Irodalom munkafüzet 8. osztály

Sokszínű irodalom 8. mf. A tankönyvi leckékre épülő 8. osztályos irodalom munkafüzet számos feladattal MS-2352
MS-2352
8. évfolyam, 9. kiadás (2020. 08. 06.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 100 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 140 Ft
912 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.
A munkafüzet a tankönyv anyagára épül, többféle módon kiegészíti. Célja a tankönyvi leckék változatos és tevékenységközpontú feldolgozása, emellett hangsúlyt helyez a készségfejlesztésre is. A nagy témaköröket összefoglalások zárják, amelyek alkalmasak ismétlésre, rendszerezésre. Tanórai és otthoni tanulásra egyaránt javasolt.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű irodalom 8. tk. - Jól áttekinthető 8. osztályos irodalomtankönyv az önálló tanulást is segítő kérdésekkel (NAT2012-höz is ajánlott az MS-2972U kiegészítő füzettel) MS-2351
Sokszínű irodalom 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2712
Sokszínű irodalom 8. - Kieg. - Az MS-2351 Sokszínű irodalom 8. tankönyv NAT2012 kerettantervi kiegészítése MS-2972U
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók. MS-2385U
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal. MS-2386U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A Nyugat első nemzedéke4
Irodalmi és kulturális élet a Nyugat első korszakában4
Ady Endre: Párisban járt az Ősz8
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének10
Ady Endre: A magyar Ugaron12
Ady Endre: A föl-földobott kő14
Ady Endre: Lédával a bálban16
Ady Endre: Őrizem a szemed18
Móricz Zsigmond: Hét krajcár20
Juhász Gyula: Tiszai csönd22
Juhász Gyula: Milyen volt...24
Babits Mihály: Messze... messze...26
Babits Mihály: Új leoninusok28
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?30
Kosztolányi Dezső: Sakk-matt33
Kosztolányi Dezső: A kulcs34
Tóth Árpád: Körúti hajnal36
Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály38
Összefoglaló feladatok40
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig42
Versek46
József Attila: Tiszta szívvel46
József Attila: Ringató48
József Attila: Levegőt!50
József Attila: A Dunánál52
József Attila: Születésnapomra53
Radnóti Miklós: Tétova óda55
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...57
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga59
Radnóti Miklós: Erőltetett menet60
Radnóti Miklós: Razglednicák62
García Lorca: Lovasember dala64
Pilinszky János: Francia fogoly65
Éluard: Szabadság67
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról68
Csanádi Imre: Az 56-os évre69
Nemes Nagy Ágnes: Fák70
Nagy László: Tűz71
Összefoglaló feladatok73
Kisepikai alkotások76
Agatha Christie: Gyilkosság a vadászlakban76
Márai Sándor: Füves könyv78
Örkény István: In memoriam dr. K. H. G.79
Lem: Hogyan maradt meg a világ?81
Sütő András: Egy csupor zsír82
Balogh István: Karácsony84
Regényrészletek86
Tamási Áron: Ábel a rengetegben86
Orwell: Állatfarm88
Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó89
Szabó Magda: Abigél91
Kertész Imre: Sorstalanság93
Shakespeare: Romeo és Júlia95
A kiadvány bevezetője
A 12. osztályosoknak szóló biológia tankönyv az előző kötetek (Biológia 10. Az élőlények változatossága; Biológia 11. A sejt és az ember biológiája) tagolását követve tekinti át a genetika, az ökológia, az evolúció alapismereteit, valamint a bioszférában lezajló globális folyamatokat és az ember élővilágra, környezetre gyakorolt hatását. Fontos szempont volt a szakmai tartalom korszerűsítése úgy, hogy a tankönyv ismeretei megfeleljenek a középszintű tantervi követelményeknek. Ugyanakkor a kötetben megtaláljuk az emelt szintű tantervi és érettségi követelményrendszernek megfelelő tartalmakat is. A közép- és az emelt szint az oldalak tagolásával különül el egymástól. Szerepelnek benne az új követelmények, mint például az öröklődés sejtmagon kívüli lehetőségei, a környezet tulajdonságokra gyakorolt hatásai, a családfaelemzés, az ikerkutatás, a Humán Genom Program, az ember leggyakoribb genetikai eredetű betegségei is. Az ökológia új ismeretei között megtalálhatók a magyarországi gyomtársulások leírása. Megjelenik a biológiai sokféleség fontosságának a kiemelése, megismerhetjük a környezetés természetvédelem alapjait. Elsősorban a biológiai versenyekre való felkészülés segítése érdekében segédanyagként szerepel hazánk nemzeti parkjainak és a biomoknak a rövid jellemzése. Az evolúció leglényegesebb fajkeletkezési elméletei, az evolúciós bizonyítékok mellett kitér a könyv a Gaia-elméletre, a városok ökológiai hatásaira, az ökológiai válság okaira is. Sok táblázat, ábra szerepel a könyvben. A táblázatok rendszerezik az ismereteket, vagy - a megtanulásukat mellőzve - jól használhatók az érettségire való felkészüléshez. Az ábrák között van néhány olyan, mely az adott folyamat elvi tartalmát hivatott bemutatni, segítve a biológiai folyamatok megértését, de a tényei nem tartoznak a követelményekhez.