Földrajz munkafüzet 9. osztály

Földrajz 9. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat földrajz munkafüzete kilencedik osztályosoknak (NAT2012 és NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2821U
MS-2821U

Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 8. kiadás (2024. 02. 28.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 104 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 680 Ft
1 344 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A munkafüzet jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.
Kapcsolódó kiadványok
Földrajz 10. tk. - A sorozat tizedikes földrajz tankönyve (NAT2012) MS-2625U
Földrajz 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes tankönyve (NAT 2012 és NAT2020-hoz is) MS-2621U
Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz MS-4109U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tájékozódás a világegyetemben és a Földön5
A csillagászati ismeretek fejlődése5
A világegyetem6
A Naprendszer csillaga8
A Nap körül keringő égitestek9
A Föld mint égitest I.11
A Föld mint égitest II.14
A Hold15
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében17
A térkép18
Távérzékelés és térinformatika20
Mit tudsz a Földről, kozmikus környezetéről és a térképről?21
A geoszférák24
A Föld belső szerkezete24
A kőzetlemezek mozgása25
A lemezmozgások következményei I.(földrengés, vulkanizmus)26
A lemezmozgások következményei II.(hegységképződés)28
Ásványok, kőzetek és hasznosítható ásványegyüttesek29
A földtörténet eseményei32
Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönhatásában33
A talaj: a földrajzi burok összetett rendszere35
Mit tudsz a kőzetburokról?37
A légkör anyaga és szerkezete40
A levegő felmelegedése42
A felhő- és csapadékképz?dés44
Légnyomás, szél; ciklonok, anticiklonok45
Időjárási frontok47
A nagy földi légkörzés48
A monszunszélrendszer; a helyi szelek49
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége51
A légkör jelentősége, védelme52
Mit tudsz a levegőburokról?53
A vízburok tulajdonságai56
A vízburok mozgásai58
A felszín alatti vizek61
A karsztosodás64
A felszíni vizek65
A folyóvíz felszínformáló munkája67
A jég felszínformáló munkája68
Gazdálkodás a vizekkel69
Mit tudsz a vízburokról?72
A természetföldrajzi övezetesség74
A szoláris és a földrajzi övezetesség74
A forró övezet I.75
A forró övezet II.76
A mérsékelt övezet I?II. ? az övezet átmeneti határain78
A mérsékelt övezet III. ? a valódi mérsékelt öv80
A hideg övezet82
A hegyvidékek övezetessége83
Mit tudsz a természetföldrajzi övezetességről?85
A természeti és a társadalmi környezet88
A népesség összetétele88
A népesség földrajzi eloszlása90
A világ népességének gyarapodása93
A települések I. ? a magányos települések és a falvak95
A települések II. ? a városok97
Mit tudsz a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseiről?100
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A 9. osztályos földrajztankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetet tartjátok a kezetekben. Minden tananyagrészhez feladatsort készítettünk, amelyek megoldása segít benneteket az előző években megszerzett tudás alkalmazásában, az új ismeretek elsajátításában, a rendszerezésben, a lényegkiemelésben és a földrajz iránti érdeklődésetek megerősítésében. A feladatok nemcsak a tényismeretek felidézését igénylik, hanem az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztését is szolgálják. A témazárókra való felkészüléshez összefoglaló feladatsorok állnak rendelkezésetekre, amelyek módot adnak az önellenőrzésre, a hiányosságok pótlására, ismereteitek korrigálására.

A feladatokat megoldhatjátok önállóan vagy csoportmunkában, a tanórán és az otthoni felkészülésetek során egyaránt. Igyekeztünk szemelvényekkel, térképvázlatokkal, adatsorokkal, diagramokkal ösztönözni benneteket a különböző földrajzi-környezeti tartalmak értelmezésére, elemzésére, összehasonlítására, helyenként ábrázolására. Szeretnénk példákat nyújtani arra, hogy az elméletben megismert természeti, környezeti és társadalmi jelenségek, folyamatok a gyakorlatban hogyan nyilvánulnak meg, illetve az általatok tapasztalt jelenségeknek mi az elméleti háttere. Vegyétek segítségül a tanuláshoz rendszeresen a tankönyveteket, az atlaszotokat, építsétek be mindennapi tapasztalataitokat! Búvárkodjatok a könyvtárban, az interneten! Tanulásotok során támaszkodjatok a 9. osztályos tananyaghoz legszorosabban kapcsolódó egyéb természettudományos ismeretekre és megismerési módokra! Fogjatok össze társaitokkal! Segítsétek egymást a kutatómunkában! Tartsatok beszámolót a szerzett ismeretekről! Fejtsétek ki egyéni véleményeteket egy-egy témakörben! Érveljetek önálló állásfoglalásotok mellett! Tegyétek érdekesebbé és hatékonyabbá ez által is a földrajzórákat! A feladatok közül válogathattok. A differenciálásban, a feladatmegoldás módszereinek kiválasztásában fogadjátok segítségül szaktanárotok irányítását!