IRODALMI FELADATSOROK 5-8.O.
A Hetedhét határban és a Legendák nyomában és a Régmúlt kövei között című feladatgyűjtemények többet nyújtanak az elméleti tudnivalók feldolgozásánál: rendszeres könyvtárhasználatra nevelnek, arra késztetik a tanulót, hogy megismerje az önálló ismeretszerzés forrásait. A szerző az irodalmi művek tartalmi és formai elemzésén túl, előtérbe állítja az alkotások értő megszólaltatását, beszédtechnikai tanácsokat nyújtva a diákoknak. A szövegszerkesztési feladatokban nemcsak a műelemzés, műértelmezés, műajánlás, kritikai műfajokat tanítja és gyakoroltatja, hanem a klasszikus iskolai műfajokat is: az elbeszélést, leírást, levélírást, a novellisztikus elbeszélést. A gyakorlatok gondolkodásra ösztönöznek, ugyanakkor megoldhatóságukkal sikerélményhez juttatják a gyerekeket. A feladatgyűjtemények anyaga illeszkedik az alapkövetelményekhez, így kiválóan használható az irodalom tankönyvek ismereteinek gyakorlására.
 
 
 
 


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali