Nyelvtan feladatgyűjtemény gyakorláshoz 5. osztály

Nyelvtani gyakorló feladatgyűjtemény 5. osztály  MS-2581U
MS-2581U
5. évfolyam, (új kiadvány, várható megjelenés 2024. március)
Mozaik Kiadó
méret: 192x256 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2020
1 980 Ft
Értesítés a megjelenésről

Új gyakorlósorozatunk a nyelvtanórán tanult ismeretek begyakorlásához és elmélyítéséhez nyújt kiváló segítséget a felső tagozatosok számára. A feladatgyűjtemények fejezetei minden évfolyamon a kerettanterv témakörei alapján épülnek fel, és bőséges gyakorlóanyagot tartalmaznak az összes területhez. Arra törekedtünk, hogy monoton feladatsorok helyett sokféle, érdekes feladattípussal találkozzanak a gyerekek, így fenntartva figyelmüket, motivációjukat. A munkafüzetek a tanórai használat mellett az otthoni gyakorlásra is alkalmasak, hiszen a megoldókulccsal ellenőrizhetik munkájukat a tanulók.

Az 5. évfolyam számára készülő kötet feladatsorai a Hangok és betűk, a Helyesírási alapelvek, A szavak szerkezete, az Állandósult szókapcsolatok, valamint a Hangalak és jelentés témakörök tudásanyagát kérik számon és gyakoroltatják. A feladatok nagy száma és változatossága lehetővé teszi a válogatást és a differenciálást a szaktanár számára.

Kapcsolódó kiadványok
Helyesírás gyakorló 5. osztály - Az ötödikes helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2575U
Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2381U
Sokszínű magyar nyelv 5. tk. - Gyerekbarát 5. osztályos magyar nyelv tankönyv (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2362U
Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2265U
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
HANGOK ÉS BETŰK4
Ábécé4
Betűrend6
Elválasztás8
A magánhangzók jellemzői10
A hangrend és az illeszkedés14
A mássalhangzók jellemzői20
A mássalhangzótörvények22
HELYESÍRÁSI ALAPELVEK 
A négy alapelv felismerése28
A kiejtés elve28
A szóelemzés elve32
A hagyomány elve38
Az egyszerűsítés elv42
A SZAVAK SZERKEZETE46
Az egyszerű és az összetett szavak46
A toldalékok fajtái50
A szavak szóelemekre bontása54
ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK58
Szólások58
Szóláshasonlatok62
Közmondások64
Szállóigék és köznyelvi metaforák68
HANGALAK ÉS JELENTÉS72
Egyjelentésű szavak72
Többjelentésű szavak76
Azonos alakú szavak80
Rokon értelmű szavak84
Hangutánzó és hangulatfestő szavak88
Ellentétes jelentésű szavak91
Hasonló alakú szavak94