Nyelvtan munkafüzet 6. osztály

Sokszínű magyar nyelv 6. mf. 6. osztályos irodalom munkafüzet. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2365U
MS-2365U
6. évfolyam, 10. kiadás (2023. 08. 17.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
1 580 Ft
1 264 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 6. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 6. tk. - Gyerekbarát 6. osztályos magyar nyelv tankönyv. Mellékletként már tartalmazza a NAT2020-hoz készült MS-2951U kiegészítőt. MS-2364U
Sokszínű magyar nyelv 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2706U
Fogalmazás gyakorló 6. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2382U
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a hatosztályos központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2387U
Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi a hatosztályos írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2388U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Igék és határozószók8
3. A szófajok8
4. Az ige fogalma9
5. Az igeidők11
6. Az igemódok13
7. Az ige ragozása15
8. A leggyakoribb igeképzők16
9. Az igék helyesírása17
10. A határozószó20
11. Összefoglalás22
Főnevek24
12. A főnév24
13. A személynevek és helyesírásuk27
14. A földrajzi nevek és helyesírásuk29
15. Égitestek nevei, állatnevek, márkanevek és helyesírásuk32
16. Intézménynevek, címek, díjak, kitüntetések és helyesírásuk33
17. Összefoglalás34
Melléknevek és számnevek36
18. A melléknév36
19. A melléknevek helyesírása38
20. A számnév40
21. A számnév helyesírása42
22. Összefoglalás44
Névmások46
23. A személyes és a birtokos névmás46
24. A kölcsönös és a visszaható névmás47
25. A mutató és a kérdő névmás48
26. A vonatkozó, az általános és a határozatlan névmás50
27. Összefoglalás52
Igenevek54
28. A főnévi igenév54
29. A melléknévi igenév56
30. A határozói igenév57
31. Összefoglalás58
Szavak közti kapcsolatok60
32. A szavak tartalmi összefüggései60
33. A szólások eredete61
34. Összefoglalás63
Kommunikáció64
35. A kommunikáció célja64
36. A jellemzés66
42. Összefoglalás70
Könyv- és könyvtárhasználat72
43. Könyv- és könyvtárhasználat72
44. Sajtótermékek73
45. Összefoglalás74
46. Év végi összefoglalás76
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

Munkafüzetünk a 6. osztályos Sokszínű magyar nyelv című tankönyvhöz készült. Felépítésében, tartalmában és küllemében is szorosan kapcsolódik a tankönyv fejezeteihez: feladatai a tankönyvi tananyag feldolgozását, rendszerezését segítik. Mint ahogy már tavaly megszokhattátok, az egyes fejezeteket összefoglaló feladatsorok zárják, melyek segítségével ellenőrizhetitek, elmélyíthetitek tudásotokat. A munkafüzet feladatsorai az idén is gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellenőrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál most is figyel tünk arra, hogy izgalmas, humoros szépirodalmi szövegekkel és érdekes ismeretterjesztő írásokkal találkozzatok a feladatsorok bevezetőiben. A tankönyv feladataihoz hasonlóan a munkafüzetben szereplő gyakorlatok is gondolkodásra, alkotásra, játékra ösztönöznek benneteket, és támaszkodnak ismereteitekre, mindennapi tapasztalataitokra. Megoldásuk során alkalmatok nyílik véleményt nyilvánítani egy-egy témáról, megvitatni érdekes kérdéseket. Segítségükkel fejleszthetitek az íráskészségeteket és a helyesírásotokat, bővíthetitek a szókincseteket. A páros és csoportos feladatok arra is alkalmat adnak, hogy meg tapasztaljátok a közös munka örömét. Kutassatok a könyvtárban, keresgéljetek a számítógépen! Olvassatok, gondolkodjatok és játsszatok!