Nyelvtan munkafüzet 6. osztály

Sokszínű magyar nyelv 6.  6. osztályos irodalom munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv leckéihez MS-2365U
MS-2365U

Munkafüzet

6. évfolyam, 7. kiadás (2020. 02. 12.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
960 Ft
768 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 6. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Igék és határozószók8
3. A szófajok8
4. Az ige fogalma9
5. Az igeidők11
6. Az igemódok13
7. Az ige ragozása15
8. A leggyakoribb igeképzők16
9. Az igék helyesírása17
10. A határozószó20
11. Összefoglalás22
Főnevek24
12. A főnév24
13. A személynevek és helyesírásuk27
14. A földrajzi nevek és helyesírásuk29
15. Égitestek nevei, állatnevek, márkanevek és helyesírásuk32
16. Intézménynevek, címek, díjak, kitüntetések és helyesírásuk33
17. Összefoglalás34
Melléknevek és számnevek36
18. A melléknév36
19. A melléknevek helyesírása38
20. A számnév40
21. A számnév helyesírása42
22. Összefoglalás44
Névmások46
23. A személyes és a birtokos névmás46
24. A kölcsönös és a visszaható névmás47
25. A mutató és a kérdő névmás48
26. A vonatkozó, az általános és a határozatlan névmás50
27. Összefoglalás52
Igenevek54
28. A főnévi igenév54
29. A melléknévi igenév56
30. A határozói igenév57
31. Összefoglalás58
Szavak közti kapcsolatok60
32. A szavak tartalmi összefüggései60
33. A szólások eredete61
34. Összefoglalás63
Kommunikáció64
35. A kommunikáció célja64
36. A jellemzés66
42. Összefoglalás70
Könyv- és könyvtárhasználat72
43. Könyv- és könyvtárhasználat72
44. Sajtótermékek73
45. Összefoglalás74
46. Év végi összefoglalás76
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

Munkafüzetünk a 6. osztályos Sokszínű magyar nyelv című tankönyvhöz készült. Felépítésében, tartalmában és küllemében is szorosan kapcsolódik a tankönyv fejezeteihez: feladatai a tankönyvi tananyag feldolgozását, rendszerezését segítik. Mint ahogy már tavaly megszokhattátok, az egyes fejezeteket összefoglaló feladatsorok zárják, melyek segítségével ellenőrizhetitek, elmélyíthetitek tudásotokat. A munkafüzet feladatsorai az idén is gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellenőrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál most is figyel tünk arra, hogy izgalmas, humoros szépirodalmi szövegekkel és érdekes ismeretterjesztő írásokkal találkozzatok a feladatsorok bevezetőiben. A tankönyv feladataihoz hasonlóan a munkafüzetben szereplő gyakorlatok is gondolkodásra, alkotásra, játékra ösztönöznek benneteket, és támaszkodnak ismereteitekre, mindennapi tapasztalataitokra. Megoldásuk során alkalmatok nyílik véleményt nyilvánítani egy-egy témáról, megvitatni érdekes kérdéseket. Segítségükkel fejleszthetitek az íráskészségeteket és a helyesírásotokat, bővíthetitek a szókincseteket. A páros és csoportos feladatok arra is alkalmat adnak, hogy meg tapasztaljátok a közös munka örömét. Kutassatok a könyvtárban, keresgéljetek a számítógépen! Olvassatok, gondolkodjatok és játsszatok!


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali