Általános iskolai történelmi atlasz

Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza CR-0042H
CR-0042H
5-8. évfolyam, 5. kiadás (2022. 07. 11.)
Cartographia Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 64 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 180 Ft
1 744 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az új kerettantervnek megfelelő, 64 oldalasra bővített, tankönyvfüggetlen atlasz változatos lehetőségeket nyújt a 10-14 éves tanulók foglalkoztatásához. Ehhez ad ötleteket az atlasz bevezető oldala. Több száz művészi grafikája és a térképek tartalma jól igazodik a korosztályi sajátosságokhoz. A térképhasználat elsajátításán túl fejleszti a tér- és időbeli tájékozódás képességét, a logikus és absztrakt gondolkodás kialakulását, valamint az esztétikai érzéket. A történelmi események bemutatása mellett támogatja az életmódtörténet tanítását is.

Kapcsolódó kiadványok
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062
Cartographia - Irodalmi atlasz 5-8. évf. - A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok és a tananyag műveinek feldolgozásakor is. Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését CR-0142
Cartographia - Földrajzi atlasz 5-10. évfolyam - A nagy múltú Cartographia népszerű földrajzi atlasza CR-0022
Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655U
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
Képes földrajzi atlasz 5-10. - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz. MS-4105U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Magyarország uralkodói2
Hogyan használd az atlaszodat3
A történelem forrásai4
Hazánk fontosabb régészeti lelőhelyei4
Az írás elterjedése4
Ôskor5
Az ember elterjedése a Földön5
Az ember elterjedése Európában5
A földművelés elterjedése Európában5
Az ókori kelet6
Kr. e. III-I. évezred6
Egyiptom (Kr. e. III-II. évezred közepe)6
Mezopotámia (Kr. e. III. évezred-Kr. e. 1700)6
A főníciai gyarmatosítás7
Kánaán (Palesztina Kr. e. XII-IX. század)7
Bibliai tájak7
Hellász8
A görög gyarmatosítás8
Hellász8
Athén8
A perzsa birodalom (Kr. e. 559-486)9
Nagy Sándor (III. Alexandrosz) birodalma (Kr. e. 336-323)9
A Római Birodalom10
Itália (Kr. e. VI-I. század)10
Kialakulás (Kr. e. 264-Kr. u. 138)10
Gazdaság10
Róma11
Pannonia a II. században11
Aquincum (településrendszer)11
Palesztina Jézus korában11
Világvallások születése12
Vallások Ázsiában (Kr. e. VI-Kr. u. VIII. század)12
A kereszténység elterjedése Európában (III-XV. század)12
A népvándorlás13
A népvándorlás Ázsiában (I-V. század)13
A népvándorlás Európában (III-VI. század)13
A magyar nép vándorlása14
A magyar nép vándorlása és a honfoglalás14
A letelepedés14
Az iszlám világa15
Az arab világ (VII-VIII. század)15
Nagy Károly kora15
Európa a IX. században15
A középkori Európa16
Európa (X-XII. század)16
Konstantinápoly (Bizánc)16
A késő középkori Európa17
Európa (XIV-XV. század)17
Az 1347-53. évi pestisjárvány17
A cigányság bevándorlása17
Kereskedelem (XI-XIII. század)17
Magyarország a X-XII. században18
A magyarok hadjáratai ("Kalandozások" X. század)18
Magyarország a XIII. században19
A mongol támadások19
A muhi csata 1241. IV. 11.19
Az Árpád-ház kapcsolatai19
A román stílus és a gótika20
Európa (XI-XV. század)20
Magyarország (XI-XVI. század)20
A reneszánsz21
Európa (XV-XVI. század)21
Magyarország (XV-XVII. század)21
Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában22
Tartományurak 1310-ben22
1301-143722
I. (Nagy) Lajos királyságai22
Az oszmán-török terjeszkedés23
Az Oszmán-török Birodalom (XIV-XVII. század)23
Magyarország a Hunyadiak korában24
A Hunyadiak hadjáratai24
A nándorfehérvári csata 1456. VII. 14-22.24
Magyarország a XV. század végén25
Nemzetiségek a XV. században25
Nagy földrajzi felfedezések26
Indián kultúrák26
A kora újkori Európa27
XVI-XVII. század27
A reformáció (XVI. század)27
Az ellenreformáció és a katolikus megújulás27
Magyarország a XVI. században28
A Dózsa-féle parasztáború 1514-ben28
A mohácsi csata 1526. VIII. 29.28
Magyarország három részre szakadása28
Magyarország a XVII. században29
A függetlenségi harcok29
A török kiűzése29
A Rákóczi-szabadságharc30
A Rákóczi-szabadságharc I. (1703-1706)30
A Rákóczi-szabadságharc II. (1707-1711)30
Európai háborús szövetségek és a Rákóczi-szabadságharc30
Magyarország a XVIII. században31
Betelepülés, belső vándorlás31
Nemzetiségek a XVIII. század végén31
Kereskedelmi kapcsolatok a XVII-XVIII. században32
A gyarmatosítás kora33
Dél-Amerika (1800-1830)33
Dél-Amerika (1830-1900)33
Az Amerikai Egyesült Államok34
Kialakulás (1775-1860)34
A XIX. század második fele34
A forradalmak kora Európában35
1792-181535
A XIX. század első fele35
Az ipari forradalom36
Nagy-Britannia az ipari forradalom végén (1850 körül)36
Az ipari forradalom elterjedése Európában (1850 körül)36
A reformkor Magyarországon37
A XIX. század első fele37
A forradalom és a szabadságharc38
Pest-Buda 1848 III. 15.38
1848. tavasz-ősz38
1848. december-1849 február (téli hadjárat)39
1849. március-június (tavaszi hadjárat)39
1849. nyár39
A dualizmus40
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910-ben40
A Monarchia nemzetiségei 1910-ben40
Budapest41
Magyarország 1910-ben41
A vasúthálózat fejlődése41
A nemzetállamok kialakulása Európában42
A német és az olasz egység megvalósulása, a balkáni államok kialakulása42
Az imperializmus kora43
Gyarmatok 1914-ben43
A Föld vallásai a XX. században43
Az I. világháború Európában44
1914-191844
Európa az I. világháború után45
Európa 1914-ben45
Európa 1922-ben45
Oroszország/Szovjetunió (1917-1939)45
Magyar népi világ46
Néprajzi tájak és csoportok 1900 körül46
Magyarország az I. világháború után47
1918-191947
A Monarchia felbomlása 1918-ban47
A trianoni béke következményei47
Magyarország 1920-193848
Gazdaság és kultúra48
Területi változások49
Háborúk (1931-1939)49
Közép-Európa (1935-1939)49
Magyarország (1938-1941)49
A II. világháború50
Lengyelország lerohanása (1939. IX. 1-28.)50
Európa (1939. IX. 1-1942. XI. 18.)50
Európa (1942. XI. 19-1945. V. 8.)51
Harcok a Don-kanyarban (1943. I. 12-27.)52
A Csendes-óceán térsége (1941. XII. 7-1945. IX. 2.)52
A II. világháború következményei Európában52
A holokauszt (1938-1945)52
Emberveszteségek (1939-1945)52
Népmozgások (1945-1952)52
A II. világháború következményei Magyarországon53
Hadműveletek Magyarországon (1944. IX-1945. IV.)53
Budapest ostroma (1944. XII. 24-1945. II. 13.)53
Holokauszt Magyarországon (1944)53
Budapesti gettók (1944)53
A Föld a II. világháború után54
A gyarmatok függetlenné válása, fegyveres konfliktusok a II. világháború után54
A két világrendszer egymás mellett élése (1945-1989)54
Környezetkárosítás55
Természetes szaporodás 1995-200055
A gazdasági fejlettség különbségei 2000-ben55
A napi kalóriafogyasztás 1996-ban55
Európa a II. világháború után56
1945-198956
1989-199656
Berlin (1945-1990)56
Magyarország 1945-195657
Népmozgások (1945-1956)57
Nagy-Budapest kialakulása57
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Budapesten57
Az 1956-os forradalom és szabadságharc57
Magyarország 1957-198958
Kultúra és városiasodás58
Nemzetiségek58
Magyarország 1957-198959
Gazdaság59
Magyarország 1990-201060
Gazdaság és kultúra60
A polgári jogállam felépítése60
Az Európai Unió61
Az Európai Unió története61
Döntéshozatal az Európai Unióban61
Magyarok a Kárpát-medencében62
Nagy magyar utazók63
Időszalag64