Nyelvtan gyakorló feladatok 3. osztály (NAT2020)

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. (NAT2020) A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott gyakorló munkafüzet MS-2508U
MS-2508U
4. évfolyam, 1. kiadás (2023. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2020
1 880 Ft
1 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány a NAT2020 kerettantervének óraszámcsökkenése miatt 2023-ban átdolgozásra került.

Kapcsolódó kiadványok
Hétköznapi szövegértés 4. o. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674
Magyar nyelv 4. AB. tszm. (NAT2020) - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2739U
Szövegértés 3-4. - Szövegértés gyakorló munkafüzet változatos szövegtípusokkal MS-2547
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1125
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1126
Környezetünk titkai 4. (NAT2020) - A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott negyedikes kötete MS-1432U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves Negyedik Osztályosok!3
Mit tanultunk a szövegről?5
Mit tanultunk a mondatról?6
Mit tanultunk a szavakról?8
Szótagolás és elválasztás10
A hangok és a betűk11
Mit jelentenek a szavak?14
Cselekvést, történést létezést jelentő szavak14
Hogyan írjuk helyesen?15
Gyakoroljunk!16
Játsszunk!19
A cselekvés, történés, létezés ideje20
Cselekvés, történés, létezés a jelenben22
Cselekvés, történés, létezés a múltban24
Gyakoroljunk!26
Cselekvés, történés a jövőben28
Gyakoroljunk!30
Gyakoroljuk a helyesírást!32
Élőlények, tárgyak, valóságos és gondolati dolgok neve36
Összetett szavak38
Az egyes és többes számú közös nevek39
Toldalékos közös nevek, saját nevek40
A nevek -val, -vel toldalékos alakjai42
Névutó a szavak után44
Névelők a szavak előtt46
Saját nevek47
Földrajzi helyek neve48
Minek lehet még saját neve?50
Gyakoroljunk!52
Intézménynevek, egyéb saját nevek54
Gyakoroljuk a helyesírást!56
Játsszunk!59
Mivel helyettesíthetők a szavak?62
Tulajdonságokat, milyenséget kifejező szavak64
A tulajdonságot, milyenséget jelentő szavak fokozása66
Szövegalkotás tulajdonságot kifejező szavakkal69
Gyakoroljunk, játsszunk!72
Mennyiséget, számot, sorrendi helyet kifejező szavak76
Mennyiséget, számot, sorrendiséget kifejező szavak80
A sok és a kevés szó fokozott alakjai81
Gyakoroljunk!82
A mennyiségek, számok helyesírása és toldalékolása84
Gyakoroljunk!86
Rendszerezzünk! Ismételjünk!88
Foglaljuk össze a szavak jelentéséről tanultakat!88
Betűk pótlása szavakban, szószerkezetekben92
Helyesírási emlékeztető, tollbamondások94
Mondatok, szövegek másolása, tollbamondása95