyakoroljuk a mondatok helyesírását!25
Tagolatlan írás szavakra, mondatokra tagolása27
Szövegvár28
A SZAVAK29
Mit jelentenek a szavak?29
Játék a szavakkal32
A SZAVAK JELENTÉSE33
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve33
Élőlények, élettelen dolgok közös neve és saját nevek34
Személyek és állatok saját neve35
Az egyes és többes számú nevek38
A toldalékok a nevekben39
A -t toldalékos nevek40
A -ba, -be és a -ban, -ben toldalékos nevek43
A -ból, -ből; -tól, -től és a -ról, -ről toldalékos nevek45
Az -ó, -ő, az -u, -ú és az -ü, -ű a nevekben47
A j és az ly a nevekben48
Az összetett szavak49
Gyakoroljunk!50
Játsszunk!52
Gyakoroljunk!54
Tulajdonságokat kifejező szavak58
Írd és használd helyesen a tulajdonságokat jelentő szavakat!62
Gyakoroljunk!63
Gyakoroljuk a helyesírást!66
Cselekvést, történést, létezést jelentő szavak68
Cselekvés, történés68
Létezést jelentő szavak70
Az -ul, -ül,-ít toldalékos szavak72
A j és az ly a cselekvést, történést jelentő szavakban73
Hogyan módosulhat a cselekvés és a történés?74
Gyakoroljunk!77
Gyakoroljunk, játsszunk!79
Javítsuk a hibákat, gyakoroljunk!82
RENDSZEREZZÜNK!85
Mit tanultunk a szavak jelentéséről?85
A HELYESÍRÁS GYAKORLÁSA91