Nyelvtan tankönyv 7. osztály

Sokszínű magyar nyelv 7. tk. Gyerekbarát 7. osztályos magyar nyelv tankönyv. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2366
MS-2366
7. évfolyam, 10. kiadás (2023. 05. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 136 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 880 Ft
1 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadványhoz tartozó NAT2020-as kiegészítő anyag (4 oldal) letölthető INNEN.


A népszerű tankönyvcsalád 7. osztályos tankönyve jól használható mind a tanórai munkához, mind az otthoni tanuláshoz. Magyarázatai közérthetőek, játékos és humoros, a diákok világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. Az önálló tanulást támogatják a fejezetek végén található összefoglalások, amelyek segítenek a tanult ismeretek rendszerezésében és elmélyítésében.

Az ismeretek átadása mellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére, valamint a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Így megfelelő alapot nyújt a majdani középiskolai felvételi sikeres teljesítéséhez is.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 7. mf. - 7. osztályos magyar nyelv munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv anyagának gyakorlásához. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2367
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385U
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386U
Sokszínű magyar nyelv 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2707
Cartographia - Irodalmi atlasz 5-8. évf. - A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok és a tananyag műveinek feldolgozásakor is. Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését CR-0142
Helyesírás mindenkinek - Feladatgyűjtemény a helyesírási készségek fejlesztésére MS-3504
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés14
Mondattan19
3. Bevezetés a mondatok világába20
4. A mondatok csoportosítása24
5. Az állítmány27
6. Az alany34
7. A tárgy40
8. Részösszefoglalás45
9. Határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)47
10. Határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandóhatározó)57
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)68
12. A mellérendelő szószerkezet75
13. Az egyszerű mondat szerkezete77
14. Az egyszerű mondat helyesírása80
15. Összefoglalás84
Szóalkotási módok87
16. Szóképzés88
17. Az alárendelő szóösszetételek90
18. A mellérendelő szóösszetételek97
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)100
20. Összefoglalás106
Könyv- és könyvtárhasználat107
21. Könyv- és könyvtárhasználat108
Kommunikáció111
22. Kommunikáció szóban és írásban112
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés115
24. A hozzászólás és a felszólalás118
25. A kiselőadás121
26. Összefoglalás124
27. Év végi összefoglalás126
Kislexikon132
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A Sokszínű magyar nyelv tankönyvcsalád hetedikes kötetét tartjátok kezetekben. Segítségével elmélyíthetitek és bővíthetitek az elmúlt években szerzett tudásotokat az anyanyelvetekről. Számos új ismeretre tehettek szert a mondatokkal kapcsolatban: megismerkedhettek a részeivel, a felépítésükkel, és tanulmányozhatjátok a jelentésüket is. Megfigyelhetitek, hogyan gazdagodik anyanyelvünk új szavakkal. Emellett gyarapíthatjátok az anyaggyűjtéssel kapcsolatos ismereteiteket, és azt is megtanulhatjátok, hogyan lehet eredményesen megszólalni egy témával kapcsolatban, vagy hogyan állíthattok össze egy érdekes kiselőadást. A tankönyvnek fontos célja, hogy a nyelvvel való ismerkedés érdekes, izgalmas legyen a számotokra.
Számos feladat játékosan, a humor segítségével mutatja meg nektek a magyar nyelv szépségét. A feladatokban szereplő szövegrészleteket úgy válogattuk össze, hogy kedvet ébresszenek bennetek egy-egy mű elolvasására, vagy éppen további nyomozásra ösztönözzenek titeket valamely témával kapcsolatban. A páros és csoportos feladatok ezenkívül arra is alkalmat adnak, hogy megtanuljatok társaitokkal együttműködni, jobban megismerjétek egymást és önmagatokat is. A könyv fejezetei a következő módon épülnek fel: - A nyitóoldal bemutatja a fejezet témáját. - A leckék tartalmazzák az új ismereteket. - A fejezetek végén összefoglalás segíti a tanultak rendszerezését. Az egyes leckék felépítése: - A felvezető, ráhangoló feladatok segítségével feleleveníthetitek a témával kapcsolatos ismereteiteket, saját tapasztalataitokat. - Az elsajátítandó ismereteket vastag betűvel és színes háttérrel emeltük ki: sárgával jelöltük a legfontosabb tudnivalókat, fehérrel a többit. - A gyakorló feladatok a tananyag elmélyítése mellett az önkifejezés fejlesztését is segítik. - A kis és a nagy buborékokban a tananyaghoz kapcsolódó érdekességeket, hasznos információkat olvashattok. Ezeket nem kell megtanulnotok. Reméljük, hogy az anyanyelvetekkel való ismerkedés szórakoztató és örömteli lesz számotokra.