Történelmi atlasz

Történelmi atlasz 5-8. Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
MS-4115
5-8. évfolyam, 11. kiadás (2023. 08. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 208x284 mm
terjedelem: 48 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 140 Ft
1 712 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
 • A térképeken elhelyezett több mint 600 rajz szinte észrevétlenül rögzíti a gyerekekben az egyes történelmi korok tárgyi anyagát, a történelem főbb eseményeit, a legfontosabb kultúrtörténeti emlékeket.
 • A történelmi térképvázlatokat művészettörténeti, zenetörténeti és irodalomtörténeti vonatkozású topográfiai ismeretek egészítik ki.
 • Több mint 500 földrajzi és történelmi nevet, fogalmat tartalmazó névmutatót tartalmaz.

 • Az atlaszaink mozaMap digitális változatáról bővebb információt itt találnak: mozaMap ->>

  Kapcsolódó kiadványok
  Történelem 5. tk. - Történelem tankönyv 5. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal, az őskortól a középkorig. A kiadvány mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2955U kiegészítő anyagot. MS-2655U
  Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860U
  Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
  Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza CR-0042H
  Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  5. osztály2
  Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb ősemberlelőhelyek2
  A földművelés és az állattartás kezdetei3
  Európa az őskorban3
  A Kárpát-medence őskori emlékei3
  Az ókori Kelet4
  Mezopotámia5
  Az ókori Egyiptom5
  Palesztina5
  Az ókori Hellász és a görög—perzsa háborúk6
  A föníciai és a görög gyarmatosítás6
  A thermopülai csata6
  Nagy Sándor birodalma7
  A görög kultúra7
  Az ókori Athén (várostérkép)7
  Róma terjeszkedése Itáliában8
  Róma a császárok korában (várostérkép)8
  Róma terjeszkedése a köztársaság8
  korának végéig8
  A Római Birodalom9
  Palesztina Jézus korában10
  Pannónia a római uralom idején10
  A kereszténység10
  Jeruzsálem (várostérkép)10
  Európa a népvándorlás korában11
  A Nyugatrómai Birodalom felbomlása11
  6. osztály11
  Az Arab és a Frank Birodalom11
  A Frank Birodalom felbomlása11
  A magyarok vándorlása és a honfoglalás12
  A magyar kalandozások13
  Európa a keresztes hadjáratok idején13
  Keresztes államok13
  Magyarország a 11—12. században14
  Az egyházszervezet Szent István idején14
  Európa a virágzó középkorban15
  A Mongol Birodalom terjeszkedése16
  A tatárjárás16
  Magyarország a 13. században17
  I. Károly és a kiskirályok17
  Nagy Lajos és Zsigmond országai18
  Magyarország népei a 15. században18
  Magyarország a Hunyadiak korában18
  A nándorfehérvári diadal18
  Az Oszmán Birodalom terjeszkedése19
  Magyarország a 15—16. század fordulóján19
  A mohácsi csata19
  A nagy földrajzi felfedezések20
  Az Újvilág felfedezése20
  Az európai ember által ismert világ20
  A világkereskedelem kialakulása21
  Európa a 16. században22
  A németalföldi szabadságharc22
  A reformáció23
  A katolikus megújulás23
  Magyarország három részre szakadása24
  Magyarország a török hódoltság idején24
  Eger vára 1552-ben24
  Európa a 17—18. század fordulóján25
  Magyarország és Erdély a 17. században25
  Az angol forradalom25
  A török kiűzése Magyarországról26
  A Rákóczi-szabadságharc26
  7. osztály27
  Magyarország a 18. században27
  Magyarország nemzetiségei27
  Európa a 18. század végén28
  A világ a 18. században29
  Az észak-amerikai függetlenségi háború29
  A forradalmi Párizs29
  Franciaország a 18. század végén29
  Európa a napóleoni háborúk korában30
  A waterlooi csata30
  A Szent Szövetség Európája30
  Európa az ipari forradalom időszakában31
  Magyarország a reformkorban31
  Pest-Buda, 1848. március 15.31
  A szabadságharc főbb hadműveletei I., II.32
  A tavaszi hadjárat32
  A német és az olasz egység létrejötte33
  A Balkán-félsziget I., II.33
  Az Amerikai Egyesült Államok a 19. században33
  A Bach-rendszer34
  Magyarország a dualizmus korában34
  Magyarország gazdasága a dualizmus korában34
  Az Osztrák—Magyar Monarchia népei35
  Budapest fejlődése35
  Európa a 19—20. század fordulóján35
  Ázsia a 19. század végén36
  Afrika a 19. században36
  Latin-Amerika a 19. században36
  A Föld a 20. század elején37
  A Déli-sarkvidék felfedezése37
  Az Északi-sarkvidék felfedezése37
  Európa az első világháború idején38
  A nyugati front38
  Szovjet-Oroszország38
  8. osztály39
  Európa az első világháború után39
  A Szovjetunió a két világháború között39
  Magyarország 1918—1919-ben40
  A történelmi Magyarország felbomlása40
  A szomszédos államok területi igényei40
  Európa az 1930-as években41
  Magyarország a két világháború között41
  A második világháború42
  Hadműveletek Európában és Észak-Afrikában I., II.42
  A sztálingrádi szovjet támadás42
  Hadműveletek a Csendes-óceánon43
  Hadműveletek Magyarországon43
  A doni katasztrófa43
  A holokauszt44
  A második világháború embervesztesége44
  Európa a hidegháború időszakában44
  A felosztott Berlin44
  A kétpólusú világ45
  Az indokínai háborúk45
  Az arab—izraeli háborúk45
  A koreai háború45
  A gyarmatok függetlenné válása46
  Közép- és Kelet-Európa 1989 után46
  Az európai egységfolyamat47
  A Szovjetunió felbomlása47
  Jugoszlávia felbomlása47
  Magyarország 1945 után48
  Az 1956-os forradalom Budapesten48