Nyelvtan tankönyv 6. osztály

Sokszínű magyar nyelv 6. tk. Gyerekbarát 6. osztályos magyar nyelv tankönyv. Mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2951U kiegészítőt. MS-2364U
MS-2364U
6. évfolyam, 10. kiadás (2023. 08. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 160 oldal
tanterv: NAT 2012
1 880 Ft
1 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A NAT2020-nak való megfeleltetéshez az MS-2951U kiegészítő füzetet (Viszonyszók, mondatszók; Szállóigék) a tankönyvek tartalmazzák ingyenes mellékletként.

A népszerű tankönyvcsalád 6. osztályos tankönyve jól használható mind a tanórai munkához, mind az otthoni tanuláshoz. Magyarázatai közérthetőek, játékos és humoros, a diákok világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. Az önálló tanulást támogatják a fejezetek végén található összefoglalások, amelyek segítenek a tanult ismeretek rendszerezésében és elmélyítésében.

Az ismeretek átadása mellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére, valamint a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Így megfelelő alapot nyújt a majdani középiskolai felvételi sikeres teljesítéséhez is.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 6. mf. - 6. osztályos irodalom munkafüzet. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2365U
Helyesírás gyakorló 6. osztály - A hatodikos helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2576U
Fogalmazás gyakorló 6. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2382U
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a hatosztályos központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2387U
Sokszínű irodalom 6. tk. - Önálló tanulásra is alkalmas, jól felépített 6. osztályos irodalomtankönyv. A NAT2020-hoz is ajánlott az MS-2946U kiegészítő anyaggal együtt MS-2347U
Sokszínű irodalom 6. mf. - 6. osztályos irodalom munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv szövegeihez. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2348U
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés12
Igék és határozószók17
3. A szófajok18
4. Az ige fogalma20
5. Az igeidők24
6. Az igemódok26
7. Az ige ragozása31
8. A leggyakoribb igeképzők33
9. Az igék helyesírása35
10. A határozószó39
11. Összefoglalás41
Főnevek45
12. A főnév46
13. A személynevek és helyesírásuk53
14. A földrajzi nevek és helyesírásuk57
15. Égitestek nevei, állatnevek, márkanevek és helyesírásuk63
16. Intézménynevek, címek, díjak, kitüntetések és helyesírásuk67
17. Összefoglalás72
Melléknevek és számnevek73
18. A melléknév74
19. A melléknevek helyesírása80
20. A számnév87
21. A számnév helyesírása92
22. Összefoglalás95
Névmások97
23. A személyes és a birtokos névmás98
24. A kölcsönös és a visszaható névmás103
25. A mutató és a kérdő névmás105
26. A vonatkozó, az általános és a határozatlan névmás108
27. Összefoglalás112
Igenevek113
28. A főnévi igenév114
29. A melléknévi igenév117
30. A határozói igenév120
31. Összefoglalás122
Szavak közti kapcsolatok123
32. A szavak tartalmi összefüggései124
33. A szólások eredete126
34. Összefoglalás130
Kommunikáció131
35. A kommunikáció célja132
36. A jellemzés137
37. Összefoglalás142
Könyv- és könyvtárhasználat143
38. Könyv- és könyvtárhasználat144
39. A sajtótermékek146
40. Összefoglalás148
41. Év végi összefoglalás150
Kislexikon156
Képjegyzék158
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A Sokszínű magyar nyelv tankönyvcsalád második kötetét tartjátok kezetekben. Segítségével elmélyíthetitek és bővíthetitek tudásotokat az anyanyelvetekről. Korábbi ismereteitekre alapozva megismerhetitek a magyar nyelv szófajainak rendszerét. Sokat megtudtok arról, hogyan határozzák meg beszédünket a kommunikációs célok, hogyan segítik mondanivalónk kifejezését a nem nyelvi kifejezőeszközök. Megtanulhatjátok, hogyan kell eredményesen és értelmesen vitatkozni, véleményt mondani. A szövegalkotás terén a jellemzésről gyarapíthatjátok meglévő ismereteiteket. Újabb segítséget kaptok ahhoz, hogy könnyebben eligazodhassatok a könyvtárban, a folyóiratok, a különböző sajtótermékek között. Emellett gyarapodnak helyesírási ismereteitek is. A tankönyvnek fontos célja az is, hogy a nyelvvel való ismerkedés érdekes, izgalmas legyen a számotokra. Számos feladat játékosan, a humor segítségével mutatja meg nektek a magyar nyelv szépségét. A feladatokban szereplő szövegrészleteket úgy válogattuk össze, hogy kedvet ébresszenek bennetek egy-egy mű elolvasására, vagy éppen további nyomozásra ösztönözzenek titeket valamely témával kapcsolatban. A páros és csoportos feladatok ezenkívül arra is alkalmat adnak, hogy megtanuljatok társaitokkal együttműködni, jobban megismerjétek egymást és önmagatokat is. A könyv fejezetei a következő módon épülnek fel: - A nyitóoldal bemutatja a fejezet témáját. - A leckék tartalmazzák az új ismereteket. - A fejezetek végén összefoglalás segíti a tanultak rendszerezését. Az egyes leckék felépítése: - A felvezető, ráhangoló feladatok segítségével feleleveníthetitek a témával kapcsolatos ismereteiteket, saját tapasztalataitokat. - Az elsajátítandó ismereteket vastag betűvel és színes háttérrel emeltük ki: sárgával jelöltük a legfontosabb tudnivalókat, fehérrel a többit. - A gyakorló feladatok a tananyag elmélyítése mellett az önkifejezés fejlesztését is segítik. - A kis és a nagy buborékokban a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket, hasznos információkat olvashattok. Ezeket nem kell megtanulnotok.