Makkosházi matematikaverseny feladatok

Makkosházi matematikaverseny 1989-2008  MS-2232
MS-2232

Feladatok

4-8. évfolyam, 1. kiadás (2009. 03. 23.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
1 680 Ft
Kosárba
A kötet a korábban népszerű matematikaverseny feladatait tematikus csoportosításban tartalmazza.
Kapcsolódó kiadványok
Matematikai versenytesztek
Matematikai versenytesztek
Matematikai versenytesztek
Tartalomjegyzék
Előszó3
Bevezető4
Aritmetika7
Számelmélet25
Rész, egész, arány37
Logika53
Kombinatorika63
Síkgeometria69
Térgeometria87
Melléklet - Zsűritagok 20 év alatt94
A kiadvány bevezetője
A korábban szokásos iskolai matematika tankönyvek feladatai, példatárai az éppen feldolgozott matematikai anyag tételeinek, képleteinek egyszerű alkalmazásait, begyakorlását szolgálták, a tanulók matematikai gondolkodását, fantáziáját kevésbé mozgatták meg. Ezért mindig is szükség volt különböző matematikai versenyek szervezésére, megrendezésére.

Hazánk már a 19. században szinte elsőként volt kezdeményezője ilyen versenyek szervezésének elsősorban középiskolákban, gimnáziumokban. Különös jelentősége volt a 19. században megjelent „Középiskolai Matematikai Lapok”-nak, majd az érettségiző diákok számára szervezett Kürschák-versenyeknek. Ezek színvonalas művelése azonban nem nélkülözhette az odaadó, lelkes és igényes középiskolai matematikatanárok közreműködését.

A második világháborút követően a matematikai versenyek az általános iskolák felé is nyitottak, nemcsak hazánkban, hanem a világ legkülönbözőbb országaiban. Itthon több megyében, sőt országosan is szerveztek és szerveznek általános iskolai tanulók számára különféle matematikaversenyeket. Ilyenek például a Zrínyi Ilona Matematikaverseny, a Varga Tamásról vagy Kalmár Lászlóról elnevezett versenyek. Csongrád megyében ilyen versennyé vált az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára immár 20 éve minden esztendőben megrendezésre kerülő Makkosházi Matematikaverseny, amelyet külön-külön szerveznek meg a matematika tagozatos és a normál tanterv szerint tanuló diákok számára.

A versenyfeladatok összeállításában a Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelye tagjai vesznek részt, élükön lelkes vezetőjükkel, Juhász Nándorral, a Rókusi Általános Iskola szakvezető tanárával. A most megjelent kötet azokat a versenyfeladatokat tartalmazza, amelyeket már valamikor megoldottak a versenyzők. Jól szolgálja ez a gyűjtemény a versenyen induló diákok felkészülését, de nem kevésbé a feladatukat igényesen ellátó szaktanárok szemléletének kiszélesítését és tágítását is.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali