A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK
A kerettanterv szerint megújult A Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád nagy hangsúlyt fektet a folyamatok és összefüggések magyarázatára, megláttatására, törekszik az összefüggésekben való gondolkodás és a környezettudatos életmód kialakítására. Fő célja nem a lexikális ismeretek elsajátíttatása, hanem az, hogy a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten, szinte észrevétlenül szerezzenek kellő gyakorlatot az ismeretek önálló megszerzésében és sokrétű feldolgozásában. A tananyag feldolgozása változatos, szépirodalmi idézetek, történelmi dokumentumok, képzőművészeti alkotások is színesítik.
A Föld, amelyen élünk 7.  MS-2133
MS-2133

Földrészek földrajza

7. évfolyam, 2. kiadás (2007. 08. 14.)
 
 
kód: MS-2133
ára: 1 660 Ft
méret: A4, 184 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A 2007-es NAT-hoz készült 7. osztályos Földrészek földrajza című tankönyv nem kíván teljes képet adni az egyes országokról, sokkal inkább azt akarja elérni, hogy a tanulók megismerjék a földrészek tipikus tájait és jellegzetes országait; a tájak, országok természeti és társadalmi kölcsönhatásait; általános és egyedi regionális sajátosságait; illetve megértsék, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az országok fejlődésére.

A könyv gazdasági és társadalomföldrajzi adatai frissítésre szorulnak, de a feldolgozás szemléletmódja korszerű.

 
A Föld, amelyen élünk 7.  MS-2833
MS-2833

Munkafüzet - Földrészek földrajza

7. évfolyam, 4. kiadás (2010. 06. 09.)
 
 
kód: MS-2833
ára: 995 Ft
méret: A4, 128 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A 2007-es NAT-hoz készült 7. osztályos Földrészek földrajza című munkafüzet a kompetenciafejlesztő feladatok gazdag gyűjteményeként szolgál.

Ahogy a könyv, úgy a munkafüzet gazdasági és társadalomföldrajzi adatai is frissítésre szorulnak, de a feldolgozás szemléletmódja korszerű.

 
A Föld, amelyen élünk 8.  MS-2134
MS-2134

Közép-Európa és hazánk

8. évfolyam, 2. kiadás (2007. 08. 14.)
 
 
kód: MS-2134
ára: 1 580 Ft
méret: A4, 152 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A 2007-es NAT-hoz készült 8. osztályos Közép-Európa és hazánk földrajza című tankönyv elemző áttekintést nyújt a legjellegzetesebb közép-európai és hazai nagytájak fő gazdasági funkcióiról. A könyvön végigvonul a közép-európaiság és a kárpát-medencei összetartozás gondolata, valamint annak a nemzetközi társadalmi-gazdasági fejlődésnek a bemutatása, amelynek hazánk fejlődése szerves része.

A könyv gazdasági és társadalomföldrajzi adatai frissítésre szorulnak, de a feldolgozás szemléletmódja korszerű.

 
A Föld, amelyen élünk 9.  MS-2135
MS-2135

Természetföldrajz

9. évfolyam, 3. kiadás (2006. 07. 17.)
 
 
kód: MS-2135
ára: 2 180 Ft
méret: A4, 168 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
Díjak

A 9. osztályos Természetföldrajz könyv a kozmikus és a Földön megismerhető természetföldrajzi és környezeti jelenségeket kölcsönhatásaikban és összefüggéseikben mutatja be.

A könyv korszerű ismeretanyaga céltudatosan törekszik a rokontudományok felhasználására is. A könyv nem felesleges adatok tömegét, hanem a gyakorlatban is felhasználható ismereteket kíván nyújtani a tanulóknak a világban való eligazodáshoz. Nagymértékben támaszkodik a tanulók önálló tapasztalatszerzésére, a kreatív tanulói és tanári munkára, a taneszközökön kívüli egyéb információhordozók használatára.

A könyv ugyan eredetileg a 2003-as NAT-hoz készült, témájából adódóan azóta sem évült el, és hasznos segédkönyv lehet bármely olyan tankönyv és érettségi előkészítő könyv mellett, amely a természetföldrajz témakörét dolgozza fel.

 
A Föld, amelyen élünk 10.  MS-2136
MS-2136

Társadalomföldrajz

10. évfolyam, 2. kiadás (2004. 03. 25.)
 
 
kód: MS-2136
ára: 2 180 Ft
méret: A4, 144 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A 2003-as NAT-hoz készült tankönyv elemző áttekintést nyújt a globalizálódó világgazdaság jellemző folyamatairól, tényezőiről. Bemutatja a tipikus országcsoportokat, azon belül is hazánk szerepét a regionális törekvésekben. Külön hangsúlyt kapnak a globális környezeti problémák, illetve azok földrajzi és társadalmi vonatkozásai. A könyv nagy hangsúlyt helyez az életszerű, aktualizálható tudásra, a (hírekből is ismerős) folyamatok és összefüggések magyarázatára, megláttatására.

A könyv gazdasági és társadalomföldrajzi adatai frissítésre szorulnak, de a feldolgozás szemléletmódja korszerű.

 


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali